مشابهت یابی مقالات ارسالی
تمامی مقالات ارسالی به دو فصلنامه کتاب قیم قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزار همانندجوی سمیم نور کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن به نویسندگان ارسال می شود.  

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسه DOR به مقاله‌های نشریه کتاب قیم
پس از اختصاص شناسه DOI به مقالات منتشر شده از سال 1399، شناسه DOR نیز به این مقالات تعلق گرفت. شناسه دیجیتال اشیا  یا (DOR)  Digital Object Recognizer، یک کد منحصر به فرد برای هر شی است که همانند اثر انگشت برای آن می‌باشد. کد بین‌المللی DOR به مقاله نشریه و همایش، کتاب، پایان‌نامه، آثار هنری، نرم افزار و... تعلق می گیرد. این شناسه همانند یک بارکد برای شناسایی اشیا عمل می‌کند. با دریافت کد DOR در سامانه با آدرس https://dorl.net ، به شی یک لینک اختصاص داده می‌شود و دسترسی به اطلاعات آن همواره امکان‌پذیر می‌گردد.

مطالعه بیشتر

اختصاص شناسه DOI به مقاله‌های نشریه کتاب قیم
به اطلاع می‌رساند که امکان تخصیص شناسۀ بین‌المللی DOI به مقاله‌های انتشار یافته در دوفصلنامۀ «کتاب قیم» فراهم شده است. شناسۀ DOI یا شناسگر اشیای دیجیتالی که سرنام عبارت Digital Object Identifier است، شامل مجموعه‌ای از اعداد، حروف یا علامت‌ها است که به هر نوع منبع دیجیتالی اختصاص می‌یابد. این شاخص از دو بخش یعنی کد ناشر و کد سند تشکیل شده که با علامت (/) از هم جدا می شوند. برای اطمینان از درستی DOI یا یافتن مقاله‌ها از طریق این شناسه می‌توانید آن را در سامانۀ پایگاه DOI.org جست‌وجو کنید. مزایای DOI برای مقالات: داشتن شناسۀ دایمی در میان همۀ مقاله‌ها جذب مخاطب ...

مطالعه بیشتر