آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2197
تعداد پذیرش 138
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1841
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1052

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 261
تعداد مشاهده مقاله 299988
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 177723
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 173 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 416 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 204 روز
درصد پذیرش 6 %