نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

یکی از مهم‌ترین موضوعات در سبک‌شناسی، بررسی سطح آوایی و موسیقایی متن ادبی است که به تشریح واحدهای آوایی (صدا و آهنگ) در موقعیت زبانی می‌پردازد. بی‌شک نهج‌البلاغه یکی از متونی است که توجه پژوهشگران و زبان‌شناسان در بررسی‌های آواشناسی به آن جلب شده است. این توجه باعث کشف جلوه‌های ادبی کاملاً منسجم و به هم پیوسته آن شده است. این نوشتار برآن است که با توجه به عناصر سبک‌ساز آوایی کلمات قصار در نهج‌البلاغه و تشریح هماهنگی توازن میان لفظ و معنا با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، تشریح عناصر آوایی و ارتباط آن را در جملات قصار بررسی کند. نتایج این نوشتار حکایت از آن دارد که عناصر آوایی مثل تکرار، جناس، سجع، تکرار اصوات و... به عنوان نمونه‌هایی از عناصر آوایی نقش مهمی در رساندن مفاهیم و معانی بر دوش دارند. این عناصر در عبارات قصار نهج‌البلاغه همسو با احساسات درونی و عواطف امام علی (ع) به‌کار گرفته شده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Phonetic stylistics of the short and meaningful phrase of Nahj al-Balagheh

نویسندگان [English]

  • Naeem Amouri 1
  • abbas romyani 2

1 Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

One of the most important issues in stylistic review is checking phonetical and musical level of literary text which try to explain units of phonetic (sound- intonation) in language position. Undoubtedly, one of the text that attract the attention of writers and linguists is Nahj al-Balagheh that leads to discovery of coherent literary effects of it. According to the stylistic elements of the short and meaningful words in Nahj al-Balaghah and explaining the harmony of the balance between word and meaning, this article intends to examine the description of phonetic elements and its relation in short and meaningful sentences using descriptive-analytical method. The conclusions of this article says that phonetic elements such as repetition- alliteration- rhyme- repetition of the sounds, as an example of phonetic elements has an important role in close relationship with conveying concepts and meanings and these elements in the short and meaningful phrases of Nahj al-Balagheh have been used along with Imam Ali's inner feelings and emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • phonetic stylistics
  • Nahj al-Balagheh
  • short and meaningful words
  • phonetic elements