اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 412
تعداد پذیرش 37
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 315
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 228

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 3
تعداد مقالات 63
تعداد مشاهده مقاله 10849
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9079
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 178 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 9 %