بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه قم

2 کارشناسی ارشد دانشگاه قم

10.30512/kq.2021.12601.2500

چکیده

مفسران اهل سنت در تفاسیر خود گونه‌های مختلفی از روایات اهل‌بیت (ع) را به شکل‌های گوناگون نقل کرده و عملکرد متفاوتی در نقل و نقد چنین روایاتی داشته‌اند. برخی به شکل گسترده به نقل روایات اهل‌بیت (ع) پرداخته و در تفسیر آیات قرآن از این روایات بهره برده‌اند و عده­ای به نقل اندک این روایات بسنده کرده و در نقد و بررسی آنها دچار خطاهای فراوان شده‌اند. این پژوهش درصدد است تا میزان اقبال و نحوه تعامل ثعلبی، یکی از مفسران بزرگ اهل سنت در قرن پنجم هجری، در مواجهه با روایات اهل‌بیت (ع) را بررسی کند. در این پژوهش که به شکل توصیفی‌ـ‌تحلیلی انجام شده است، این دسته از روایات از تفسیر «الکشف و البیان» استخراج شده و تعداد و گونه‌های روایات هریک از معصومان (ع) به شکل مجزا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه به‌دست آمده از این قرار است که ثعلبی با وجود نقل احادیث فراوان از اهل‌بیت (ع)، در نقل موضوعات مهمی مانند بیان مصادیق، فضائل اشخاص، جزئیات قصص و فضائل آیات و سور از روایات ضعیف بهره برده و در مواردی، اینگونه روایات را به اهل‌بیت (ع) نسبت داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Review the traditions of the Ahlul Bayt (as) in the interpretation of Tha'lib

نویسندگان [English]

  • seyedeh vahideh rahimi 1
  • kobra bagheri 2
1 Assistant Professor at Qom University
2 university of qom
چکیده [English]

Sunni commentators in their interpretations have narrated various types of Ahlulbayt (as) verses in different ways and have performed a different function in the narration and review of the traditions of the Ahlul-Bayt (PBUH). Some have broadly narrated the traditions of Ahlulbayt And in interpreting the Quranic verses, they have used these traditions, and some have narrated the narrations of these narratives and have suffered many criticisms in the narratives; this study seeks to ascertain the extent to which the interlocutors of one of the commentators The great Sunni in the fifth century AH in the face of the traditions of Ahlulbayt (PBUH);
In this descriptive-analytic study, the traditions of Ahlulbayt (as) from the explanation of the Wolbyan (Tha'lib) have been extracted and the number and types of traditions of each of the infallibles have been studied separately. The result of this is that Tha'libi, with the existence of many traditions from Ahlulbayt (as), used the narrations in important topics such as expressions of expressions, individual virtues, details of the stories and virtues of the verses and verses of the weak narrations, and in some cases Such traditions are attributed to Ahlulbayt (as).

کلیدواژه‌ها [English]

  • The traditions of Ahlulbayt (AS)
  • Tha'libi
  • and the interpretation of the Waldbins