اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1930
تعداد پذیرش 106
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1601
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 899

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 213
تعداد مشاهده مقاله 282332
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 161005
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 186 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 386 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 203 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 138 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 5 %