موضوعات = قرآن و حدیث
پارادایم‌های حاکم بر نظریات اعجاز قرآن تا قرن پنجم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1401

10.30512/kq.2021.16770.3106

مهدی گل بخش منشادی؛ غلامحسین اعرابی


اثبات عصمت حضرت آدم(ع) بر اساس روش تفسیر قرآن به قرآن

دوره 13، شماره 29، مهر 1402، صفحه 87-105

10.30512/kq.2023.18754.3481

محمد دانش نهاد؛ محمدحسن وکیلی


مفهوم شناسی واژه «سوره» در آیات قرآن کریم از دیدگاه مفسران

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 233-250

10.30512/kq.2022.17583.3260

محمد رضا شریفی نسب؛ علی حسن بیگی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی


تحلیل انتقادی آرای مفسران در تفسیر آیه 34 سوره ابراهیم

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 269-288

10.30512/kq.2022.17863.3315

علی محمدی آشنانی؛ احسان دباغ


تحلیل روان شناختی جرائم از منظر قرآن کریم و روایات

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 111-130

10.30512/kq.2022.17122.3176

مرتضی فتحی؛ روح الله اکرمی


عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 49-67

10.30512/kq.2021.15433.2903

حسین براتی؛ سهیلا پیروزفر؛ مرتضی ایروانی نجفی


پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 45-62

10.30512/kq.2021.13316.2593

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ سید احمد موسوی؛ مهدی اسماعیل پور


نقل به معنا و گونه‌های آن در «التبیان فی تفسیر القرآن»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 323-341

10.30512/kq.2021.11668.2382

سید حسین موسوی دره بیدی؛ امیر احمدنژاد


تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 89-104

10.30512/kq.2021.13097.2555

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


واکاوی مبانی قرآنی و روایی قاعده « لاتقیه فی الدماء»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 145-164

10.30512/kq.2021.11762.2395

عباس کلانتری خلیل آباد؛ نفیسه متولی زاده؛ علی غلامی؛ علی اکبر کریمی زارچی


بررسی روایات اهل بیت (ع) در تفسیر ثعلبی

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 241-260

10.30512/kq.2021.12601.2500

سیده وحیده رحیمی؛ کبری باقری