مفهوم شناسی تعبیر «صالح ‌المؤمنین» در قرآن و تحلیل آراء مفسّران و مترجمان پیرامون آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
واژة «صالح‌المؤمنین» در چهارمین آیه از سورة تحریم ﴿... فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبرِْیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمَلَائِکَةُ بَعْدَ ذَلِکَ ظَهِیرٌ﴾ حاکی از منزلت و جایگاه ویژه‌ای‌ است که خداوند آن را برای بهترین و شایسته‌ترین شخصیّت بعد از پیامبر قرار داده ‌است. روایات شیعی و نیز بسیاری از روایات عامّه، مصداق این شخصیّت را تنها، حضرت علی (ع) دانسته‌اند‌‌.
البتّه برخی از مفسّران عامّه به بهانة قرائت یکسان این واژه در دو حالت مفرد و جمع به شکل «صالح ‌‌المؤمنین» و «صالحوا المؤمنین» بر این اعتقادند که این واژه در اصل، جمع بوده و حرف «واو»پایانی آن در رسم ‌المصحف، حذف گردیده ‌است و به دنبال این دیدگاه، بسیاری از مفسّران شیعه و همچنین مترجمان قرآن، این واژه را به شکل جمع تفسیر و‌ ترجمه کرده‌اند‌‌.
این مقاله به اثبات این نکته پرداخته که‌ ترکیب اضافی واژة «صالح‌المؤمنین» در این آیه قطعاً مفرد و تنها دارای یک مصداق متعیّن ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Terminology of the word "Saleh al-momenin" in the Quran A review of the views of Interpreters and Translators

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Haji Ismaili 1
  • Nafise Azarbayejani 2
1 Associate professor at Isfahan University
2 M.A at Isfahan University
چکیده [English]

The word "Saleh al-momenin" in the fourth verse of the Chapter Tahrim (Sure al-Tahrim) "...then God will be his Patron as well as Gabriel, plus Saleh al-momenin. The angels furthermore are [his] backers" shows the dignity and special place that God has given to the best and most qualified person after the Prophet. Shiite traditions and many of Sunnite narratives, considered Imam Ali (peace upon him), as the only content for this character.
But some Sunnite commentators, on the ground that the recitation of this word in its both singular and plural forms i.e. “Saleh al-momenin” and “Salehu al-momenin” is the same, believe that this word was originally plural And the letter "wow" in the calligraphy, has been deleted. Following this approach, many Shiite commentators and translators of the Quran, interpreted and translated the word in its plural form. This paper tries to show that the only recitation of the word is its singular form and it includes just one certain case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (peace upon him)
  • Saleholmomenin
  • TahrimChapter
  • Calligraphy