درباره نشریه

 

نشریات فراوانی در زمینه دین پژوهی وجود دارد. اما با توجه به گستره فراوان مباحث و افکار اسلامی و مخاطبان فراوان دین پژوهی و با توجه به نبود هیچگونه نشریه علمی پژوهشی دینی در دانشگاه میبد، دو فصلنامه کتاب قیم در خصوص تحقیقات قرآنی و حدیثی مجوز انتشار را به صورت علمی ـ پژوهشی در تاریخ 8/8/1389 طی نامه شماره 36907/11/3/89 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرده است و نام مجله از قرآن کریم (سوره بینه/3) گرفته شده با توجه به آنکه نشریه در زمینه تحقیقات اسلامی (پژوهشهای قرآنی و حدیثی) انتشار می‌یابد انتخاب شده است.  

در این  دو فصلنامه، مقالاتی انتشار می‌یابند که در یکی از عرصه‌های علوم قرآن، علوم حدیث و یا مباحث میان‌رشته‌ای قرآن و حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.

 

 


 

مجوز دسترسی آزاد و رایگان به مقالات

«کتاب قیم» یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است.

----------------------------------------------------------------------------

تبعیت از قوانین COPE : این نشریه با احترام به قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 


 


دوفصلنامه علمی پژوهشی «کتاب قیم» تازه های پژوهشی صاحب نظران را در خصوص مطالعات دو حوزه علوم قرآن و حدیث  منتشر می کند؛ لذا بدیهی است که مقالات می بایست در این حوزه تخصصی و دارای اصالت و نوآوری تحلیلی بوده و نتیجه کاوش های نویسنده باشد. بهره گیری از روش های تحقیق علمی و استفاده از منابع معتبر و اصیل از دیگر ملاک های این نشریه در انتخاب مقالات است. همچنین مقالات باید مطابق با آیین نگارش مجله تدوین یافته باشند