هر چند نشریاتی در زمینه دین پژوهی وجود دارد لکن با توجه به گستره فراوان مباحث و افکار اسلامی و مخاطبان فراوان دین پژوهی و با توجه به نبود هیچگونه نشریه علمی پژوهشی دینی در دانشگاه میبد، دو فصلنامه کتاب قیم در خصوص تحقیقات قرآنی و حدیثی مجوز انتشار را به صورت علمی ـ پژوهشی در تاریخ 8/8/1389 طی نامه شماره 36907/11/3/89 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرده است و نام مجله از قرآن کریم (سوره بینه/3) گرفته شده با توجه به آنکه نشریه در زمینه تحقیقات اسلامی (پژوهشهای قرآنی و حدیثی) انتشار می‌یابد انتخاب شده است.  

دو فصلنامه کتاب قیّم توسّط دانشگاه میبد بر اساس تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه‌های ذیل انتشار می‌یابد:

1. دانشگاه امام صادق(ع)  2. دانشگاه اصفهان  3. ‌دانشگاه فردوسی مشهد  4. دانشگاه قم  5. دانشگاه کاشان  6. دانشگاه مازندران

در این  دو فصلنامه، مقالاتی انتشار می‌یابند که در یکی از عرصه‌های علوم قرآن، علوم حدیث و یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.

 

 


 

مجوز دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

«کتاب قیم» یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است.

----------------------------------------------------------------------------

تبعیت از قوانین COPE : این نشریه با احترام به قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 


 


دوفصلنامه علمی پژوهشی «کتاب قیم» تازه های پژوهشی صاحب نظران را در خصوص مطالعات دو حوزه علوم قرآن و حدیث  منتشر می کند؛ لذا بدیهی است که مقالات می بایست در این حوزه تخصصی و دارای اصالت و نوآوری تحلیلی بوده و نتیجه کاوش های نویسنده باشد. بهره گیری از روش های تحقیق علمی و استفاده از منابع معتبر و اصیل از دیگر ملاک های این نشریه در انتخاب مقالات است. همچنین مقالات باید مطابق با آیین نگارش مجله تدوین یافته باشند