نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند دانشگاه

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشگاه تهران، دانشکده معارف و اندیشه اسلامی

10.30512/kq.2022.17338.3216

چکیده

ترس یکی از مهمترین حالات و کیفیت‌های روح و روان بشر است که از طرفی موجب صیانت از نفس و بقای انسان می شود و از طرف دیگر ترس و صفت آن جبون یک موضوع اخلاقی است؛ لذا قسمی از آن می تواند ممدوح و قسمی دیگر می‌تواند مذموم باشد.هدف این پژوهش بررسی ترس‌ مذموم و ارائه مدیریت آن از منظر قرآن در دو حیطه نظری(شناختی) وعملی( رفتاری-کنشی) است. از منظر قرآن، ترس از فقر، ترس از مرگ و ترس از غیر خدا، ترس مذموم است. در این نوشتار آیات مرتبط با ترس مذموم به روش کیفی تحلیل متون، شناسایی، استخراج، مقوله بندی و تحلیل شده است. برای اصطیاد مدیریت احساس ترس، از روش متعارف در علوم اسلامی و با رعایت ضوابط و قواعد تفسیر در فهم قرآن استفاده شده است. در حیطه نظری، مدیریت احساس ترس با ارتقاء شناخت و بینش از طریق تقویت ایمان، تعمق در توحید، حکمت الهی و توکل، تقویت و اصلاح نگرش‌هایی چون آزمون محور دانستن دنیا، مالکیت حقیقی خداوند، نگاه مثبت به مرگ قابل تحقق است. در حیطه عملی (رفتاری) با انجام اعمال و رفتارهای مبتنی بر مبانی دینی مانند صبر، انفاق و صدقه، زیارت قبور، نگارش وصیت‌نامه، غیرت می‌توان بر ترس‌های مذموم غلبه نمود. بر اساس این پژوهش بینش و نگرش‌های دینی، تقید به ایمان، اهتمام به فضایل اخلاقی و رفتاری در مدیریت ترس‌های مذموم بسیار موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal model of managing feelings of fear Managing the feeling of reprehensible fear from the perspective of the Quran

نویسندگان [English]

 • Marziye Hassani Kabootarkhani 1
 • Hamidreza Hajibabaeei 2
 • hosein hashemnezhad 3
 • Ja’far Golmohammadi 4

1 university employee

2 Associate Professor and Faculty Member of Faculty of Islamic Education and Thought, University of Tehran

3 Professor Assistant at University of Tehran, Faculty of Education and Islamic Thought

4 Professor Assistant at University of Tehran, Faculty of Education and Islamic Thought

چکیده [English]

From the perspective of the Quran, fear of poverty, fear of death and fear of non-God, fear is reprehensible. The purpose of this study is to investigate reprehensible fear and present its management from the perspective of the Quran in three areas: cognitive, emotional, and behavioral. In this study, verses related to reprehensible fear were qualitatively analyzed, identified, extracted, categorized and analyzed. For the study of fear management, the conventional method in Islamic sciences was used in accordance with the rules and regulations of interpretation in understanding the Quran. In the cognitive realm, managing the feeling of fear can be achieved by promoting cognition and insight through strengthening faith, meditation on monotheism, divine wisdom, and trust. In the emotional realm, strengthening the attitude based on hope. Testing the world, the true ownership of God, a positive view of death, is effective and in the behavioral realm by performing actions and behaviors based on religious principles such as patience, charity. And almsgiving, visiting, graves, seeking martyrdom, and writing a will can overcome reprehensible fears. According to this study, religious insights and attitudes, adherence to faith, commitment to moral and behavioral, virtues are very effective in managing reprehensible fears

کلیدواژه‌ها [English]

 • &rdquo
 • Fear&rdquo
 • ، &rdquo
 • Fear Feeling&rdquo
 • fear management&rdquo
 • ،"
 • reprehensible fear&rdquo