اعتبار سنجی و تحلیل پزشکی روایت «اصل خراب البدن ترک العشاء»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی‌رضوی

2 دانشیار گروه طب ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 دانشگاه علوم اسلامی رضوی

10.30512/kq.2023.20253.3698

چکیده

یکی از مسائلی که روایات طبی به آن پرداخته‌اند مسأله شام خوردن و نهی از ترک آن است. در سوی مقابل، برخی از پزشکان بر این باورند که شام خوردن پیامدهای ناگواری چون ایجاد بیماری‌های چشمی، دردهای گوش، خارش بدن، قولنج و مشکلات عصبی را در پی دارد. این پژوهش به روش تطبیقی - تحلیلی و با بهره از منابع کتابخانه‌ای، در پی اعتبارسنجی روایتی از امام صادق (ع) است که ثقه الاسلام کلینی آن را با سندی صحیح چنین گزارش نموده است:‌ «أَصْلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْکُ الْعَشَاءِ». برای دست یافتن به این هدف، پس از پیمودن گام‌های بررسی سندی روایت، محتوای حدیث با سنجه‌های قرآن، خانواده‌ای از اخبار معتبره و یافته‌های طبی علوم نوین مقایسه شده‌اند. نتیجه آن است که روایت، دارای سندی صحیح بوده و محتوای آن با آموزه‌های قرآنی تباین و مخالفتی ندارد. از دیگر سو، تعداد قابل توجهی از اخبار صحیحه با محتوای روایت سازگار بوده و یافته‌های تجربی و پزشکی، اگرچه بر اجتناب از پرخوری و دیرخوری شبانه حکایت دارد لیکن گرسنگی شبانه را نیز جایز نمی‌شمارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation and medical analysis of the narrative "The principle of the broken body leaving Isha"

نویسندگان [English]

 • sayyed ali delbari 1
 • mahdi yousefi 2
 • sayyed mahdi moosavi 3
 • alborz mohaghegh garfami 3
1 Associate Professor of Razavi Islamic Sciences University
2 associate Professor Department of Persian Medicine school of Persian and Complementary Medicine Mashhad University of Medical Sciences Azadi Square, Campus of University, Mashhad, Iran
3 razavi uni
چکیده [English]

One of the issues discussed in medical traditions is the issue of eating dinner and not leaving it. On the other hand, some doctors believe that eating dinner leads to unpleasant consequences such as causing eye diseases, earaches, body itching, colic and nervous problems. This research, using a comparative-analytical method and using library sources, seeks to validate a tradition of Imam Sadiq (a.s.), which was reported by Thaqa al-Islam Klini with a valid document as follows: "The origin of the destruction of the body, leaving the evening meal". In order to achieve this goal, after going through the steps of examining the narrative document, the content of the hadith has been compared with the standards of the Qur'an, a family of reliable news and the medical findings of modern sciences. The result is that the narration has a correct document and its content does not conflict with the Quranic teachings. On the other hand, a significant number of authentic news are consistent with the content of the narrative, and experimental and medical findings, although they suggest avoiding overeating and late eating at night, but night hunger is not allowed either.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dinner
 • Quran
 • Sunnah
 • traditional medicine
 • meals
 • leaving Isha

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402
 • تاریخ دریافت: 04 تیر 1402
 • تاریخ بازنگری: 05 مهر 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1402