بررسی تحلیلی‌ ‌ـ‌ تطبیقی روایات ناظر بر زندگانی یوسف در مصر در منابع تفسیری فریقین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه کاشان، گروه علوم قرآن و حدیث

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه کاشان

چکیده

سورة یوسف، أحسن‌ القصص است که از ایّام دیرینه همواره مورد توجّه محقّقان قرار گرفته‌است. روایاتی که در اهم منابع شیعی و اهل تسنّن پیرامون تفسیر این سوره آمده، برخی از آنها آمیخته با اسرائیلیات است که سیمای عصمت این پیامبر الهی را خدشه‌دار کرده ‌است و بویژه با مبانی اعتقادی امامیّه در تعارض است. آبشخور بیشتر روایات تفسیر طبری و الدر ‌المنثور سیوطی، در این قبیل مباحث برگرفته از تورات است. آنچه در روایات شیعی نیز آمده، برخی توأم با تذکار این قبیل روایات است و برخی دیگر نیز بدون هیچ‌گونه توضیحی تکرار روایات اهل تسنّن است.
در این پژوهش، در شرح حال یوسف صدیق، روایات منافی عصمت وی به بوتۀ نقد درآمده تا هم نادرستی این اقوال بی‌پایه ثابت گردد و هم عصمت ایشان تثبیت شود و هم سیمای واقعی آن حضرت بر اساس مبانی و نصوص قرآنی و روایات صحیح و نه تورات محرّف ترسیم شود.
رهیافت اساسی این مقاله، معطوف به این نکتۀ محوری است که بین روایات مخدوش و غیر قابل ‌قبول که عمدتاً در منابع اهل سنّت آمده، از نظر محتوایی با گزارش‌های تورات هم‌پوشانی‌های مضمونی نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analytical-comparative study of Sunni and Shiite narratives concerning the life of Joseph in Egypt

نویسندگان [English]

  • Mohsen Qasempoor 1
  • Mohammad Salami Ravandi 2
1 Associate professor of Quranic sciences and Hadith at Kashan University
2 M.A student of Quranic sciences and Hadith at Kashan University
چکیده [English]

Among the stories in different chapters of Holy Quran the story of Joseph in "Joseph chapter" is the best one that has been considered by Scholars. Some of the narratives interpreting this chapter collected in Sunni and Shiite Hadith collections have been mixed with Israiliat (fabricated Hadiths by Judaism) and this has made misunderstood the character of this Prophet and is in conflict with Shiite principles of Faith. The origin of much of the narratives of Tabari Exegesis and Al-Dor Al-Mansoor of Soyouti was Old Testemant. What has been narrated in Shiite resources does not go further than mentioning these hadiths or repeating them without any explanation.
In this paper all the narratives conflicting with infallibility of Joseph prophet have been criticized so that to prove his infallibility and also to show his real figure based on Holy Quran and firm Hadith.
The main idea of the essay is that there is a kind of similarity between Sunni Hadiths concerning Prophet Joseph and what can be found in Torah in this respect.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Interpretation
  • Joseph
  • Shiite Narratives
  • Sunni Hadiths
  • Israiliat
  • Criticizing Hadiths