نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران

چکیده

محمدامین استرآبادی در اوایل سده یازدهم مکتبی را بنا نهاد و عنوان «اخباری» را برای طرفدارن و هم‌‌فکرانش برگزید و به دلیل وجود گروهی همنام و نیز دارای عقایدی همسان در میان متقدمان، مکتب خود را مکتبی دیرین دانست و شیوه خود را در مواجهه با سنت، منتسب به اخباریان متقدم امامیه کرد. فارغ از میزان صحت این مدعا و شباهت محدثان متقدم با مکتبی که وی بنا کرد،درباره تعریف اخباری و وجه تمایز آن با اصولی (پیروان مکتب اجتهاد)، آراء متعددی بیان شده که نگارنده با نقد و بررسی هر یک از آنها و بیان نقاط ضعف این دیدگاه­ها بر این عقیده است که برای تعریف مکتب اخباری‌گری به جای پرداختن به مؤلفه­های فکری اخباری­گری، باید انگیزه پیدایش این مکتب را در داخل تعریف لحاظ کرد تا بتوان پیروان این طیف را از اصولیان/ مجتهدان تمییز داد و لذا «اخباری­گری اندیشه­ای است که سعی در تهذیب معارف شیعه از اندیشه­های اصالتا سنی دارد.» و دو مبنای بنیادین اخباری­ها یعنی مبنای صدوری (نص­گرایی افراطی) و مبنای دلالی (عقل­گریزی افراطی)، هردو ریشه در تفکر «نفی سنی­زدگی اندیشه امامیه» دارند و دیگر نظریاتی که در درون این مکتب تولید شده­اند، همگی زاییده همین الگوی کلان فکری هستند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Redefining the school of Al-Akhbari

نویسنده [English]

  • hamed mostafavifard

Assistant Professor of Quranic Sciences and Hadith department

چکیده [English]

Mohammad Amin Astarabadi founded a school in the early 11th century and chose the title "Akhbari" for the fans and because of the existence of a similar group and also with the same beliefs among the predecessors, he considered his school to be an old school. Regardless of the accuracy of this claim and the similarity of the predecessors with the school he founded, regarding the definition of "Akhbari" and its distinction with "Osuli" (followers of the school of ijtihad), several opinions have been expressed that the author criticizes and examines each of them and The weakness of these views is that in order to define the school of Al-Akhbari, instead of addressing the intellectual components of Al-Akhbari, the motivation for the emergence of this school should be considered within the definition in order to distinguish the followers of this spectrum from followers of the school of Ijtihad Therefore, "Al-Akhbari is an idea that tries to purify the Imami thought from the ideas that have a Sunni background." And the two main bases of the Akhbaris (excessive acceptance of narrations and disregard for rational rules) are both rooted in the idea of "rejection of thoughts with an Sunni background of Imami thought" and all the views that have been produced within this school are influenced by this same macro-intellectual paradigm.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Al-Akhbari
  • Al-Asuli
  • Al-Akhbari School
  • Al-Muhaddithan School
  • Ijtihad School
  • Mohammad Amin Estarabadi