نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

بحران، رویدادی غیرمنتظره و ناخوشایند است که مشکلاتی را بر جامعه تحمیل کرده و به حالتی حاد و بی‌ثبات برای افراد و یا جامعه تبدیل می‌شود و رفع آن، نیازمند اقداماتی اساسی است. در تاریخ امامت شیعی، سال‌های 203 تا 260 هجری قمری به رهبری و سرپرستی ابناءالرضا (ع) اختصاص دارد؛ دوران زندگانی امام جواد، امام هادی و امام عسکری (علیهم السلام) خفقانی بر جامعه شیعی حاکم بود که دوستی و موالات با ائمه (ع)، تبعاتی چون مصادره اموال، حبس، شکنجه و حتی شهادت در پی داشت. ابناءالرضا (ع) با تدابیر و اتخاذ تصمیم‌هایی توانستند جامعه را مدیریت و جامعه شیعی را از گزند حوادث حفظ کرده و با کمترین آسیب، به سمت امنیت و آرامش سوق دهند. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی سامان‌یافته است، مجموعه اقدامات ائمه متأخر شیعه را به‌منظور پیشگیری، آمادگی، راهکارهای مقابله‌ای و بازدارنده در سه مرحله «قبل از وقوع بحران»، «حین وقوع» و نیز «بعد از وقوع بحران» با تأکید بر امور حفاظتی-امنیتی، دسته‌بندی و معرفی کرده است؛ اصول مدیریتی که در عصر حاضر نیز می‌تواند مورد توجه و اتباع باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Management principles of the late Imams (as) in the crisis of physical elimination of Shiites

نویسندگان [English]

  • zahra ebrahimi 1
  • Yahya Mirhoseini 2
  • Mohammad Zarei Mahmoudabadi 3

1 PhD student in Quran and Hadith at Meybod University

2 Assistant Professor, Department of Quranic Sciences and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Meybod, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Meybod University, Meybod, Iran.

چکیده [English]

Crisis is an unexpected and unpleasant event that has imposed problems on society and turns into an acute and unstable state for individuals or society and solving it, requires fundamental actions. In the history of the Shiite pontificate (Imamate), the years 203 to 260 AH are dedicated to the leadership of Abnaal-Reza (PBUT); in the life period of Imam Javad, Imam Hadi and Imam Askari (PBUT) a black out dominated Shiite society that friendship with Imams (PBUT), led to consequences such as confiscation of property, imprisonment, torture and even martyrdom. By making some decisions Abnaal-Reza (PBUT) could manage and save the Shiite community from crisis and led them toward security and peace with the least amount of harm. By an organized descriptive-analytic method, this article categorizes the set of Shiite latter imams' actions for preventing, preparing, confronting and deterring in three phases: "before the crisis", "during the crisis" and "after the crisis", management principles that can be of interest in the present age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abnaal-Reza (PBUT)
  • Crisis Management
  • Shiites
  • Physical Elimination
  • Security & Protection Affairs