نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد/هیأت علمی

2 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از خدمات مهمی که قرآن پژوهان از دیرباز و بهویژه، در دوره معاصر در آستانه قرآن ارائه کرده‌اند، سعی بر ترجمه‌ آیات قرآن جهت فهم همگانی است. به رغم همه این تلاش­ها، گاه به دلیل کمتوجّهی به قواعد ادبی، در ترجمه­ها لغزش‌هایی پدیدار گردیده است. از جمله، ترجمه ساختار «وَدَّ» و «لَو» -که در دوازده موضع قرآن به کار رفته­اند- است. بنابر ادله ادبی-قرآنی، «لو» در این ساختار، مصدریه بوده و با صله‌اش به تأویل مصدر رفته و مفعولٌ‌به برای فعل «وَدَّ» است و طبق قول بسیاری از لغت­نامه‌های معتبر عربی آنچه‌ که در ساختار فعل «وَدَّ» و «لَو» معنای تمنی می‌دهد فعل «وَدَّ» و نه «لَو» است. بررسی سیزده ترجمه مشهور قرآن، نشان داده که ترجمه‌ها غالبا یا برای «وَدَّ» معادل‌یابی ناصوابی داشته و با تعابیری چون: «دوست دارد» و «خوش دارد» به خطا رفته‌اند و یا در ترجمه «لو» با تعابیری چون: «ای کاش» و «کاش» و حرف ربطیِ «که»، لغزش داشته‌اند و یا همزمان در ترجمه هر دو واژه «وَدَّ» و «لَو» اشتباه کرده‌اند. در  ترجمه‌ این دوازده آیه؛ رضایی پنج بار ترجمه صحیح، مکارم چهار نوبت ترجمه صحیح، حداد عادل دو بار ترجمه صحیح، صفارزاده و قمشه‌ای نیز هر کدام یک نوبت، ترجمه صحیح ارائه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Rethinking the Structure of “wadda” and “law” in the Qur’an and How to Translate Them in Persian Translations of the Qur’an

نویسنده [English]

  • hosein mohagheghi 2

2 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده [English]

One of the important services that Qur’anic scholars have provided for a long time, especially in the contemporary period, was the translation of the Qur’anic verses for public understanding. Despite all efforts, mistakes have sometimes appeared in translations due to lack of attention to literary rules. Among them is the translation of the structure of “wadda” and “law”, which are occurred 12 times in the Qur'an. Based on literary-Qur’anic rules, in this structure “law” is a masdar (simple verb), which has been changed to mafūl (object) for the verb “wadda”. According to many famous Arabic dictionaries, the desire (tamannā) in the combination of “wadda” and “law” refers to “wadda” and not “law”. The examination of thirteen famous translations of the Qur’an shows that they have often chosen either incorrect equivalents for “wadda”, with expressions such as “he/she loves” and “he/she wants”, or have mistakenly translated “law” with interpretations such as “wish” and “I wish”, or have presented a wrong translation of the combination structure. In the translation of these twelve verses; Rezaei has translated correctly five times, Makarem four times, Haddad Adel twice, Saffarzadeh and Ghomshei once.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur’an Translation
  • Translators’ Mistakes
  • Wadda
  • Law