اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1997
تعداد پذیرش 120
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1675
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 935

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 286542
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 164909
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 183 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 396 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 133 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 6 %