کلیدواژه‌ها = قرآن
تطور تفسیری واژه «قریب» با تأکید بر آیه 186 سوره بق

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 67-87

10.30512/kq.2021.16532.3065

فاطمه قربانی لاکتراشانی؛ زینب السادات حسینی؛ حبیب الله حلیمی جلودار


واکاوی مفهوم و مؤلفه‌های دینداری موقعیتی در قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 89-109

10.30512/kq.2021.17108.3174

صدیقه کرمی؛ سهراب مروتی؛ مهدی اکبرنژاد؛ بهروز سپیدنامه


مطالعه تطبیقی رابطه دین و سیاست در اندیشه قرآنی سیاسی علامه طباطبایی و سید قطب

دوره 12، شماره 26، فروردین 1401، صفحه 151-171

10.30512/kq.2022.13771.2668

علی محمد میرجلیلی؛ احمد زارع زردینی؛ عباس زارع بیدکی


تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 89-104

10.30512/kq.2021.13097.2555

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 25-46

محسن توکلی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی


بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 67-89

فاطمه سادات زیارتی؛ مینا جیگاره؛ سهیلا صلاحی مقدم


نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 91-113

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان


نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 185-212

محمدمسعود سعیدی


کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 335-358

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری


نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 223-250

قاسم فائز؛ مریم گوهری


تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 7-40

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی


نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 227-246

محمد سوری؛ طاهره فیضی


بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 339-365

کمیل راجانی؛ سید رضا مودب


پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 7-28

سید حیدر فرع شیرازی


موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 51-68

سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی


رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 69-90

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد


حوزه معنایی واژه «عقل» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 7-26

افلاطون صادقی