موضوعات = حدیث
مقابله با بدعت‌گذاران و تردید‌افکنان در امور دینی (مطالعه موردی صحیحۀ ابن سرحان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19937.3656

حسن رضایی هفتادر؛ محمد میرخانی؛ فاطمه کمالی


بازشناسی هویت رجالی و میراث حدیثی احمد بن حسن قطان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19488.3590

حسین ستار؛ سید محمد موسوی


بررسی دلالی و سندی روایت «انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال» و مقایسه محتوایی آن با آیه نبأ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

10.30512/kq.2023.19767.3628

رضوانه دستجانی فراهانی؛ حمیدرضا بصیری؛ فرزاد دهقانی


اعتبار سنجی و تحلیل پزشکی روایت «اصل خراب البدن ترک العشاء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.30512/kq.2023.20253.3698

سید علی دلبری؛ مهدی یوسفی؛ سید مهدی موسوی؛ البرز محقق گرفمی


تحلیل گفتمان انتقادی خطبه 108 نهج‌البلاغه بر اساس مربع ایدئولوژیک ون دایک

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 221-240

10.30512/kq.2023.19017.3518

علی نجفی ایوکی؛ فاطمه محمودی؛ روح الله صیادی نژاد


مقایسه علل طبیعی زلزله در روایات اسلامی و فرهنگ‌های پیشین

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 241-258

10.30512/kq.2022.18167.3372

سید سلیمان موسوی؛ محمد ابراهیم روشن ضمیر


هستی و ساحت‌های مختلف آن در روایات ابوهریره کوششی نخستین برای بازسازی اندیشۀ اخلاقی او

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 275-295

10.30512/kq.2022.18697.3467

مرتضی اوحدی؛ محمد شریفی؛ فرهنگ (حامد) مهروش (خانی)؛ محسن نورائی


نظریه رجالی آیت ‌الله مسلم داوری با تمرکز بر مبانی، روش و آراء*

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 297-314

10.30512/kq.2023.19300.3564

مهدی غلامعلی؛ سید مجتبی مجاهدیان؛ سید علی سجادی


عوامل تعدد عناوین راویان حدیث

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 315-340

10.30512/kq.2023.15383.3696

علیرضا خراسانی؛ علی محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی


کاربرد شناسی روایات تقیه با تمرکز بر تحلیل بافت موقعیتی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 237-258

10.30512/kq.2022.17538.3250

مرضیه شم آبادی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


خاستگاه تاریخی و جغرافیایی جعل و نشر احادیث خوردن گوشت حرام توسط پیامبر (ص)

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 259-260

10.30512/kq.2021.16322.3039

مرجان شیری محمدآبادی؛ نصرت نیل ساز؛ کاظم قاضی زاده؛ نهله غروی نائینی


معیار پذیرش اخبار آحاد نزد شهیدثانی

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 281-299

10.30512/kq.2021.16603.3076

حامد مصطفوی فرد؛ حسن زرنوشه فراهانی


رهیافت‌های معرفتی و اخلاقی برای احیای حقیقت اسلام در نامه منسوب به امام صادق (ع)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 233-253

10.30512/kq.2021.15905.2975

زهرا صرفی؛ فتحیه فتاحی زاده؛ سمیه سروقد مقدم


تحلیل محتوای روایات ام سلمه در منابع شیعی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 275-290

10.30512/kq.2021.13727.2664

محمد نقی ولایتی؛ سید محمد باقر حجتی؛ مهدی مهریزی


روایت «سؤال از مصحف امام علی(علیه السلام)» در بوته نقد

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 291-310

10.30512/kq.2021.15263.2878

محسن دیمه کار گراب؛ زهرا خراسانی


امامان شیعه(علیهم السلام) و علم کلام (بر پایه مطالعات حدیثی)

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 311-330

10.30512/kq.2021.15239.2876

اسماعیل اثباتی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 167-191

10.30512/kq.2021.14319.2741

فاطمه آلبوغبیش؛ حمیدرضا بصیری؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدحسین بیات