آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 515
تعداد پذیرش 38
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 406
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 301

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 295
تعداد مشاهده مقاله 329890
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 201490
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 159 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 28 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 235 روز
درصد پذیرش 7 %