کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
معناشناسی ذکر «لازائده» در مضارع منصوب به «أن» در آیات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19752.3627

کبری خسروی؛ علی نظری؛ عباد محمدیان


رویکرد قرآن کریم در شکل دهی قوانین اجتماعی عصر نزول

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 7-27

10.30512/kq.2022.17414.3230

مهدی صفرزاده؛ مهدی مطیع؛ امیر احمدنژاد


تصاویر شنیداری در سوره واقعه

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 75-90

10.30512/kq.2022.16609.3077

مژگان شیریان‌زاد؛ اعظم پرچم؛ الهام سیدان


تحلیل انتقادی آرای مفسران در تفسیر آیه 34 سوره ابراهیم

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 269-288

10.30512/kq.2022.17863.3315

علی محمدی آشنانی؛ احسان دباغ


مؤلفه‌های معنایی واژه "سعی" در قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 47-66

10.30512/kq.2021.16175.3015

زهرا گلدانی؛ علی احمد ناصح


اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 7-28

10.30512/kq.2021.15590.2932

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 27-45

10.30512/kq.2021.14822.2815

محسن فریادرس؛ علی حاجی خانی؛ محمدصادق یوسفی مقدم


نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 47-63

10.30512/kq.2021.14269.2734

مدینه امانی؛ سید محمود طیب حسینی


کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 227-244

10.30512/kq.2020.11956.2418

بهمن هادیلو؛ مجتبی محمدی مزرعه شاهی


منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن

دوره 9، شماره 21، مهر 1398، صفحه 177-194

زهره حبیبی؛ سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی زاده


روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 101-124

امیرحسین عامی مطلق؛ حمید رضا مستفید


جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 95-123

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 125-142

حسین آشوری؛ محمد صالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی‌شال


رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 143-170

سیدمحمدعلی علوی؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور


واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 127-146

علی محمد میرجلیلی؛ محمدرضا بابایی دره


واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 147-170

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی


نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 27-50

زینب طیبی؛ محمد علی مهدوی راد


بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 7-32

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


تبیین تحلیل رابطه متن و مخاطب در پیام‌های قرآن

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 49-72

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه ذاکری؛ حسین بخشعلی سلطانی


تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 95-118

محمدحسن رستمی؛ سمانه ابریشمی