موضوعات = قرآن
اصحاب کهف؛ روایتی مسیحی یا قصه ای قرآنی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

10.30512/kq.2023.19533.3595

محمدصادق حیدری؛ محمد شریفی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


مطالعه شواهد لفظی در بخش‌بندی موضوعی سوره‌ مائده

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 29-51

10.30512/kq.2023.19742.3623

محمد تیموری؛ محمد رضا آرام؛ سید محمد رضوی


کاربردشناسی اصطلاح «جمع قرآن» در روایات سده نخست هجری

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 199-220

10.30512/kq.2023.19002.3514

عصمت کاظمی؛ مرتضی ایروانی نجفی؛ بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد


رویکرد قرآن کریم در شکل دهی قوانین اجتماعی عصر نزول

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 7-27

10.30512/kq.2022.17414.3230

مهدی صفرزاده؛ مهدی مطیع؛ امیر احمدنژاد


فرایند گذار از معادانکاری به معادباوری در سیر نزول قرآن

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 29-54

10.30512/kq.2021.16292.3033

نرگس قاسمی فیروزآبادی؛ سیده وحیده رحیمی؛ محمد کاظم رحمان ستایش


تصاویر شنیداری در سوره واقعه

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 75-90

10.30512/kq.2022.16609.3077

مژگان شیریان‌زاد؛ اعظم پرچم؛ الهام سیدان


تحلیل کمّی و کیفی اختلاف صحابه در قرائت قرآن در زمان ‌پیامبر خدا علیه و آله السلام

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 91-110

10.30512/kq.2022.17678.3283

هادی غلامرضائی؛ کاوس روحی برندق؛ نصرت نیل ساز؛ محمود کریمی


الگوپردازی مرجعیّت‌یافتگی قرآن کریم از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 177-199

10.30512/kq.2022.17745.3295

ابوالفضل خوش منش؛ رامین طیاری نژاد؛ محمود قاسمی قلعه بهمن


تحلیل تاریخی جامع‌نگاری علوم قرآن؛ «فضائل ‌القرآن» ابوعبید قاسم ‌بن ‌سلّام

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 305-322

10.30512/kq.2020.14290.2739

نجمه نجم؛ مهدی مهریزی؛ محمد علی مهدوی راد


واکاوی مفهوم و مؤلفه‌های دینداری موقعیتی در قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 89-109

10.30512/kq.2021.17108.3174

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه


بازخوانی منطقی مواجهه قرآن با شبهات

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 131-154

10.30512/kq.2022.17159.3184

فرانک بهمنی؛ سعید بهمنی


تحلیل داستان گاو بنی اسرائیل در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 155-173

10.30512/kq.2022.16709.3096

محمد دهقان چناری؛ محمدرضا ستوده نیا


اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 7-28

10.30512/kq.2021.15590.2932

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 151-171

10.30512/kq.2022.13771.2668

علی محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی؛ عباس زارع بیدکی


راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 27-45

10.30512/kq.2021.14822.2815

محسن فریادرس؛ علی حاجی خانی؛ محمدصادق یوسفی مقدم


نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 47-63

10.30512/kq.2021.14269.2734

مدینه امانی؛ سید محمود طیب حسینی