کلیدواژه‌ها = قرآن کریم
معناشناسی ذکر «لازائده» در مضارع منصوب به «أن» در آیات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19752.3627

کبری خسروی؛ علی نظری؛ عباد محمدیان


مفهوم سازی تأثیر سوگند در نظام هدایت بر مبنای مقوله قدرتی در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

10.30512/kq.2023.20107.3707

داود ابراهیم پور؛ ماجد نجاریان؛ مهدی حبیب الهی


ریشه‌شناسی واژه قرآنی «تسبیح» و تبیین ارتباط آن با ماده «سبح»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

10.30512/kq.2022.18899.3495

محمد حسین اخوان طبسی؛ نصرت نیل ساز؛ نهله غروی ناپینی


مطالعه شواهد لفظی در بخش‌بندی موضوعی سوره‌ مائده

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 29-51

10.30512/kq.2023.19742.3623

محمد تیموری؛ محمد رضا آرام؛ سید محمد رضوی


رویکرد قرآن کریم در شکل دهی قوانین اجتماعی عصر نزول

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 7-27

10.30512/kq.2022.17414.3230

مهدی صفرزاده؛ مهدی مطیع؛ امیر احمدنژاد


تصاویر شنیداری در سوره واقعه

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 75-90

10.30512/kq.2022.16609.3077

مژگان شیریان‌زاد؛ اعظم پرچم؛ الهام سیدان


تحلیل انتقادی آرای مفسران در تفسیر آیه 34 سوره ابراهیم

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 269-288

10.30512/kq.2022.17863.3315

علی محمدی آشنانی؛ احسان دباغ


مؤلفه‌های معنایی واژه "سعی" در قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 47-66

10.30512/kq.2021.16175.3015

زهرا گلدانی؛ علی احمد ناصح


اسلوب‌های ردیه (پندارشکنی) در قرآن کریم

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 7-28

10.30512/kq.2021.15590.2932

محسن نیل فروش زاده؛ مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 27-45

10.30512/kq.2021.14822.2815

محسن فریادرس؛ علی حاجی خانی؛ محمدصادق یوسفی مقدم


نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 47-63

10.30512/kq.2021.14269.2734

مدینه امانی؛ سید محمود طیب حسینی


کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 227-244

10.30512/kq.2020.11956.2418

بهمن هادیلو؛ مجتبی محمدی مزرعه شاهی


منابع و موانع معرفت حصولی و حضوری از نگاه قرآن

دوره 9، شماره 21، مهر 1398، صفحه 177-194

زهره حبیبی؛ سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی زاده


روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 101-124

امیرحسین عامی مطلق؛ حمید رضا مستفید


جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 95-123

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


ناکارآمدی اِعراب در نحو قدیم با تکیه بر آیات قرآن کریم مطالعه موردی: خفض به جوار

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 125-142

حسین آشوری؛ محمد صالح شریف عسکری؛ سید عدنان اشکوری؛ علی پیرانی‌شال


رفتارسازی زبان؛ رویکردی قرآنی

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 143-170

سیدمحمدعلی علوی؛ محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور


واکاوی آثار و ابعاد تربیتی اعتقاد به جنود الهی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 127-146

علی محمد میرجلیلی؛ محمدرضا بابایی دره


واکاوی مفهوم «انباء الغیب» در داستان نوح (ع) بر اساس آیات سوره هود

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 147-170

مریم حسن جوهری؛ حامد دژآباد؛ سید حسن خلیفه واقفی


نقد مبانی «قرآنیون» در نفیِ حجّیت، احراز و اثبات سنّت نبوی

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 27-50

زینب طیبی؛ محمد علی مهدوی راد