بیش از 30 مقاله دیگر در صف انتشار قرار دارند.
تفسیر مجاهد، بررسی اصالت، سند، متن و بیان مبانی آن

دوره 3، شماره 9، مهر 1392، صفحه 89-115

نصرت نیل ساز؛ نهله غروی نائینی؛ الهام زرین کلاه


معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 95-119

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی


درجات معنا‌ی واژه‌ها‌ در قرآن‌کریم با رویکرد به مفهوم واژه ی «وحی»

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 95-122

سهیلا پیروزفر؛ حسن نقی‌زاده؛ ندا خداشناس فیروزآبادی


جایگاه حقوقی کفار غیر اهل کتاب از منظر قرآن کریم

دوره 8، شماره 19، آبان 1397، صفحه 95-123

سید مصطفی میرمحمدی میبدی؛ فیروز اصلانی


روش شناسی روایات تفسیری امام‌سجّاد (ع) در حوزه تبیین معنا

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 101-136

محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدعلی مهدوی راد؛ عذرا میثاقی


بازخوانی آیه دَین (بقره: 2/ 282) در ترجمه­ های معاصر فارسی قرآن کریم

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 81-121

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّدجمال الدّین خوش خاضع


کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط)

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 85-106

10.30512/kq.2020.13573.2641

بی بی زینب حسینی؛ علیه رضاداد؛ محمدعلی کاظمی تبار


گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی

دوره 11، شماره 25، مهر 1400، صفحه 85-104

10.30512/kq.2021.15186.2869

اعظم سادات حسینی؛ سهیلا پیروزفر؛ سید کاظم طباطبایی


امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر

دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 89-112

زهرا امیری؛ سید محمدباقر حسینی


تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 89-104

10.30512/kq.2021.13097.2555

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی


تحلیلی بر حقیقت انسان از رهگذر آیات و روایات

دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 91-110

سید علی دلبری؛ محمد اسحاق عارفی


نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 91-113

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان


بازخوانی دیدگاه رجال شناسان متقدّم و متأخّر درباره مفضّل بن عمر جعفی

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 93-116

سیّده زینب طلوع هاشمی؛ سیّد کاظم طباطبایی؛ مهدی جلالی


تحلیلی پیرامون شفابخشی قرآن با رویکرد به آراء و روایات تفسیری

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 95-118

محمدحسن رستمی؛ سمانه ابریشمی


گونه‌شناسی کارکرد سیاق در رفع ابهام از ظاهر آیات

دوره 1، شماره 2، تیر 1390، صفحه 99-124

ولی الله نقی پورفر؛ رضا حاج خلیلی


دلالت آیه نهم سوره حجر بر تحریف‌ناپذیری قرآن کریم

دوره 7، شماره 17، مهر 1396، صفحه 101-126

زهرا کلباسی؛ امیر احمدنژاد


روایات «قرائة الناس» و انگاره مطابقت آن با قرائت حفص از عاصم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 101-124

امیرحسین عامی مطلق؛ حمید رضا مستفید


جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن»

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 103-134

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّد مولوی


مفهوم شناسی تعبیر «صالح ‌المؤمنین» در قرآن و تحلیل آراء مفسّران و مترجمان پیرامون آن

دوره 2، شماره 5، تیر 1391، صفحه 105-133

محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ نفیسه آذربایجانی


الگوی راهبردی قرآن در ایجاد گرایش روحی به اهل بیت (ع)

دوره 4، شماره 11، مهر 1393، صفحه 105-130

محمّدتقی دیاری بیدگلی؛ سجاد غفوری نیا


امامت و خاتمیّت از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 107-129

محمّدتقی شاکر اشتیجه؛ رضا برنجکار


بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-128

محسن حسن وندی؛ مهدی اکبرنژاد