نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

3 استاد مدعو گروه مطالعات اسلامی به انگلیسی، جامعه المصطفی (ص)، بخش مجازی، قم

چکیده

پژوهش حاضر رفتار موسی (ع) نسبت به رفتارهای ناسازگار بنی‌اسرائیل و فرعون را تحلیل می‌کند. اینکه «راهکارهای موسی (ع) برای مدیریت روانی جامعه‌، نسبت به ناسازگاری‌هایی که با مفهوم دفاع روانی قابل تحلیل‌اند، چیست؟» بر این اساس، دفاعهای ناسازگارانهی این افراد با استفاده از «روش کیفی تحلیل متون» در مباحث مربوط به مکانیزم‌های دفاع روانی، استخراج، مقوله‌بندی و تحلیل شد. همچنین، برای اصطیاد شیوه‌های مدیریت روانی در مواجهه با رفتارهای ناسالم، از «روش‌های متعارف در علوم اسلامی» و با رعایت «ضوابط و قواعد تفسیر» در فهم قرآن کریم استفاده شد. از نتایج این مطالعه، تبیین دو سازوکار «دلیل‌تراشی و فرافکنی» در بنی‌اسرائیل، سه سازوکار «فرافکنی، بی‌ارزش‌سازی و همه‌کارتوانی» در فرعون و هفت روش مدیریت توسط موسی (ع) است. راهکار «اطمینان بخشی» بین روان‌شناسی و آموزه‌های قرآنی مشترک و شش روش جدید شامل «مدارا برای حساسیت‌زدایی، آگاه سازی، داستانسازی، شرکت دادن توجیه‌گران در کار، محرومیت از امتیازات و تغییر محیط» است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The method of Moses (A) in the psychological management of the incompatibilities of the Children Israel and Pharaoh based on the concept of "psychological defense"

نویسندگان [English]

  • Hosein Hashem Nezhad 1
  • Jafar Golmohammadi 2
  • Zahra Alimoradi 3

1 Assistant Professor, University of Tehran, Faculty of Islamic Education and Thought

2 Professor Assistant at University of Tehran, Faculty of Education and Islamic Thought

3 Visiting Professor, Department of Islamic Studies in English, Al-Mustafa Society (PBUH), Virtual Section, Qom

چکیده [English]

The present study analyzes the behavior of Moses (A) in relation to the incompatible behaviors of the Children of Israel and Pharaoh. “What are the strategies of Moses (A) for the psychological management of society, in relation to the incompatibilities that can be analyzed with the concept of psychological defense?” Accordingly, the maladaptive defenses of these individuals were extracted and categorized and analyzed using the “qualitative method of text analysis” in discussions related to psychological defense mechanisms. Also, in order to study the methods of mental management in the face of unhealthy behaviors, “conventional methods in Islamic sciences” and observing the “rules of interpretation of the Qur’an” in were used. The results of this study explain the two mechanisms of “rationalization and projection” in the Children of Israel, the three mechanisms of “projection, devaluation and omnipotence" in Pharaoh and seven methods of management by Moses (A). The “reassuring” approach is common between psychology and the Qur’anic teachings, and six new approaches include “tolerance for desensitization, awareness, storytelling, justifying participants, deprivation of privileges, and changing the environment.”
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Psychological Defense Mechanism
  • Rationalization
  • Projection