مقایسه علل طبیعی زلزله در روایات اسلامی و فرهنگ‌های پیشین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی

2 دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد ایران

چکیده

زلزله به عنوان یکی از حوادث پر رمز و راز طبیعی با پیامدهای دهشتناک آن، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون را بر آن داشته است در باره علل و عوامل بروز آن، افسانه‌سرایی کرده و تفاسیر مختلفی ارائه دهند. در روایات اسلامی نیز عللی برای بروز زلزله همچون کوه قاف و حرکت جانداران حامل زمین برشمرده شده است. برخی از اندیشمندان مسلمان آنها را پذیرفته‌اند و برخی دیگر، با استناد به روایاتی که می گوید مادام که محتوای روایات از قبیل روز دانستن شب و یا شب دانستن روز نباشد، نباید آنها را رد کرد، در برابرشان سکوت کرده­ و علمش را به اهلش واگذار کرده‌اند. این پژوهش که به شیوه توصیفی­ـ تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانه‌ای انجام شده است، به دنبال بررسی مقایسه‌ای این علل طبیعی در روایات با باورهای فرهنگ‌های پیشین در این زمینه است. بررسی‌ها نشان داد که رابطه تنگاتنگی بین این علل در روایات اسلامی با اسطوره‌های دیگر فرهنگ‌ها وجود دارد. وجود این قرابت‌های بسیار نزدیک با اساطیر دیگر فرهنگ‌ها، حضور افرادی همچون کعب الاحبار در اسناد این روایات که در اسناد بسیاری از اسرائیلیات وجود دارند و مخالفت آنها با بدیهیات حسی و قطعیات علمی که در حد روز دانستن شب است، ما را به این نتیجه رساند که این روایات به هیچ­ وجه قابل پذیرش نیستند و جایی برای سکوت و واگذاری علم این روایات به اهلش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of natural causes of earthquakes in Islamic traditions and previous cultures

نویسندگان [English]

 • Seyed Soleyman Mousavi 1
 • Mohammadebrahim Roshanzamir 2
1 PhD student of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Earthquake, as one of the mysterious natural events with its terrible consequences, has led various ethnic groups and
cultures to create legends and provide different interpretations about the causes and factors of its occurrence.
In Islamic traditions, the causes of earthquakes such as Mount Qaf and the movement of earth-carrying creatures have been
listed. Some Muslim thinkers have accepted them and others, citing traditions that say that as long as the content
of the traditions is not such as the day knowing the night or the night knowing the day, they should not be rejected,
they should remain silent in front of them and leave their knowledge to their people. Have. This research, which
was carried out in a descriptive-analytical way and with reference to library sources, seeks to compare these
natural causes in the narratives with the beliefs of previous cultures in this field.

Investigations showed that there is a close relationship between these causes in Islamic traditions and myths of
other cultures. The existence of these very close affinities with the myths of other cultures, the presence of
people like Ka'b al-Ahbar in the documents of these traditions, which are present in the documents of many
Israelis, and their opposition to sensory axioms and scientific certainties, which is as much as knowing the
night and day, led us to this conclusion. that these narrations are not acceptable in any way and there is
no room for silence and leaving the knowledge of these narrations to his family.

 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earthquake
 • Hadith jurisprudence
 • narrations
 • Mount Qaf
 • Israelite
 1. آلوسى، محمود بن عبدالله؛ روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1415ق.
 2. ابن‏ابى‏حاتم، عبدالرحمن بن محمد؛ تفسیر القرآن العظیم؛ چ3، ریاض: مکتبة نزار مصطفى الباز، 1419ق.
 3. ابن بابویه، محمد بن على؛ الأمالی؛ چ6، تهران: کتابچى، 1376ش.
 4. ـــــــــــــــــــــــــــ؛ علل الشرائع؛ قم: کتاب­فروشى داوری، 1385ش.
 5. ـــــــــــــــــــــــــــ؛ کمال الدین و تمام النعمة؛ چ2، تهران: اسلامیة، 1395ق.
 6. ـــــــــــــــــــــــــــ؛ من لا یحضره الفقیه؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1413ق.
 7. ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی؛ المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم؛ تحقیق: محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1412ق.
 8. ابن شهرآشوب مازندرانى، محمد بن على؛ مناقب آل أبی طالب؛ قم: علامه، 1379ق.
 9. ابن‏عطیه، عبدالحق بن غالب؛ المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1422ق.
 10. ابن‏کثیر، اسماعیل بن عمر؛ تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1419ق.
 11. بخاری، محمد بن اسماعیل؛ صحیح البخاری؛ تحقیق محمد زهیر، بیروت: دار طوق النجاة، 1422ق.
 12. بغوى، حسین بن مسعود؛ معالم التنزیل؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1420ق.
 13. ثعلبى، احمد بن محمد؛ الکشف و البیان؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1422ق.
 14. حلى، حسن بن سلیمان؛ مختصر البصائر؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامی، 1421ق.
 15. خازن، على بن محمد؛ تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1415ق.
 16. رومی، مولانا جلال الدین محمد بن محمد؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح: رینولد آلین نیکلسون، لیدن: بریل، 1929م.
 17. سمرقندى، نصر بن محمد؛ تفسیر السمرقندى المسمى بحر العلوم؛ بیروت: دارالفکر، 1416ق.
 18. سیوطى، عبدالرحمن بن ابى‏بکر؛ الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور؛ قم: کتابخانه آیت الله العظمى مرعشى نجفى(ره)، 1404ق.
 19. شعیری، محمد بن محمد؛ جامع الأخبار؛ نجف: مطبعة حیدریة، بى‌تا.
 20. شهرستانی، سید هبةالدین؛ الهیئة و الإسلام؛ نجف: مطبعة الآداب، 1381ق.
 21. صفار، محمد بن حسن؛ بصائر الدرجات فی فضائل آل محمّد صلّى الله علیهم؛ چ2، قم: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی، 1404ق.
 22. صنعانى، عبدالرزاق بن همام؛ تفسیر القرآن العزیز المسمّى تفسیر عبدالرزاق؛ بیروت: دار المعرفة، 1411ق.
 23. طباطبایى، سید محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ چ2، بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، 1390ق.
 24. طبرانى، سلیمان بن احمد؛ التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم؛ اردن: دار الکتاب الثقافی، 2008م.
 25. طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، مشهد: نشر مرتضى، 1403ق.
 26. طبرى، محمد بن جریر؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن؛ بیروت: دار المعرفة، 1412ق.
 27. طوسى، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام؛ تحقیق: خرسان، چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.
 28. ـــــــــــــــــــــــــ؛ الفهرست؛ قم: مکتبة المحقق الطباطبائی، 1420ق.
 29. علامه حلى، حسن بن یوسف؛ رجال العلامة الحلی؛ چ2، نجف اشرف: دار الذخائر، 1411ق.
 30. عهد عتیق؛ razgah.com.
 31. عیاشى، محمد بن مسعود؛ تفسیر العیّاشی؛ تهران: المطبعة العلمیة، 1380ق.
 32. فیض کاشانى، محمدمحسن بن شاه­مرتضى؛ الوافی؛ اصفهان: کتابخانه امام أمیرالمؤمنین على(ع)، 1406ق.
 33. قرطبى، محمد بن احمد؛ الجامع لأحکام القرآن؛ تهران: ناصر خسرو، 1364ش.
 34. قمى، على بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ چ3، قم: دار الکتاب، 1404ق.
 35. کشى، محمد بن عمر؛ رجال الکشی؛ مشهد: دانشگاه مشهد، 1409ق.
 36. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی؛ چ4، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.
 37. ـــــــــــــــــــــــــ؛ الروضة من الکافی؛ ترجمه: سیدهاشم رسولى محلاتى، تهران: انتشارات علمیة اسلامیة، 1364ش.
 38. ـــــــــــــــــــــــــ؛ الروضة من الکافی یا گلستان آل محمّد؛ ترجمه: کمره‏اى، تهران: کتابفروشى اسلامیه، 1382ق.
 39. مازندرانى، محمد صالح بن احمد؛ شرح الکافی ـ الأصول و الروضة؛ تهران: المکتبة الاسلامیة، 1382ق.
 40. ماوردى، على بن محمد؛ النکت و العیون؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، بی­تا.
 41. مجلسى، محمدباقر؛ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار؛ چ2، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
 42. مجلسى، محمدتقى؛ روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه؛ چ2، قم: مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور، 1406ق.
 43. ــــــــــــــــــــ؛ لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه؛ چ2، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1414ق.
 44. معرفت، محمدهادى؛ التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب؛ مشهد: الجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة، 1418ق.
 45. مفید، محمد بن محمد؛ الإختصاص؛ قم: المؤتمر العالمى لالفیة الشیخ المفید، 1413ق.
 46. نجاشی، احمد بن على؛ رجال النجاشی؛ چ6، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین، 1365ش.
 47. نووى جاوی، محمد بن عمر؛ مراح لبید لکشف معنى القرآن المجید؛ بیروت: دار الکتب العلمیة، 1417ق.
 48. Agostini, Domenico; Thrope, Samuel, The Bundahišn, Oxford: Oxford University, 2020.
 49. The Book Of The Apocalypse Of Baruch, http://www.pseudepigrapha.com/pseudepigrapha/2Baruch.html, Consulted online on 29 February 2024.
 50. Black, Jeremy; Green, Anthony, Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary, England: The British Museum Press, 1992.
 51. Black, John, "Cipactli and Aztec Creation", www.ancient-origins.net/human-origins-folklore/cipactli-and-aztec-creation-00460, updated 2013, Consulted online on 05 March 2022.
 52. Brewer, E. Cobham, Brewer's Dictionary of Phrase and Fable, revised by Adrian Room, Harper Collins, 15th ed, 1995.
 53. Cartwright, Mark, "Namazu",www.worldhistory.org/Namazu, 2017, Consulted online on 05 March 2022.
 54. Colarusso, John, Nart Sagas from the Caucasus, United States: Princeton and Oxford University, 2002.
 55. George, Andrew, Gligamesh Epic, England: PENGUIN BOOKS, 1999.
 56. Gocheleishvili, Iago, “Caucasus, pre-1500”, in: Encyclopaedia of Islam, THREE, Edited by: Kate Fleet, Gudrun Krämer, Denis Matringe, John Nawas, Everett Rowson, 2014, http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_ei3_COM_25472, Consulted online on 29 February 2024.
 57. Ginzberg, Louis, The Legends of the Jews, Translator: Henrietta Szold, Philadelphia: The Jewish publication society of America, 1909.
 58. Hirsch, Emil G, et al, "Leviathan and Behemoth", Jewish Encyclopedia, jewishencyclopedia.com/ articles/9841, Consulted online on 05 March 2022.
 59. Rice, Michael, The Power of the Bull, Us & England: Routledge, 1998. 
 60. Smits, G, "Conduits of Power: What the Origins of Japan’s Earthquake Catfish Reveal about Religious Geography", Japan Review, 2012.
 61. Subedi, Shiba; Hetényi, Gyorgy, "The Representation of Earthquakes in Hindu Religion: A Literature Review to Improve Educational Communications in Nepal", https://doi.org/10.3389/fcomm.2021.668086, 2021, Consulted online on 05 March 2022.
 62. Talmud, www.sefaria.org, Consulted online on 05 March 2022.
 63. Van der Toom, et al, Dictionary of deities & demons in the Bible, second edition, United States: Eerdmans Publishing, 1999.