آ

 • آذربایجانی، نفیسه مفهوم شناسی تعبیر «صالح ‌المؤمنین» در قرآن و تحلیل آراء مفسّران و مترجمان پیرامون آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 105-133]

 • آزادی، پرویز نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 171-187]

 • آشوری، حسین ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 125-142]

 • آقاخانی، فاطمه تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 189-209]

 • آکار، محمدرضا مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 245-264]

 • آلبوغبیش، فاطمه بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

 • آل رسول، سوسن تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 63-100]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم اهل سنت، نفی «رجعت» و دفاع از مواردِ مشابه [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 273-290]

 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 287-308]

 • ابراهیمی، زهرا اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان [دوره 11، شماره 25، 1400]

 • ابراهیمی، مریم شناخت‌شناسی در قرآن و دلالت‌های تربیتی آن [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 27-46]

 • ابریشمی، سمانه تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 95-118]

 • ابویی، حسین ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 69-87]

 • اثباتی، اسماعیل تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 265-288]

 • اثباتی، اسماعیل امامان شیعه(علیهم السلام) و علم کلام (بر پایه مطالعات حدیثی) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 311-330]

 • احتشامی نیا، محسن بررسی تطبیقی جامعیت قرآن و سنت در آراء صفار و کلینی با توجه به فضای گفتمانی عصر ایشان [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 213-233]

 • احسانی، کیوان نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 63-83]

 • احسانی، کیوان گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 303-322]

 • احمدی، محمدحسن مسألگی و استدلال بر پایه گزارش های حدیثی [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 299-320]

 • احمدی، محمدحسن تأملاتی در مطالعات تفسیرپژوهی با تأکید بر ماهیت رسانه‌ای تفسیر [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 167-184]

 • احمدی کوپایی، فاطمه سادات نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف» [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-110]

 • احمدنژاد، امیر دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 101-126]

 • احمدنژاد، امیر بازخوانی انتقادی روایات ترتیب نزول (مطالعه موردی سه سوره منافقون، نور و احزاب) [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 125-148]

 • احمدنژاد، امیر مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 139-158]

 • احمدنژاد، امیر نقل به معنا و گونه‌های آن در «التبیان فی تفسیر القرآن» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 323-341]

 • احمد نژاد، امیر مبانی ناسخ و منسوخ و روش های نقد نسخ در تفسیر القرآن العظیم ابن‌کثیر [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 173-191]

 • ادایی خضری، فاطمه کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 335-358]

 • اَردَمِه، زهرا رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-94]

 • ارژنگ، اردوان حبط قرآنی و بطلان فقهی؛ از همانندی تا هم‌پوشانی [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 311-339]

 • ایروانی، مرتضی تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-88]

 • ایروانی نجفی، مرتضی تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 31-52]

 • ایروانی نجفی، مرتضی پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 171-194]

 • ایروانی نجفی، مرتضی عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 49-67]

 • ایزدی، مهدی تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخة رایج زیارت عاشورا [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 157-179]

 • ایزدی مبارکه، کامران بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-173]

 • اسماعیلی، داود بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 7-32]

 • اسماعیلی، داود نقد و بررسی روایات تفسیری ناظر به سبب ابتلاء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 69-85]

 • اسماعیلی، محمدعلی بررسی اِسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات 78 و 79 سوره نساء در اندیشه ابن تیمیه و علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 105-122]

 • اسماعیل پور، محمّدتقی بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 7-24]

 • اسماعیل پور، مهدی پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 45-62]

 • اسماعیلی زاده، عباس بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 35-56]

 • اسماعیلی زاده، عباس تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 221-242]

 • اسماعیلی‌زاده، عباس معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی از انبیای الهی در قرآن [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 7-28]

 • اسماعیلی‌زاده، عباس کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 7-38]

 • اسمعیلی روزبهانی، عاطفه بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 137-164]

 • اسودی، علی توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

 • اشکوری، سید عدنان ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 125-142]

 • اصلانی، فیروز جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 95-123]

 • اعرابی، غلامحسین پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری [(مقالات آماده انتشار)]

 • افتاده، صدیقه معناشناسی توصیفی واژه تکامد «مذبذب» و آسیب‌شناسی ترجمه آن [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 123-143]

 • افشاری، نجیمه شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 171-200]

 • اکبری، زهرا مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 51-74]

 • اکبری، زهرا ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 135-156]

 • اکبری، صاحبعلی پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 171-194]

 • اکبری، عطیّه دیالوگ در قرآن: گونه ها و درون مایه ها [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 27-49]

 • اکبرنژاد، مهدی بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 111-128]

 • اکبرنژاد، مهدی تحلیل تطبیقی دیدگاه آیت‌الله‌ معرفت و آیت‌الله میلانی در باب صحابه و حجیت قول آنان در تفسیر [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 185-200]

 • امامی، روناک مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 149-165]

 • امامی دانالو، حسام تحلیل انتقادی انگاره دلیل دانستن مفاد حدیث «قرب نوافل» بر بشری بودن الفاظ قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 7-24]

 • امانی، احمد بررسی گستره کارآیی اخبار علاجیّه ترجیحیّه [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 385-407]

 • امانی، مدینه نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 47-63]

 • امیری، زهرا امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 89-112]

 • امرائی، محمدحسن معناشناسی «وجوه و نظائر» و چگونگی معادل یابی آن در فرایند ترجمه حداد عادل از قرآن کریم [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 47-67]

 • امین، محمدرضا «آدم و انسان»، خلیفة بشر یا خلیفة خدا ؛ نقد دیدگاه انتقادیِ «سلیمانی» به خلافت آدم علیه‌السلام و انسان [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 203-219]

 • امینی تهرانی، محمد درآمدی بر نقش معرفت‌شناسی در تقویت و بازشناسی دانش تفسیر [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 77-100]

 • امین ناجی، محمدهادی ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری) [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 73-94]

 • انتظاری، محبوبه نقد قرآن محور نگاه سیره نویسان به غنیمت جویانه بودن جنگ بدر [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 251-272]

 • اورنگی، طیبه تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 201-225]

ب

 • بابایی، علی اکبر تحلیل و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی از فعل حضرت موسی (ع) در داستان قتل قبطی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 367-386]

 • بابایی دره، محمدرضا جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 139-162]

 • بابایی دره، محمدرضا واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-146]

 • بیات، محمدحسین بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

 • باجی، نصره وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 319-335]

 • باشی زاده مقدم، مهرناز تبیین کنش‌های دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش‌های ناشی از «نقاب» در روان‌شناسی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 7-26]

 • باعزم، محمد تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 211-231]

 • باقر، علیرضا مبدأمداری یا مقصدمداری در ترجمه ابوالفتوح رازی با تکیه بر برگردان استعاره‌های قرآنی [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 58-76]

 • باقری، کبری بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 241-260]

 • بایگانیان، ملیکا تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 7-40]

 • بایگانیان، ملیکا تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه «اعجاز» [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 85-120]

 • بختیاری، زهرا آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 115-138]

 • بخشعلی سلطانی، حسین تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 49-72]

 • براتی، حسین عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 49-67]

 • برنجکار، رضا امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 107-129]

 • برومند، محمدحسین «صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد» [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 53-70]

 • برومند، محمدحسین ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 69-87]

 • بستانی، قاسم شأن نزول‌های سوره قدر در بوته نقد و بررسی [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 149-176]

 • بستانی، قاسم وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 319-335]

 • بشیری، مجید ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 243-264]

 • بشیری نیا، کبری بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 113-134]

 • بصیری، حمیدرضا کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تأمّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق(ع) [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 277-297]

 • بصیری، حمیدرضا بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

 • بهرامی، محمد معنای متن در قرآن پژوهی ابوزید و هرمنوتیک هرش [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 165-184]

 • به رقم، نعمت الله آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 73-92]

 • بهشتی پور، روح الله معناشناسی حدیث تردّد [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 83-103]

پ

 • پارسائیان، محمّد بازشناسی مفهوم تعمّق در گسترة آیات و روایات (با رویکرد بررسی موردی معنای متعمّقون در روایت امام سجّاد علیه‌السّلام) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 107-133]

 • پاشائی آقابابا، توحید تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 299-337]

 • پاکتچی، احمد پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 7-30]

 • پاکتچی، احمد تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 7-28]

 • پاک منش، نبی الله مروری بر هشت پرده داستان حضرت لوط (ع): تکرار یا تکمیل؟ [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 49-72]

 • پیرانی‌شال، علی ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 125-142]

 • پرچم، اعظم بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 175-210]

 • پرچم، اعظم معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 7-24]

 • پرچم، اعظم تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 47-66]

 • پیروزفر، سهیلا کوه‌ در نهج البلاغه با نظری بر یافته‌های زمین‌شناسی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 135-165]

 • پیروزفر، سهیلا درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی» [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 95-122]

 • پیروزفر، سهیلا پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 171-194]

 • پیروزفر، سهیلا رابطه استضعاف زنان و ورود آنان به بهشت؛ بررسی سندی و تحلیل متنی حدیثی در جوامع امامیه [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 155-170]

 • پیروزفر، سهیلا منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 177-194]

 • پیروزفر، سهیلا نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 91-113]

 • پیروزفر، سهیلا گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 85-104]

 • پیروزفر، سهیلا عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 49-67]

 • پروینی، خلیل تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]

 • پروینی، خلیل پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 7-30]

 • پورافخم، مریم روش‌شناسی فقه‌الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 139-162]

 • پورروستائی اردکانی، جواد ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 69-87]

ت

 • ترکمانی، حسین تدوین مدل سوره‌شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌شناسی (بررسی موردی سوره نوح) [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 31-62]

 • تقی زاده طبری، مهدی تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 261-279]

 • توکلی، محسن امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 25-46]

 • توکّلی، احمدرضا خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 153-174]

 • تولایی، علی محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]

ج

 • جعفری، رسول‌ محمّد‌ نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 181-208]

 • جعفری، قاسم ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری) [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 73-94]

 • جعفریان، رسول بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 339-366]

 • جیگاره، مینا بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 67-89]

 • جلالی، مهدی نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 181-208]

 • جلالی، مهدی نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگاری شیخ صدوق [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 171-196]

 • جلالی، مهدی تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 37-60]

 • جلالی، مهدی بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 93-116]

 • جلالی، مهدی (عبدالمهدی) «بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 131-149]

 • جلالی، مهدی (عبدالمهدی) تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 221-242]

 • جلیلیان، مریم حوزه معنایی «وحدت» در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 213-232]

 • جلیلی سنزیقی، سید هدایت تحلیل انتقادیِ رهیافت علامة طباطبایی به جریان‏های تفسیری [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 83-104]

 • جمشیدی راد، محمدصادق رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 143-170]

 • جهاندیده، محسن بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 7-24]

 • جودوی، امیر «صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد» [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 53-70]

 • جوکار، حامد ضوابط عرضه روایات به قرآن کریم [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 163-180]

چ

 • چراغی وش، حسین نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-184]

ح

 • حاتمی، لاله‌زار معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 7-24]

 • حاجی، حمزه واکاوی قلمروِ حدیث و حجیّت بیانات آن در حوزه‌های مختلف [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 185-209]

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 7-32]

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 7-28]

 • حاجی اسماعیلی، محمّدرضا مفهوم شناسی تعبیر «صالح ‌المؤمنین» در قرآن و تحلیل آراء مفسّران و مترجمان پیرامون آن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 105-133]

 • حاجی اسماعیلی، محمّدرضا بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 31-50]

 • حاجی بابایی، حمیدرضا الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

 • حاجی حیدری، ابوالفضل راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-30]

 • حاجی حیدری ورنوسفادرانی، ابوالفضل تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-210]

 • حاجی خانی، علی راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 27-45]

 • حاجی خانی، علی تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-210]

 • حاج خلیلی، رضا گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-124]

 • حاجعلی پور، محمد علی بررسی و نقد تبیین معانی تضمین نحوی توسط ابن‌ عاشور و مشهدی قمی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 185-202]

 • حاجی علی لالانی، عبدالله موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 51-68]

 • حایری، محمود رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 199-222]

 • حاضری جیقه، علی اکبر سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 235-258]

 • حائری، محمود محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]

 • حائرى، محمود حقوق فطری از دیدگاه قرآن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-39]

 • حبیبی، زهره منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 177-194]

 • حبیبی، فاطمه جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 25-43]

 • حجتی، سید محمد باقر بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 259-286]

 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 201-225]

 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 275-290]

 • حیدری، فاطمه حقوق فطری از دیدگاه قرآن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-39]

 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 45-62]

 • حسینی، اعظم سادات گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 85-104]

 • حسینی، بی بی زینب تحلیل روایات نهی از تماس جنسی در پایان ماه در روایات شیعه و اهل سنت [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 169-199]

 • حسینی، بی بی زینب کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 85-106]

 • حسینی، بی‌بی زینب معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 95-119]

 • حسینی، زینب السادات تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع) [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 209-226]

 • حسینی، زینب السادات تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسینی، سیّد علیرضا نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 117-138]

 • حسینی، سید محمدباقر امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 89-112]

 • حسینی، لیلا جستاری در واژگان شرعی قرآن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-54]

 • حسینی باصری، کاظم نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-184]

 • حسن بیگی، علی بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 287-308]

 • حسن بیگی، علی رهیافتی بر گونه‌شناسی حدیث؛ مطالعه موردی گزاره حدیث‌انگارانه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 255-273]

 • حسینی پور، سید محمد بازپژوهی معنای واژه «متکأ» در آیه 31 سوره یوسف [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 133-149]

 • حسن جوهری، مریم واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 147-170]

 • حسینی زاده، عبدالرسول تحلیل و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی از فعل حضرت موسی (ع) در داستان قتل قبطی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 367-386]

 • حسینی زیدی، سید ابوالقاسم موافقان تفسیر تمثیلی، دلایل و مستندات [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 39-61]

 • حسینی زیدی، سید ابوالقاسم روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 285-301]

 • حسنی کبوترخانی، مرضیه الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسین نژاد، سید مجتبی تحلیل شخصیت رجالی غیاث بن ابراهیم در اسناد روایی شیعه [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 249-275]

 • حسینی نسب، اعظم تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال­های 1386-1390 [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 141-168]

 • حسن وندی، محسن بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 111-128]

 • حسن وندی، محسن تحلیل تطبیقی دیدگاه آیت‌الله‌ معرفت و آیت‌الله میلانی در باب صحابه و حجیت قول آنان در تفسیر [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 185-200]

 • حسومی، ولی الله نگاهی تازه به فن بیان حضرت علی (ع) در نهج ‌البلاغه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 153-186]

 • حق بین، فریده جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 25-43]

 • حکیم، محمد واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 177-201]

 • حکیم، محمد ارزیابی دیدگاه آیت اللّه صدر کاظمینی در شناخت مؤلّف «فقه الرضا» و اعتبار اثر در استنباط فقهی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 301-318]

 • حکم آبادی، حجت اله کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 7-38]

 • حکیمیان، علی محمد معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

 • حلیمی جلودار، حبیب الله تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره [(مقالات آماده انتشار)]

 • حمیدیان، حمید نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

 • حویدر، عباس نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

خ

 • خاقانی، محمد بررسی سبک‌شناختی فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-148]

 • خاکپور، حسین شیوه‌های بهره‌وری از روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) در بینش اندیشمندان اهل سنّت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 187-214]

 • خاکپور، حسین نگاهی تازه به فن بیان حضرت علی (ع) در نهج ‌البلاغه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 153-186]

 • خاکپور، رحیم «السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 201-220]

 • خانی مقدم، مهیار واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 129-147]

 • خداشناس فیروزآبادی، ندا درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی» [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 95-122]

 • خراسانی، زهرا روایت «سؤال از مصحف امام علی(علیه السلام)» در بوته نقد [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 291-310]

 • خلیفه واقفی، سید حسن واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 147-170]

 • خلیلی ازاد، مریم السادات عربی‌پنداری واژه‌های دخیل قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآنی) [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 71-93]

 • خلیلی نژاد، سید محسن نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 7-24]

 • خلوصی، داود رابطه استضعاف زنان و ورود آنان به بهشت؛ بررسی سندی و تحلیل متنی حدیثی در جوامع امامیه [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 155-170]

 • خوش خاضع، محمّدجمال الدّین بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-121]

 • خوش خاضع، محمّدجمال الدّین تأثیر تحولات مفهومی و ساختاری در ارزیابی روایات سبب نزول [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 253-270]

 • خوش¬منش، ابوالفضل ازدواج به مثابه پیمان بزرگ معناشناسی تطبیقی «میثاق غلیظ» در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 75-105]

 • خوش منش، ابوالفضل تفسیر پرتوی از قرآن به مثابة یکی از سرخط‌های اصلاح گفتمان دینی و انسجام اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 7-32]

 • خوش منش، ابوالفضل نگاه بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 141-166]

 • خوش‌منش، ابوالفضل رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌آهنگ قرآن کریم [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 77-100]

 • خویشوند، شهربانو نقد روش شناختی تعاریف تفسیر موضوعی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 171-187]

د

 • دادگر، سیدهادی بررسی تطبیقی جامعیت قرآن و سنت در آراء صفار و کلینی با توجه به فضای گفتمانی عصر ایشان [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 213-233]

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی بررسی مبنای امام خمینی در حجیّت روایات فقهی و غیر فقهی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]

 • دیاری بیدگلی، محمدتقی تحلیل اصل «حکمت» در اندیشه قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 145-176]

 • دیاری بیدگلی، محمّدتقی نگرشی تاریخی- روایی به اختلاف قرائت «مالک»/ «ملک» بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 135-159]

 • دیاری بیدگلی، محمّدتقی الگوی راهبردی قرآن در ایجاد گرایش روحی به اهل بیت (ع) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 105-130]

 • دیالمه، نیکو مفهوم شناسی سنّت توفیق و اسباب تحقّق آن از منظر وحی [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 93-116]

 • دیالمه، نیکو رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 69-90]

 • داوری، روح الله تحلیل اصل «حکمت» در اندیشه قرآنی آیت‌الله خامنه‌ای [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 145-176]

 • دژآباد، حامد بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی از آیه ﴿أُولُوا الْفَضْلِ‏﴾(نور: 24/ 22) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 43-63]

 • دژآباد، حامد واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 147-170]

 • دژآباد، حامد تحلیل تفسیرگونه قاعده «تعلیق الحُکم علی الوصف مُشعر بالعلّیّه» از منظر آیت الله جوادی آملی (مفهوم شناسی، گونه شناسی و کارکردها) [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 27-46]

 • دست رنج، فاطمه واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 129-147]

 • دلبری، سید علی تحریف در حدیث، عوامل و پیامدها [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 187-212]

 • دلبری، سید علی تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 91-110]

 • دلبری، سید علی روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 285-301]

 • دیمه کار گراب، محسن نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 41-70]

 • دیمه کار گراب، محسن روایت «سؤال از مصحف امام علی(علیه السلام)» در بوته نقد [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 291-310]

 • دهقان، علی پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 7-30]

 • دهقان منگابادی، بمانعلی حقوق فطری از دیدگاه قرآن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 7-39]

 • دهقان منگابادی، بمانعلی جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 139-162]

 • دودونگه، محمد مبانی ناسخ و منسوخ و روش های نقد نسخ در تفسیر القرآن العظیم ابن‌کثیر [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 173-191]

ذ

 • ذاکری، مرضیه تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 49-72]

ر

 • راجانی، کمیل بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌» [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 339-365]

 • رادی میبدی، زهرا تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 47-66]

 • راستی بروجنی، فرشته قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-98]

 • ربیع نتاج، سید علی اکبر تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع) [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 209-226]

 • ربیع نتاج، سید علی اکبر تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 261-279]

 • ربیع نتّاج، سید علی اکبر ارزیابی آرای خاورشناسان پیرامون مصحف عثمانی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 135-156]

 • رجب زاده، شیرین مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 25-48]

 • رحیمی، سیده وحیده بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 241-260]

 • رحیمی، معصومه بررسی و نقد نظریة «وحدت موضوعی» حوّی در تفسیر سورة احزاب [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 175-210]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 175-202]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم تفسیر معصومین (ع) از حدیث [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 131-152]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 111-132]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم روش شناسی روایات تفسیری امام‌سجّاد (ع) در حوزه تبیین معنا [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 101-136]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم روش آیت الله خویی در توحید مختلفات [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 291-310]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

 • رحمان ستایش، محمدکاظم امامان شیعه(علیهم السلام) و علم کلام (بر پایه مطالعات حدیثی) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 311-330]

 • رحمان ستایش، محمّدکاظم ضوابط عرضه روایات به قرآن کریم [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 163-180]

 • رحیمی خویگانی، محمد داستان حضرت موسی (ع) در سوره طه از منظر نشانه شناسی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 117-137]

 • ریسیان، غلامرضا کشف استدلالی ساختار و غرض سوره مبارکه احزاب [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 7-38]

 • ریسیان، غلامرضا نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 91-113]

 • رستگار جزی، پرویز وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 319-335]

 • رستمی، محمدحسن نقد و بررسی روایات تبعیض نژادی [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 181-208]

 • رستمی، محمدحسن فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 197-214]

 • رستمی، محمدحسن تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 95-118]

 • رستمی، محمّدحسن تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 37-60]

 • رستمی، محمّدحسن اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 195-210]

 • رستمی، محمد حسن تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 7-40]

 • رستمی، محمد حسن تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه «اعجاز» [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 85-120]

 • رضاداد، علیه کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 85-106]

 • رضایی کرمانی، محمّدعلی معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 95-119]

 • رضایی کرمانی، محمّدعلی جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن» [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 103-134]

 • رضایی کرمانی، محمّدعلی بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 81-121]

 • رضایی کهنمویی، علی مراد عینی آیات وعید بنی اسرائیل در سوره مبارکه اسراء از رهگذر قرآن، حدیث و تاریخ [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 65-84]

 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تطبیقی برهان تمانع در اندیشه فخر رازی و علامه طباطبایی با تکیه بر آیه 22 سوره انبیاء [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 177-198]

 • رضایی هفتادر، حسن بررسی اِسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات 78 و 79 سوره نساء در اندیشه ابن تیمیه و علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 105-122]

 • رضی بهابادی، بی بی سادات مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 25-48]

 • رضوان طلب، محمد رضا بررسی گستره کارآیی اخبار علاجیّه ترجیحیّه [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 385-407]

 • رفیعی، مریم مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 139-158]

 • رفعت، محسن حدیث دوبارزادگی امام صادق (ع) از ابوبکر در سنجه نقد [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 268-298]

 • رفعت، محسن تحلیلی انتقادی بر روایت‌انگاره سر به محمل کوبیدن حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 309-328]

 • رفیعی هنر، حمید تبیین کنش‌های دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش‌های ناشی از «نقاب» در روان‌شناسی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 7-26]

 • روحی، کاوس پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 7-30]

 • روحی برندق، کاووس مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 159-184]

 • روحی برندق، کاووس تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-210]

 • روشن ضمیر، محمد ابراهیم واکاوی کاستی‌های ساختاری بر اعتبار تهذیب الأحکام [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 213-231]

 • رومیانی، عباس سبک‌شناسی آوایی عبارات قصار نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 329-347]

 • رئیسیان، غلامرضا نقد و بررسی روایات"قلیل الحدیث" بودن امام سجاد(ع) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]

ز

 • زیارتی، فاطمه سادات بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 67-89]

 • زارع، زکیه فضل بن شاذان نیشابوری در آئینة تمییز مشترکات رجالی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 197-214]

 • زارع، زکیّه تأمّلی در نظریة تفکیک نزولی و تأخیر تشریعی سورة أعلی از رهگذر بررسی اخبار و آراء [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 37-60]

 • زارع، ناصر فضاسازی ذهنی حواس در قرآن کریم با تکیه بر نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 29-48]

 • زارعی، مجید تحلیل تفسیرگونه قاعده «تعلیق الحُکم علی الوصف مُشعر بالعلّیّه» از منظر آیت الله جوادی آملی (مفهوم شناسی، گونه شناسی و کارکردها) [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 27-46]

 • زارع بیدکی، عباس مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 151-171]

 • زارع برمی، مرتضی تصویرآفرینی شخصیّت‌ها در سورة یوسف [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]

 • زارع زردینی، احمد معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 65-87]

 • زارع زردینی، احمد آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 73-92]

 • زارع زردینی، احمد مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 151-171]

 • زارعی محمودآبادی، حسن رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 309-334]

 • زارعی محمودآبادی، محمد اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان [دوره 11، شماره 25، 1400]

 • زیدی جودکی، مجید واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 129-147]

 • زرسازان، عاطفه معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 7-25]

 • زرسازان، عاطفه توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

 • زرین کلاه، الهام تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 89-115]

 • زرنوشه فراهانی، حسن نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 117-140]

س

 • ساکی، نانسی نگرشی تاریخی- روایی به اختلاف قرائت «مالک»/ «ملک» بر اساس تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 135-159]

 • سیاه‌منصوری (حسینی‌نیا)، سید محمد بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آیه جعل خلیفه [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 47-64]

 • سیاوشی، کرم تحلیل انتقادی دیدگاه مفسران پیرامون تناسب معنایی آیات 64 و 65 سورة مریم با سایر آیات آن [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 31-54]

 • ستوده نیا، محمدرضا امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 25-46]

 • ستوده نیا، محمد رضا طبقه‌‌بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرائات [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 29-54]

 • سجادی پور، سید محمد نقش آیات الاحکام در احتجاجات اهل‌بیت علیهم‌السلام در زمینه امامت [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 41-70]

 • سجادیه، نرگس رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 69-90]

 • سروقد مقدم، سمیه رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 233-253]

 • سعدی، محمدجواد ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری) [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 73-94]

 • سعیدی، حمیدرضا تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 149-169]

 • سعیدی، محمدمسعود نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 185-212]

 • سعیدی روشن، محمدباقر جستاری در ماهیّت باطن قرآن [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 125-146]

 • سعیدی روشن، محمدباقر قضا و قدر خدا و نقش انسان در سرنوشت از منظر قرآن و برهان [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 107-127]

 • سلامی راوندی، محمد بررسی تحلیلی‌ ‌ـ‌ تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 149-174]

 • سلطانی بیرامی، اسمعیل آیات موهم اختلاف و قواعد تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 71-92]

 • سلیمانی، عبدالرحیم جهت‌گیری بحث بشارت به پیامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبیق آن با متون موجود [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 119-140]

 • سن سبلی، بی‌بی راحیل یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 135-154]

 • سوری، محمد نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 227-246]

ش

 • شاطری احمدآبادی، محمّدحسن اعتبارسنجی روایت موسوم به آیه رجم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 195-210]

 • شاکر، محمدکاظم صحیفة النّبی(ص)؛ نماد قانون گرایی در حکومت نبوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-141]

 • شاکر، محمّدکاظم تفسیری تاریخی از یهود بر اساس قرآن کریم [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 7-29]

 • شاکر، محمّدکاظم دیالوگ در قرآن: گونه ها و درون مایه ها [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 27-49]

 • شاکر، محمّدکاظم بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 25-41]

 • شاکر اشتیجه، محمّدتقی امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 107-129]

 • شاملی، نصرالله داستان حضرت موسی (ع) در سوره طه از منظر نشانه شناسی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 117-137]

 • شاه پسند، الهه تقابل سیاق و اسباب نزول در تفسیر آیة احصار [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 31-52]

 • شاه‌پسند، الهه پژوهشی پیرامون ابوعبدالرّحمن سلمی و شخصیت رجالی وی [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 171-194]

 • شاه‌پسند، الهه تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 29-56]

 • شاهرودی، محمدرضا تأملی بر روایت «هَلْ مِنْ‌ ناصِرٍ‌ یَنْصُرُنی»؛ سیر شکل گیری، واکاوی معنا و لفظ [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 291-308]

 • شاهرودی، محمّدرضا بازشناسی مفهوم تعمّق در گسترة آیات و روایات (با رویکرد بررسی موردی معنای متعمّقون در روایت امام سجّاد علیه‌السّلام) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 107-133]

 • شجاری، مرتضی امامت و توحید حقیقی؛ تفسیری عرفانی بر حدیث سلسلة الذهب [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 275-296]

 • شیرزاد، محمدحسن معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیرزاد، محمد حسن تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 7-28]

 • شیرزاد، محمدحسین معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

 • شیرزاد، محمد حسین تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 7-28]

 • شریعتی، فاطمه بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 359-384]

 • شریفی، علی آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 115-138]

 • شریفی، محمد تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 53-82]

 • شریفی، محمد پیدایش، سیر تطوّر و تداوم اخباری‌گری [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 213-250]

 • شریفی، محمد ادله آیات و روایات مبنی بر حرمت تحریک جنسی به مثابه پشتوانه جرم‌شناسی اسلامی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 233-247]

 • شریف عسکری، محمد صالح ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 125-142]

 • شریفی نسب، حامد گسترۀ دلالت واژگان عام و مطلق قرآن کریم (با تاکید بر دیدگاه نسبیّت اطلاقات و عمومات قرآنی در چهارچوب سیاق و فضای نزول) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 87-107]

 • شعبانپور، محمد آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 115-138]

 • شکرانی، رضا نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف» [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-110]

 • شکرانی، رضا امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 25-46]

 • شکوری، ابوالفضل تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 299-337]

 • شکوری، ابوالفضل تحلیل انتقادی نظریه محمّد عابد الجابری پیرامون مفهوم آیات محکم و متشابه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-210]

 • شکوری، مجتبی تدوین مدل سوره‌شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌شناسی (بررسی موردی سوره نوح) [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 31-62]

 • شمخی، مینا جریان شناسی باطن‌گرایی در تفاسیر اسلامی [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 123-152]

 • شه گلی، احمد نقش شیخ مفید و سید مرتضی در تنقیح مبانی فکری تشیّع [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 281-299]

ص

 • صادقی، افلاطون حوزه معنایی واژه «عقل» در قرآن کریم [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 7-26]

 • صادقی، زهرا بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آیه جعل خلیفه [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 47-64]

 • صافی اصفهانی، علی اکبر طبقه‌‌بندی و تحلیل آراء فقیهان شیعه در حوزه اختلاف قرائات [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 29-54]

 • صالحی، اکرم «صمد» نفی مادیّت از ذات «أحد» [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 53-70]

 • صالحی، محمدعلی توحید مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 133-156]

 • صانعی پور، محمدحسن رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 143-170]

 • صحرایی اردکانی، کمال نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

 • صحرایی اردکانی، محمد رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 199-222]

 • صحرائی اردکانی، کمال وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-34]

 • صحرائی اردکانی، کمال اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء» [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 217-242]

 • صحرائی اردکانی، کمال سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 235-258]

 • صداقت کشفی، سید محمد جواد واکاوی نقش عقلانیت در رغبت به دولت کریمه مهدوی از دیدگاه روایات [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 319-338]

 • صدر حسینی، سید علیرضا مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 245-264]

 • صرفی، زهرا رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 233-253]

 • صلاحی مقدم، سهیلا بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 67-89]

 • صمدانیان، محسن مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 139-158]

ض

 • ضمیری، محمدرضا بررسی انتقادی نظریه اخلاقی جنگ عادلانه با تاکید برجنگ روانی رسانه ای از منظر نهج البلاغه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-212]

ط

 • طالعی، عبدالحسین تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال­های 1386-1390 [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 141-168]

 • طاهریان قادی، معصومه تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 261-279]

 • طاوسی مسرور، سعید بازپژوهی حیات علمی ابو العباس نجاشی و بررسی وثاقت وی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 339-366]

 • طیبی، زینب نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 27-50]

 • طباطبایی، سید کاظم گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 85-104]

 • طباطبایی، سیّد کاظم بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 93-116]

 • طباطبایی پور، سید کاظم تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 265-288]

 • طبیبی، علیرضا اهل سنت، نفی «رجعت» و دفاع از مواردِ مشابه [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 273-290]

 • طبیبی، علیرضا بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 287-308]

 • طیب حسینی، سید محمود نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 47-63]

 • طیب حسینی، سید محمود معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم [(مقالات آماده انتشار)]

 • طیّب حسینی، سیدمحمود پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف» [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 7-26]

 • طیّب حسینی، سیّدمحمود معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 41-65]

 • طلوع هاشمی، سیّده زینب بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 93-116]

 • طوسیان خلیل آباد، سارا رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 69-90]

ع

 • عابدی، احمد شیوه‌های بهره‌وری از روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) در بینش اندیشمندان اهل سنّت [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 187-214]

 • عارفی، محمد اسحاق تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 91-110]

 • عاشوری، نادعلی خطاب‌های قرآن در اندیشه ی اصولی امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 153-174]

 • عامی مطلق، امیرحسین روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 101-124]

 • عبادی، مهدی موافقان تفسیر تمثیلی، دلایل و مستندات [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 39-61]

 • عباسی، مهرداد عربی‌پنداری واژه‌های دخیل قرآن در تفاسیر اسلامی (بررسی هشت نمونه موردی از اعلام قرآنی) [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 71-93]

 • عباسی، مهرداد توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

 • عباسی مقدم، مصطفی وجود یا عدم وجود متواتر لفظی در میراث حدیثی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 319-335]

 • عبدالله زاده، رحمت‌‌‌الله ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری) [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 73-94]

 • عرب، مرتضی بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 147-170]

 • عرب، مرتضی تواتر قرآن؛ حقیقت، محدوده و زمینه‌های روی آورد به آن [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 65-88]

 • عربی، نسیم معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 7-25]

 • عروجی، یاسر اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء» [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 217-242]

 • عزتی فردوئی، محمد رضا زبان قرآن از دیدگاه مولوی [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 247-274]

 • عشریه، رحمان بازپژوهی معنای واژه «متکأ» در آیه 31 سوره یوسف [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 133-149]

 • عظیمی، امیر احمد حوزه معنایی «وحدت» در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 213-232]

 • عقیقی، مهدیه اصول تفسیری مستفاد از روایاتِ قرآنی اهل بیت (علیهم السلام) در اصول کافی [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 195-215]

 • علمایی، نسیبه مهارت خودافشایی از منظر قرآن کریم و روایات [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 73-102]

 • علمایی، نسیبه بررسی بافت‌های تأثیرگذار در ارتباط میان‌فردی از دیدگاه قرآن [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 61-94]

 • علیمرادی، زهرا تبیین کنش‌های دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش‌های ناشی از «نقاب» در روان‌شناسی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 7-26]

 • علیمرادی، زهرا شیوه موسی (ع) در مدیریت روانی ناسازگاری‌های بنی‌اسرائیل و فرعون بر اساس مفهوم «دفاع روانی» [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 109-132]

 • علوی، سید حمیدرضا شناخت‌شناسی در قرآن و دلالت‌های تربیتی آن [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 27-46]

 • علوی، سیدمحمدعلی رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 143-170]

 • عمادی اندانی، سمیه معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 7-24]

 • عمارلو، طیّبه «بررسی و ارزیابی اصطلاح «لَیْسَ بِذاکَ الْقَویّ (الثِّقَه)» در دانش جرح و تعدیل [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 131-149]

 • عمارلو، طیّبه تعیین گستره «منکَر الحدیث» در دانش جرح و تعدیل [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 221-242]

 • عمویی، مریم محورهای هم­نشینی معنای «عقل» در نهج البلاغه [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 297-318]

 • عموری، نعیم سبک‌شناسی آوایی عبارات قصار نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 329-347]

غ

 • غیبی، سیده معصومه ادله آیات و روایات مبنی بر حرمت تحریک جنسی به مثابه پشتوانه جرم‌شناسی اسلامی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 233-247]

 • غروی ناپینی، نهله ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-30]

 • غروی ناپینی، نهله تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 299-337]

 • غروی نایینی، نهله اصول تفسیری مستفاد از روایاتِ قرآنی اهل بیت (علیهم السلام) در اصول کافی [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 195-215]

 • غروی نائینی، نهله تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 89-115]

 • غفوری نیا، سجاد الگوی راهبردی قرآن در ایجاد گرایش روحی به اهل بیت (ع) [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 105-130]

 • غلامی، علی واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 145-164]

ف

 • فاتحی، سیّد حسن یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 135-154]

 • فاکر میبدی، محمد رویارویی دو جریان‌ اموی و علوی در سده نخست هجری و نقش آن در شکل‌گیری و فهم روایات تفسیری [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 243-265]

 • فائز، قاسم پیدایش، سیر تطوّر و تداوم اخباری‌گری [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 213-250]

 • فائز، قاسم نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 223-250]

 • فائق، طاهره نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 117-138]

 • فتاحی زاده، فتحیه تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 49-72]

 • فتاحی زاده، فتحیه شیخ حرّ عاملی و راهکارهای حلّ تعارض اخبار در وسائل الشّیعه [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 171-200]

 • فتاحی زاده، فتحیه روش آیت الله خویی در توحید مختلفات [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 291-310]

 • فتاحی زاده، فتحیه کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 335-358]

 • فتاحی زاده، فتحیه جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 25-43]

 • فتاحی زاده، فتحیه رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 233-253]

 • فراتی زاده، حمیده محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 157-176]

 • فریادرس، محسن راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 27-45]

 • فراهانی، محمد تأملی بر روایت «هَلْ مِنْ‌ ناصِرٍ‌ یَنْصُرُنی»؛ سیر شکل گیری، واکاوی معنا و لفظ [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 291-308]

 • فرجامی، اعظم تحلیل روایات حَکَم بن عُتَیبه و انتسابش به زیدیّه [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 175-202]

 • فرجامی، اعظم مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 149-165]

 • فرع شیرازی، سید حیدر پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه» [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 7-28]

 • فیروزمندی بندپی، جعفر تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 89-104]

 • فیضی، طاهره نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 227-246]

 • فقیه، علی تحلیل و نقد دیدگاه آیت الله سبحانی از فعل حضرت موسی (ع) در داستان قتل قبطی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 367-386]

 • فقهی زاده، عبدالهادی ابن غضائری، کتاب الضعفاء و مسأله انتساب [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 243-264]

 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی انگاره دلیل دانستن مفاد حدیث «قرب نوافل» بر بشری بودن الفاظ قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 7-24]

 • فقهی زاده، عبدالهادی گسترۀ دلالت واژگان عام و مطلق قرآن کریم (با تاکید بر دیدگاه نسبیّت اطلاقات و عمومات قرآنی در چهارچوب سیاق و فضای نزول) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 87-107]

 • فلاحی اصل، حسین نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 163-184]

ق

 • قاسمی، نرگس تفسیر معصومین (ع) از حدیث [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 131-152]

 • قاسم پور، محسن بررسی تحلیلی‌ ‌ـ‌ تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 149-174]

 • قاسم پور، محسن روش‌شناسی فقه‌الحدیثی صاحب معالم در کتاب منتقی الجمان [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 139-162]

 • قاسم پیوندی، زهرا بررسی سبک‌شناختی فرمان حکومتی امام علی(ع) به مالک اشتر [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 129-148]

 • قاسمی فرد، هدیه فضاسازی ذهنی حواس در قرآن کریم با تکیه بر نظریه آمیختگی مفهومی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 29-48]

 • قاسم نیا، سلمان موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 51-68]

 • قاسم نیا، نسرین موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 51-68]

 • قائمی، مرتضی یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری [دوره 6، شماره 14، 1395، صفحه 135-154]

 • قیدر، مریم توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

 • قرائی سلطان آبادی، احمد بررسی اعتبار معرفت­شناختی تخیّل خلاق در حوزه فهم آیات قرآن [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 185-208]

 • قربانی لاکتراشانی، فاطمه تطور تفسیری واژه «قرب» با تاکید بر آیه 186 سوره بقره [(مقالات آماده انتشار)]

 • قنبری گل، محمد حسین اهل سنت، نفی «رجعت» و دفاع از مواردِ مشابه [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 273-290]

 • قهاری، زهرا سادات مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 111-132]

ک

 • کاظمی، سید محسن رویارویی دو جریان‌ اموی و علوی در سده نخست هجری و نقش آن در شکل‌گیری و فهم روایات تفسیری [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 243-265]

 • کاظمی، نجمه تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 211-231]

 • کاظمی بوئینی، مژگان تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 63-100]

 • کاظمی تبار، محمدعلی کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 85-106]

 • کاکائی، سمیه بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر» [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 287-308]

 • کبیری راد، محسن روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 285-301]

 • کرمی، بهاره قوّامیّت شوهر بر زن از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 55-82]

 • کرمی، رضا علی بررسی انتقادی نظریه اخلاقی جنگ عادلانه با تاکید برجنگ روانی رسانه ای از منظر نهج البلاغه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-212]

 • کریمی، حسن مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 159-184]

 • کریمی، زهرا بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 31-50]

 • کریمی رکن آبادی، اصغر آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 73-92]

 • کریمی زارچی، علی اکبر واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 145-164]

 • کلانتری، عباس ادله آیات و روایات مبنی بر حرمت تحریک جنسی به مثابه پشتوانه جرم‌شناسی اسلامی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 233-247]

 • کلانتری خلیل آباد، عباس تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 53-82]

 • کلانتری خلیل آباد، عباس واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 145-164]

 • کلانتری خلیل آبادی، عباس جایگاه حدیث در علم اصول [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 167-186]

 • کلباسی، زهرا دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 101-126]

 • کلباسی، زهرا بازخوانی انتقادی روایات ترتیب نزول (مطالعه موردی سه سوره منافقون، نور و احزاب) [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 125-148]

 • کهن ترابی، میثم بررسی سندی و دلالی روایت علو و ارزیابی استناد به آن در تعامل با غیرمسلمانان [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 193-211]

 • کوهی، علی رضا بررسی مبنای امام خمینی در حجیّت روایات فقهی و غیر فقهی [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 57-78]

گ

 • گل بخش منشادی، مهدی پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری [(مقالات آماده انتشار)]

 • گل محمدی، جعفر شیوه موسی (ع) در مدیریت روانی ناسازگاری‌های بنی‌اسرائیل و فرعون بر اساس مفهوم «دفاع روانی» [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 109-132]

 • گل محمدی، جعفر الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

 • گوهری، مریم نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 223-250]

ل

 • لسانی فشارکی، محمدعلی تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 63-100]

 • لسانی فشارکی، محمدعلی رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 143-170]

 • لطفی، سیدمهدی بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 359-384]

 • لطفی، سید مهدی بررسی بافت‌های تأثیرگذار در ارتباط میان‌فردی از دیدگاه قرآن [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 61-94]

 • لطفی، محمّدحسین صحیفة النّبی(ص)؛ نماد قانون گرایی در حکومت نبوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 121-141]

م

 • مالمیر، محمّدابراهیم استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 123-147]

 • متولی زاده، نفیسه واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 145-164]

 • میثاقی، عذرا روش شناسی روایات تفسیری امام‌سجّاد (ع) در حوزه تبیین معنا [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 101-136]

 • محجّل، محمّد کوه‌ در نهج البلاغه با نظری بر یافته‌های زمین‌شناسی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 135-165]

 • محصص، مرضیه کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 335-358]

 • محیطی اردکان، محمد علی بررسی ادله قرآنی سریان ادراک در هستی با تمرکز بر آیات تسبیح و شهادت [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 63-83]

 • محققی، حسین کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تأمّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق(ع) [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 277-297]

 • محققی، حسین واکاوی ساختار «وَدَّ» و «لَو» در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه های فارسی قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 123-145]

 • محمدی، مروّت معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 8-36]

 • محمدی، مهدی تحلیل موضوعی مقالات علمی پژوهشی حوزه علوم قرآن؛ نشر یافته بین سال­های 1386-1390 [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 141-168]

 • محمدی، وجیهه نقد و بررسی روایات تفسیری ناظر به سبب ابتلاء حضرت یعقوب (ع) به فراق یوسف (ع) [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 69-85]

 • محمدیان، عباد هم‌آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جَنَّات النَّعیم» [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 55-76]

 • محمدجعفری، رسول کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تأمّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق(ع) [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 277-297]

 • محمدجعفری، رسول واکاوی ساختار «وَدَّ» و «لَو» در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه های فارسی قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 123-145]

 • محمدزاده، فریده معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 7-25]

 • محمدفام، سجاد تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 7-26]

 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 227-244]

 • محمودی، سید احمد بررسی بُعد زیبا شناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 55-81]

 • میری، فاطمه بررسی تطبیقی اصطلاح «انجیل» در قرآن و عهد جدید [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 25-41]

 • مرادی، منصوره کوه‌ در نهج البلاغه با نظری بر یافته‌های زمین‌شناسی [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 135-165]

 • میربلوکی، سید محمد علی ارتباط خلیفة اللهی انسان با عصمت انبیاء و اولیاء (ع) از منظر مفسران فریقین [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 69-87]

 • مرتضوی، سید ابراهیم نقد نظریه نسخ عقلی از دیدگاه عقل، قرآن و حدیث [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 63-83]

 • میرجلیلی، علی محمد عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 33-64]

 • میرجلیلی، علی محمد تأثیر قرآن بر لغت و زبان عربی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 53-78]

 • میرجلیلی، علی محمد قوّامیّت شوهر بر زن از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 55-82]

 • میرجلیلی، علی محمد واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 127-146]

 • میرجلیلی، علی محمد اصول فهم حدیث از منظر فیض کاشانی در کتاب «المحجـة البیضاء» [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 217-242]

 • میرجلیلی، علی محمد سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 235-258]

 • میرجلیلی، علی محمد نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

 • میرجلیلی، علی محمد مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 151-171]

 • میرجلیلی، علی محمّد وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-34]

 • میرجلیلی، علی‌محمّد تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره) [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 53-82]

 • میرحسینی، یحیی رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 309-334]

 • میرحسینی، یحیی اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان [دوره 11، شماره 25، 1400]

 • میرحسینی، سید محمد بررسی و نقد تبیین معانی تضمین نحوی توسط ابن‌ عاشور و مشهدی قمی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 185-202]

 • میرخلیلی، سید احمد قوّامیّت شوهر بر زن از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 55-82]

 • میرخلیلی، سید احمد رجوع به طاغوت در منابع تفسیری و روایی و گستره آن [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 199-222]

 • مردان پور شهرکردی، الهام قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-98]

 • میرزایی الحسینی، سید محمود حوزه معنایی «وحدت» در نهج البلاغه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 213-232]

 • میرزائی قلم‌خانی، راضیه ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-30]

 • میر صادقی، سیّد محمّد حسین نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید مختلفات [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 117-138]

 • میرمحمدی میبدی، سید مصطفی جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 95-123]

 • مروی، هادی واکاوی کاستی‌های ساختاری بر اعتبار تهذیب الأحکام [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 213-231]

 • مروتی، روح الله بررسی انتقادی نظریه اخلاقی جنگ عادلانه با تاکید برجنگ روانی رسانه ای از منظر نهج البلاغه [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 193-212]

 • مستفید، حمید رضا روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 101-124]

 • مسجدی، فاطمه رابطة دین مداری و بصیرت دینی در نهج ‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 167-186]

 • مسجدی، فاطمه بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 259-286]

 • مسرور، خدیجه حرف «کاف» خطاب در اسماء اشاره و مطابقت آن با مخاطب در قرآن [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 105-122]

 • مسرور، رضا نقد و بررسی روایات"قلیل الحدیث" بودن امام سجاد(ع) [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 175-196]

 • مصطفوی فرد، حامد نقش شیخ مفید و سید مرتضی در تنقیح مبانی فکری تشیّع [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 281-299]

 • مصطفوی فرد، حامد بازتعریف مکتب اخباری‌گری [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 270-289]

 • مصلایی پور، عباس معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 8-36]

 • مصلایی پور، عباس تحلیل انتقادی آراء فرِد دانِر درباره جمع قرآن کریم [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 211-231]

 • مصلایی پور، عباس حرف «کاف» خطاب در اسماء اشاره و مطابقت آن با مخاطب در قرآن [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 105-122]

 • مصلایی پوریزدی، عباس راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-30]

 • مطیع، مهدی بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 31-50]

 • مطیع، مهدی مهارت خودافشایی از منظر قرآن کریم و روایات [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 73-102]

 • مطیع، مهدی نقد قرآن محور نگاه سیره نویسان به غنیمت جویانه بودن جنگ بدر [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 251-272]

 • مطیع، مهدی اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 7-28]

 • مطهری فرد، مرتضی حبط قرآنی و بطلان فقهی؛ از همانندی تا هم‌پوشانی [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 311-339]

 • معارف، مجید نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 117-140]

 • معارف، مجید تحلیل‌ و نقد نظریه شوشتری درباره آراء رجالی ابن غضائری [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 299-337]

 • معارف، مجید معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 7-25]

 • معروف، یحیی مروری بر هشت پرده داستان حضرت لوط (ع): تکرار یا تکمیل؟ [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 49-72]

 • معروف، یحیی معناشناسی «وجوه و نظائر» و چگونگی معادل یابی آن در فرایند ترجمه حداد عادل از قرآن کریم [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 47-67]

 • مفتح، محمد هادی زبان قرآن از دیدگاه مولوی [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 247-274]

 • ملّایوسفی، مجید رابطه گناه و معرفت از دیدگاه قرآن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 65-94]

 • ملکی شریف، توران استعاره‌های تأویلی بر مبنای قاعده توجیه متشابهات قرآنی در آیینه ادبیات فارسی [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 123-147]

 • ملکی معاف، اسلام تحلیل و نقد یکی از فقرات نسخة رایج زیارت عاشورا [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 157-179]

 • ملکوتی خواه، اسماعیل بررسی بُعد زیبا شناختی و نزاهت بیانی قرآن کریم در مسائل جنسی [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 55-81]

 • مناقب، سید مصطفی ارتباط ارگانیک میان سوره‌های صف و جمعه (محتوا، موسیقی کلام، تصویر هنری) [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 73-94]

 • منوچهری نایینی، محمدرضا ارزیابی دیدگاه آیت اللّه صدر کاظمینی در شناخت مؤلّف «فقه الرضا» و اعتبار اثر در استنباط فقهی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 301-318]

 • مهتدی، حسین تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 165-184]

 • مهدوی راد، محمدعلی نگاهی تازه به فن بیان حضرت علی (ع) در نهج ‌البلاغه [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 153-186]

 • مهدوی راد، محمدعلی روش شناسی روایات تفسیری امام‌سجّاد (ع) در حوزه تبیین معنا [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 101-136]

 • مهدوی راد، محمد علی نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 27-50]

 • مهدوی منش، حسین بازشناسی شخصیّت رجالی «خیثمة بن عبدالرّحمن جعفی» در منابع امامیّه و اهل تسنّن [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 143-173]

 • مهریزی، مهدی واکاوی قلمروِ حدیث و حجیّت بیانات آن در حوزه‌های مختلف [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 185-209]

 • مهریزی، مهدی بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 259-286]

 • مهریزی، مهدی تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 201-225]

 • مهریزی، مهدی تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 275-290]

 • مهیمنی، مازیار تدوین مدل سوره‌شناسی ساختاری با الگوگیری از نظریات مطرح در حوزه روایت‌شناسی (بررسی موردی سوره نوح) [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 31-62]

 • موحّدی، محمّدرضا مأخذ اشارات در تفسیر غرائب القرآن [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 65-79]

 • موحّدی محب، عبدالله موقعیت ساختاری در بلاغت قرآن با نگاهی به آیاتی در مورد رزق [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 51-72]

 • مؤیدی، کوثر مبدأمداری یا مقصدمداری در ترجمه ابوالفتوح رازی با تکیه بر برگردان استعاره‌های قرآنی [دوره 9، شماره 20، 1398، صفحه 58-76]

 • مؤدب، سید رضا تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 7-26]

 • مودب، سید رضا بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌» [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 339-365]

 • موسوی، سید احمد پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 45-62]

 • موسوی، سید محسن تحریر دیدگاه شیخ صدوق در وحدت «مُعاذ بن مسلم» و «مُعاذ بن کثیر» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 261-279]

 • موسوی، سیّد محسن بررسی اعجاز قرآن کریم از دیدگاه شیخ مفید [دوره 5، شماره 13، 1394، صفحه 7-24]

 • موسوی، سید مهدی تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع) [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 209-226]

 • موسویان، حمیده سادات وطن دوستی از دیدگاه قرآن و روایات [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 7-34]

 • موسوی بفرویی، سید محمد محورهای هم­نشینی معنای «عقل» در نهج البلاغه [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 297-318]

 • موسوی دره بیدی، سید حسین نقل به معنا و گونه‌های آن در «التبیان فی تفسیر القرآن» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 323-341]

 • موسوی زاده، سید محمدحسین راهکارها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 7-30]

 • موسوی مقدّم، سیّد محمّد بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی از آیه ﴿أُولُوا الْفَضْلِ‏﴾(نور: 24/ 22) [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 43-63]

 • مولوی، محمد تحلیل جایگاه و انواع سیاق در تفسیر الکاشف محمدجواد مُغنیه [دوره 8، شماره 19، 1397، صفحه 189-209]

 • مولوی، محمّد جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن» [دوره 3، شماره 8، 1392، صفحه 103-134]

ن

 • نایینی منوچهری، محمدرضا واکاوی وثاقت و مذهب اسماعیل بن ابی‌زیاد سکونی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 177-201]

 • نجارزادگان، فتح الله بررسی معناشناسی واژة امام، در آیة امامت حضرت ابراهیم (بقره/ 124) [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 7-30]

 • نجفی، روح الله در جستجوی «هفت آسمان» قرآن [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 29-52]

 • نجفی، روح‌الله تأثیر «عطف» در پیدایش وجوه قرائت قرآن [دوره 6، شماره 15، 1395، صفحه 33-48]

 • نریمانی، زهره تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان» [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 89-104]

 • نریمانی، زهره مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 149-165]

 • نساج، مریم بررسی ساختار سورة انسان و دسته‌بندی آیات آن [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 35-56]

 • نصیری، هادی توحید مفضّل بن عمر جعفی در ترازوی نقد [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 133-156]

 • نصر اصفهانی، علی نقد و بررسی سبک‌های «مدیریّت تعارض» و شرایط استفاده از آن بر اساس سورة «یوسف» [دوره 1، شماره 3، 1390، صفحه 79-110]

 • نعمتی پیرعلی، دل آرا رابطة دین مداری و بصیرت دینی در نهج ‌البلاغه [دوره 2، شماره 7، 1391، صفحه 167-186]

 • نعمتی پیرعلی، دل آرا بررسی ادبی داستان طالوت در قرآن کریم [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 121-144]

 • نفیسی، شادی بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 137-164]

 • نقی پورفر، ولی الله گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 99-124]

 • نقی زاده، حسن بازکاوی اعتبار رجالی محمّد بن سنان [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 147-170]

 • نقی زاده، حسن تأملّی در اعتبار و کارآمدی معیارهای نقد متن حدیث نزد اهل سنّت [دوره 5، شماره 12، 1394، صفحه 149-169]

 • نقی زاده، حسن منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 177-194]

 • نقی‌زاده، حسن درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی» [دوره 4، شماره 10، 1393، صفحه 95-122]

 • نکونام، جعفر جستاری در واژگان شرعی قرآن [دوره 2، شماره 5، 1391، صفحه 35-54]

 • نکونام، جعفر تفسیر تاریخی آیة مرج البحرین [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 31-52]

 • نکونام، جعفر تحلیل تحول آراء تفسیری مفسران با تکیه بر مؤلفه ایدئولوژی [دوره 7، شماره 16، 1396، صفحه 7-26]

 • نکونام، جعفر نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 7-24]

 • نیل ساز، نصرت تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 89-115]

 • نیل ساز، نصرت نقد دیدگاه خاورشناسان دربارة تأثیرپذیری قرآن از کتاب مقدّس [دوره 1، شماره 4، 1390، صفحه 117-140]

 • نیل ساز، نصرت ارتباط جهان‌بینی انسان با تعاملات مالی او از دیدگاه قرآن کریم [دوره 4، شماره 11، 1393، صفحه 7-30]

 • نیل ساز، نصرت اصول تفسیری مستفاد از روایاتِ قرآنی اهل بیت (علیهم السلام) در اصول کافی [دوره 9، شماره 21، 1398، صفحه 195-215]

 • نیل فروش زاده، محسن اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 7-28]

 • نهیرات، احمد هم‌آیی واژگانی تقابلی مکمل در قرآن کریم؛ مطالعه موردی آیات مرتبط با ترکیب «جَنَّات النَّعیم» [دوره 7، شماره 17، 1396، صفحه 55-76]

 • نوری، فاطمه بازتاب آموزه های نهج البلاغه در جرم شناسی علت شناختی [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 221-240]

 • نورمحمدی، محمدرضا قرآن و راهکارهای معنوی جهت تأمین بهداشت روانی انسان‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-98]

و

ه

 • هادیلو، بهمن کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 227-244]

 • هاشمی، زهرا رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 309-334]

 • هاشم نژاد، حسین مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 245-264]

 • هاشم نژاد، حسین شیوه موسی (ع) در مدیریت روانی ناسازگاری‌های بنی‌اسرائیل و فرعون بر اساس مفهوم «دفاع روانی» [دوره 12، شماره 26، 1401، صفحه 109-132]

 • هاشم نژاد، حسین الگوی مطلوب مدیریت احساس ترس مذموم از دیدگاه قرآن [(مقالات آماده انتشار)]

 • هدایت زاده، محمد صادق نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان [دوره 10، شماره 22، 1399، صفحه 91-113]

 • همامی، عباس واکاوی نقش عقلانیت در رغبت به دولت کریمه مهدوی از دیدگاه روایات [دوره 8، شماره 18، 1397، صفحه 319-338]

 • همامی، عباس معناشناسی توصیفی واژه تکامد «مذبذب» و آسیب‌شناسی ترجمه آن [دوره 10، شماره 23، 1399، صفحه 123-143]

ی

 • یوسفی، سمیه عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث [دوره 3، شماره 9، 1392، صفحه 33-64]

 • یوسفی آملی، حسین مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن [دوره 2، شماره 6، 1391، صفحه 51-74]

 • یوسفی مقدم، محمدصادق راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 27-45]