امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت (ع)، دانش‌آموخته حوزه علمیه، دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه تهران (پردیس قم)

چکیده

مسألة مهم در ارتباط امامت و نبوّت، تبیین چگونگی ارتباط امامت با پایان نبوّت است. بررسی این مسأله با تفکیک شئون امام و دانستن چگونگی تحقّق آن ممکن است. مطابق رهنمود آیات وروایات، دانشِ حلال و حرام و همچنین آگاهی از قرآن توسّط پیامبر اکرم (ص) به ائمّة اطهار انتقال یافته و نقش امام نسبت به این علوم، تبیین و تفسیر است و وجود امام شاخصی برای رفع اختلاف و آشکار نمودن علوم انتقالی از پیامبر است. امام علاوه بر جایگاه کمال‌بخشی و تحقّق بخشیدنِ استمرار ختم نبوّت، نقش هدایت ویژه یا همان امامت به معنای خاص آن را نیز برعهده دارد، از‌این‌رو، جایگاه و شأن هدایتیِ مخصوص امام اقتضای علم و آگاهی مناسب با آن را دارد. در حقیقت با خاتمیت، دوران نزول و تشریع قوانین جدید به اتمام رسیده است و اینگونه نیست که لازمة خاتمیت، پایان یافتن تمام مناصب و شئونات همراه با پیامبر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Imamate and the ending of the prophecy in Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taqi Shaker Ashtijeh 1
  • Reza Berenjkar 2
1 Ph. D Student at Quran and Hadith University
2 Associate professor at Tehran Unversity
چکیده [English]

The relationship between the Imamate and the ending of prophecy, Nubuwwa, is an important Issue of discussion. The study of this will be possible by separation of the positions of Imam and knowing its quality. According to the guidance of Quran and Hadith the knowledge of allowed and forbidden (Halal and Haram) and also of Holy Quran is transmitted to the Imams by the prophet. So the role of Imam to this knowledge is explaining and interpreting and Imam is a criterion for resolving of dissension and revealing the transmitted knowledge. In addition to the status of sublimating and realization of the end of the prophecy, Imam possess the position of especial Guidance. Therefore the position and status of the Imam necessitate his appropriate knowledge. In fact, by the ending of the prophecy, the era of descenting   and canonization is overed as well, but it does not imply the end of all status and the functions of prophecy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ending of prophecy
  • Imam
  • guidance
  • Quran
  • Halal and Haram