نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه آزاد اسلامی، خوی، ایران

چکیده

آیاتی از سوره مبارکه اسراء، از وعید الهی در خصوص دو افساد بنی‌اسرائیل و بهتبع آن دو عقوبت ایشان سخن گفتهاند. مقاله حاضر درصدد است به شیوه توصیفی تحلیلی و با استناد به دلایل و شواهد قرآنی، حدیثی و تاریخی، مصداق عینی این وعید را شناسایی نماید.
به نظر میرسد افساد اول موعود، افساد کنونی یهود با تشکیل دولت اسرائیل بوده و عقوبت نخست، توسط مجاهدان مسلمان که زمینهسازان ظهور حضرت قائم (عج) و منتسب به منطقه ایراناند، عینیت خواهد یافت . افساد دوم ایشان نیز ـ آخرین افساد شاخصشان ـ همان فتنه موعود دجال خواهد بود و عقوبت دوم توسط امام مهدی (عج) و حضرت عیسی (ع) تحقق خواهد یافت که طبق شواهدی این رخداد در آستانه قیامت خواهد بود. همچنین، بنا به شواهدی منافقانِ دشمن اهلبیت (ع) نیز در هر دو افسادِ بنی‌اسرائیل مدخلیت خواهند داشت.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Discovering the External Truth of the Verses of Promise to the "bani Israel" in Surah Israa, According to the Qur'an, Hadith and History

نویسنده [English]

  • ali rezaei kahnamoei

Quran and hadith groups -Faculty of Humanities - Islamic Azad university-khoy-iran

چکیده [English]

Verses from Surah Al-Israa Speak of Two Corrupts, and Following Up, Two Divine doom for the " Bani Israel". The present article seeks to identify the object of this divine promise in a descriptive-analytic manner, citing Qur'anic, hadith, and historical evidence. On this basis, it seems that the first promised corruption is the current Jewish corruption with the formation of the State of Israel And the first retribution will be done by the Muslim Mujahideen Which, according to evidence, would be the basis for the emergence of Imam Mahdi and attributed to the Iranian region. Their second corruption, which will be their last major corruption, for some reason is the promised Dajjal sedition And the second retribution will also be realized by Imam Mahdi Aj and Prophet Jesus, who are on the verge of resurrection according to evidence. There is also evidence that hypocrites of the anti-Ahlul Bayt are involved in both "bani Israel"corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sura al-isra
  • Spoiling the promised the "bani Israel"
  • Punish the promised the "bani Israel"
  • The end of the"bani Israel"
  • The end of the Israel