اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2056
تعداد پذیرش 127
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1726
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 967

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 290981
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 169205
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 179 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 433 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 192 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 129 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 49 روز
درصد پذیرش 6 %