مهارت خودافشایی از منظر قرآن کریم و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه اصفهان

2 عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

 مهارت خودافشایی یکی از مهمترین مهارت‌های گفتاری به شمار می‌رود که در ارتباط مؤثّر، نقش بسزایی دارد. خودافشایی هم به معنی معرّفی خود و شناساندن اهداف، احساسات، دیدگاه‌ها و اعمال خویش به دیگران و هم به معنی اعتراف به برخی جنبه‌های فردی به‌کار گرفته شده است. این پژوهش بر آن است تا این نوع از مهارت گفتاری را در قرآن کریم واکاوی نماید. در قرآن، به دو جنبة خودافشایی ممدوح و ممنوع اشاره شده است. در علم روان‌شناسی نیز این مقوله مورد اهتمام بوده است. این پژوهش به تحقیقات روان‌شناسان در این باره نیز عنایت دارد. براساس بررسی‌های انجام گرفته در این پژوهش، مهارت خودافشایی در قرآن کریم دارای انواعی است:
1) خودافشایی خداوند نسبت به بندگان خود؛
2) خودافشایی بندگان نسبت به خداوند متعال؛
3) خودافشایی پیامبران الهی در برابر مردم؛
4) خودافشایی مردم در برابر پیامبران الهی؛
5) خودافشایی مردم در برابر مردم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The skill of self-disclosure in the Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Naseibeh Olamaee 1
  • Mahdi Motia 2
1 M.A. of Quranic science and Hadith, Isfahan University
2 Assistant professor at Isfahan University
چکیده [English]

The skill of self-disclosure is the most important speech skill that play a great role in an impressive communication. Self-disclosure means both to introduce one's self and his purposes, petitions, views and actions for others and also to confess to some of the individual aspects of oneself. This paper seeks to show this kind of speech skill in the Holy Quran. In the holy Quran two kinds of self-disclosure -forbidden and allowed- are mentioned. In psychology also this topic has been discussed. This research has focused on psychologist's efforts on this subject. Accordingly it is claimed that the skill of self-disclosure has types as such: 1- self-disclosure of God to his servants 2- self-disclosure of God's servants to God, 3- self-disclosure of divine prophets to their people, 4- self-disclosure of people in presence of prophets and 5- self-disclosure of people to people

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • self-disclosure
  • self-introducing
  • confess
  • psychology