نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه میبد

2 دانشیار دانشگاه میبد

3 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد

چکیده

یکی از نکات مهم در حوزه مباحث سیاسی و اجـتماعی، بررسی رابطه‌ بین «دین» و «سیاست» است و در این باره، نظرات گوناگونی از تباین تا تلازم مطرح شده است. نوع تعریف از دین و تحدید و توسعه دامنه دخالت آن در اجتماع، در بررسی این مهم نقش اساسی دارد. در نگاه قرآن و سنت، میان دین اسلام و برپایی حکومت، تلازم وجود دارد و این تلازم در آرای علامه طباطبایی به عنوان یک مفسر شیعی و سید قطب به عنوان یک مفسر اهل سنت، قابل رؤیت است. در این مقاله که به روش تحلیلی‌ـ تطبیقی تدوین شده، پس از تعریف دین، حکومت و سیاست، این تلازم به اثبات رسیده است. با بیان نظرات دو مفسر، اشتراک نظر آن دو در تعریف دین و دامنه دخالت آن در اجتماع و نیز تمایز نظر آن دو در نوع تبیین رابطه نیازمندی بین دین و سیاست روشن می‌گردد.

نتایج مقایسه نشان می‏دهد که هر دو مفسر، معتقد به تعریف حداکثری از دین و ابتنایش بر فطرت و تأثیر و تأثر بین آن و نظام اجتماعی و سیاسی هستند با این تمایز که علامه در صدد تبیین نیازمندی اجتماع برای متعالی شدن به دین است؛ و در مقابل، سید قطب در صدد بیان نیاز دین برای بقا و جلوه نمایی حداکثری به حضور اجتماعی و دخالت و مدیریت در جامعه است. علاوه بر آن، به رغم اشتراک‏هایی در بحث حاکمیّت و حکومت، بین ایشان در مورد تعیین حاکم سیاسی اسلامی تفاوت وجود دارد، از این‌رو، دو دیدگاه تبار متفاوتی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The comparative study of the relationship between religion and politics in Quranic views of Allameh Tabatabaei and Sayyed Qutb.

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Mirjalili 1
  • Ahmad Zare Zardini 2
  • Abbas Zare Bidoky 3

1 Meybod University Assistant Professor

2 Meybod University Assistant

3 University student of Quran and Hadith

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qur'an
  • religion
  • politics
  • government
  • Allameh Tabatabaei
  • Sayyed Qutb