اصحاب کهف؛ روایتی مسیحی یا قصه ای قرآنی؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم کشاورزی ساری

2 دانشگاه مازندران

10.30512/kq.2023.19533.3595

چکیده

خاورشناسان بر این باورند که قصۀ اصحاب کهف در قرآن همان داستان هفت خفتۀ اِفِسوس است که پیامبر(ص) آن را از مسیحیانِ گمراهی که اطرافش بوده‌اند، آموخته است؛ آنگاه این داستان را با جدیت، به پیروانش تعلیم داد و سرچشمه اش را نیز وحی الهی معرفی کرد. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته، در پی آن است تا به نقد و ارزیابی نظرات این گروه از خاورشناسان بپردازد. بررسیها نشان می دهد: برخلاف اطناب و تفصیلِ پُر ابهامی که در روایات مسیحی درمورد یارانِ غار وجود دارد، قرآن این قصه را بدون هیچ گونه مبالغه ای، گویاتر و رساتر بیان کرده و همسان سازی قصۀ قرآنیِ اصحاب کهف با متون پیشین، صرفاً فرضیاتی است که خاورشناسان بدون توجه به شیوۀ قصه گویی قرآن و معانی دقیق آیات؛ و با عنایت به برخی از اشتراکاتِ میان نوشته های مسیحی با تفاسیر اسلامی، آن را بیان داشته اند. قرآن بدون اشاره به «سالِ حدوث واقعه، آیین جوانانِ غار، قهرمانان حادثه و اینکه اهل کدام ملت و سرزمین بوده اند»، تنها آنان را جوان مردانی معرفی کرده که بر آیین توحید بوده و در میان قوم خود، ندای یکتاپرستی سر داده اند. اینکه یارانِ غار مسیحی بوده و در شهر اِفِسوس سکونت داشته اند، فقط در روایاتی از کتب مختلف تفسیری و تاریخی مسلمانان آمده است و با محتوای آیات قرآن همخوانی ندارد. همچنین تأثیرپذیری پیامبر(ص) از آموزگاران مسیحی، تنها در حد یک ادعا بوده که بدون ارائۀ هرگونه سند متقن تاریخی و تفصیلی بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Companions of the Kahf; A Christian or Qur'anic story?

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sadegh Heidari 1
 • mohammad sharifi 2
 • habibollah halimi jloudar 2
1 Member of the Faculty of Islamic Studies, Sari Agricultural Sciences University
2 umz
چکیده [English]

Orientalists believe that the story of the Companions of the Cave in the Qur'an is the story of the Seven Sleepers of Ephesus, which the Prophet learned from the misguided Christians who were around him. Then he seriously taught this story to his followers and introduced its source as divine revelation. The following article, organized in a descriptive-analytical way, seeks to criticize and evaluate the opinions of this group of orientalists. Investigations show that: contrary to the vague and ambiguous details that exist in the Christian narratives about the companions of the cave, the Qur'an has expressed this story more vividly and clearly without any exaggeration, and the assimilation of the Qur'anic story of the companions of the cave with previous texts is only hypothetical. It is that orientalists regardless of the story-telling style of the Qur'an and the precise meanings of the verses; And considering some commonalities between Christian writings and Islamic interpretations, they have expressed it. That the Companions of the Cave were Christians and lived in the city of Ephesus is only mentioned in the narrations that have been narrated by various historical and exegetical books of Muslims, and it is not consistent with the content of the Qur'anic verses. Also, the Prophet's influence on Christian teachers was only a claim that was made without providing any historical and detailed documents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Companions of the Kahf
 • Orientalists
 • Quranic story
 • Ephesus
 • Christian narration

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 19 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1402
 • تاریخ پذیرش: 18 تیر 1402