اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 513
تعداد پذیرش 55
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 387
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 282

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 79
تعداد مشاهده مقاله 15776
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13484
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 92 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 16 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 207 روز
درصد پذیرش 11 %