فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات به شرح ذیل است:

1) بررسی اجمالی مقاله از حیث موضوع و محتوا از سوی دبیر تخصصی نشریه.

نکته مهم: لازم به ذکر است تایید مقاله در این مرحله صرفا به منزله پذیرش مقاله جهت ارسال به داوران متخصص می باشد و  به هیچ وجه به منزله پذیرش مقاله جهت چاپ نمی باشد.

2) در پاره ای موارد، مقالات به یکی از دلایل ذیل از ادامه روند بررسی حذف می شوند:

- همسو نبودن محتوای مقاله با موضوع مجله (مطالعات قرآنی و حدیثی)؛

- وجود نام مولف درون فایل اصلی مقاله؛

-رعایت نشدن قانون حقوق مؤلفان (کپی برداری)؛

- ارسال همزمان مقاله به نشریه‌ ای دیگر؛

- ضعف در مسائل علمی و نگارشی؛ 

- قرار نگرفتن در اولویت چاپ؛

- ارسال مقاله مشابه؛

- عدم نوآوری؛

3) ارزیابی مقاله توسط دو تن از اساتید متخصص. در صورتی که یک داور مقاله را قابل چاپ و داور دیگر آن را قابل چاپ نداند، مقاله به داور سوم ارسال خواهد شد.

***حداکثر زمان برای انجام فرایند بررسی و داوری مقاله، 2 الی 3 ماه می باشد. در صورت عدم پاسخگویی از طرف نشریه در مدت زمان مذکور، نویسنده(گان) می تواند مقاله خود را پس از اعلام انصراف، به نشریه دیگری ارسال نماید.

4) برای چاپ مقاله، کسب معدل حداقل 65 نمره از 100 نمره در ارزیابی داوران لازم است.

5) در صورت تأیید، چنانچه اصلاحاتی مدّ نظر داوران باشد، مؤلف می‌بایست نسبت به رفع و رجوع آنها اقدام نماید. نیز چنانچه مؤلف محترم برخی از نقدها را پذیرا نیست، به صورت تفصیلی آنها را توضیح دهد.    شایان ذکر است، پس از دریافت اصلاحات از سوی مؤلف، صورت ویراست شده به داور تطبیق جهت ارزیابی اصلاحات درخواستی ارسال می‌شود.

6) در صورت تأیید مقاله در مراحل فوق، مقاله به رؤیت سردبیر نشریه خواهد رسید و در صورت تأیید ایشان، مقاله در شورای هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهایی در مورد چاپ یا عدم چاپ آن اتخاذ می‌گردد.

7) بر اساس تصمیم اعضای هیئت تحریریه، در صورتی‌که مقاله ارسالی در ارزیابی نهایی تأیید شود، از مؤلف درخواست می‌شود، مبلغ 4000000 ریال را به حساب مجله واریز نماید و اسکن فیش واریزی را از طریق سامانه بارگذاری نماید.

8) پس از تأیید هیأت تحریریه، مقاله جهت ویراستاری علمی و ادبی ارسال می‌گردد.

9) در صورتی که ویراستار علمی یا ادبی اصلاحاتی را لازم دانست، مؤلف به اصلاح آنها خواهد پرداخت. مولف در این مرحله، علاوه بر اعمال اصلاحات ویراستار می بایست ترجمه صحیح چکیده تایید شده را به دو زبان عربی و انگلیسی ارسال کند.

10) قبل ار فرایند چاپ، مؤلف محترم برای جبران بخشی از هزینه‌ های انتشار مقاله از جمله تهیه شناسه دیجیتال مبلغ 2000000 ریال به شماره حساب مجله واریز خواهد نمود. 

 روندنمای (فلودیاگرام) فرآیند داوری مقالات مجله کتاب قیم

 


 

فونت و فرم های مورد نیاز:

 

فونت آی آر لوتوس (IRLotus)

 

نمونه فایل ورد مقاله

 

فرم تعهد و اصالت مقاله

 

فرم تعارض منافع