اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 267
تعداد پذیرش 11
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 196
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 144

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 5679
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3765
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 22 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 122 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 31 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 4 %