نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا(س)

2 استاد علوم قرآن وحدیث دانشگاه الزهرا(س)

3 دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در میان آثار ارزشمند باقی­مانده از امام صادق (ع)، نامه­ای خطاب به اصحاب در تمامی عصرها وجود دارد که توجه و عمل به آن مورد تأکید امام بوده است. در پژوهش حاضر، این نامه با روش تحلیل محتوا به‌صورت کمی و کیفی واکاوی شده است. حاصل این واکاوی آن است که حضرت بیشترین تأکید را روی واژه­ «طاعت» دارد. همچنین بر موضوعات «ارتباط با خداوند» و «شناخت اهل باطل» بسیار تأکید شده است. مضامین نامه قابل تقسیم به مضامین معرفتی و اخلاقی است. در بخش مضامین معرفتی و به تعبیر دیگر مضامین اعتقادی، با در نظر گرفتن شرایط مخاطبان، مباحث مرتبط با خداشناسی، امام شناسی و شناخت اهل باطل به‌گونه‌ای کارکردگرایانه به‌منظور حفظ بنیان فکری اصحاب بیان شده است. این نگاه کارکردی در بخش اخلاقی که از مباحث مرتبط با اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی تشکیل‌شده نیز، غالب است؛ به‌گونه‌ای که می­توان گفت: این نامه، طرح­ریزی اصول و راهکارهای کاربردی جهت حفظ و توانمندسازی اصحاب از طریق هم‌افزایی و هم‌اندیشی بوده است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Epistemological and moral approaches to revive the truth of Islam In the letter attributed to Imam Sadiq (AS)

نویسندگان [English]

  • Zahra Sarfi 1
  • Fathiyeh Fattahizadeh 2
  • somayeh Sarvghad Moghaddam 3

1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University

2 Professor of Quranic Sciences and Hadith, Al-Zahra University

3 Alzahra University

چکیده [English]

Among the remaining valuable works from Imam Sadiq (AS), there is a letter addressed to the companions in all ages, which paying attention to it and act on it had been emphasized by the Imam. In the present study, this letter has been analyzed quantitatively and qualitatively by content analysis method. Results of this study indicates  the Imam has the most emphasis on the word "obedience". Also the two issues of "communication with God" and "knowing the people of falsehood" are highly emphasized. The themes of this letter can be divided into two categories: epistemological and moral themes. In the epistemological section, In other words, doctrinal themes, considering the conditions of the addressees, issues related to theism, Imamology, and the cognition of people of falsehood have been expressed in a functionalist way in order to preserve the companions intellectual foundation. This functional view is also dominate in the ethics section, which consists of topics related to individual ethics and social ethics. As it can be said this letter is in fact the planning of practical principles and strategies for preserving and empowering the companions through synergy and unison.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sadiq (AS)’s letter
  • Content Analysis
  • Theism
  • Imamology
  • Individual ethics
  • Social ethics