آ

 • آکار، محمدرضا مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 245-264]

 • آلبوغبیش، فاطمه بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

ا

 • ابراهیمی، زهرا اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان [دوره 11، شماره 25، 1400]

 • احسانی، کیوان گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 303-322]

 • احمدی، محمدحسن تأملاتی در مطالعات تفسیرپژوهی با تأکید بر ماهیت رسانه‌ای تفسیر [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 167-184]

 • احمدنژاد، امیر نقل به معنا و گونه‌های آن در «التبیان فی تفسیر القرآن» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 323-341]

 • اسماعیلی، محمدعلی بررسی اِسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات 78 و 79 سوره نساء در اندیشه ابن تیمیه و علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 105-122]

 • اسماعیل پور، مهدی پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 45-62]

 • اسودی، علی توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

 • اکبرنژاد، مهدی تحلیل تطبیقی دیدگاه آیت‌الله‌ معرفت و آیت‌الله میلانی در باب صحابه و حجیت قول آنان در تفسیر [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 185-200]

 • امامی، روناک مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 149-165]

 • امامی دانالو، حسام تحلیل انتقادی انگاره دلیل دانستن مفاد حدیث «قرب نوافل» بر بشری بودن الفاظ قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 7-24]

 • امانی، مدینه نقدی بر معنای مشهور «کلاّ» در قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 47-63]

 • اورنگی، طیبه تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 201-225]

ب

 • بیات، محمدحسین بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

 • باشی زاده مقدم، مهرناز تبیین کنش‌های دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش‌های ناشی از «نقاب» در روان‌شناسی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 7-26]

 • بصیری، حمیدرضا بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

پ

 • پیروزفر، سهیلا گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 85-104]

ح

 • حاجی خانی، علی راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 27-45]

 • حبیبی، فاطمه جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 25-43]

 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 201-225]

 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 45-62]

 • حسینی، اعظم سادات گستره معنایی شکل و شاکله پژوهشی تطبیقی ـ ریشه شناختی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 85-104]

 • حسینی، بی بی زینب کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 85-106]

 • حسینی زیدی، سید ابوالقاسم روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 285-301]

 • حسن وندی، محسن تحلیل تطبیقی دیدگاه آیت‌الله‌ معرفت و آیت‌الله میلانی در باب صحابه و حجیت قول آنان در تفسیر [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 185-200]

 • حق بین، فریده جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 25-43]

 • حمیدیان، حمید نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

 • حویدر، عباس نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

خ

د

 • دست رنج، فاطمه واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 129-147]

 • دلبری، سید علی روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 285-301]

ر

 • رحمان ستایش، محمدکاظم بومی‌سازی مبانی نظری تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف برای تحلیل متون حدیثی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 167-191]

 • رضاداد، علیه کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 85-106]

 • رضایی کهنمویی، علی مراد عینی آیات وعید بنی اسرائیل در سوره مبارکه اسراء از رهگذر قرآن، حدیث و تاریخ [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 65-84]

 • رضایی هفتادر، حسن بررسی اِسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیات 78 و 79 سوره نساء در اندیشه ابن تیمیه و علامه طباطبایی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 105-122]

 • رفعت، محسن تحلیلی انتقادی بر روایت‌انگاره سر به محمل کوبیدن حضرت زینب(سلام‌الله‌علیها) [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 309-328]

 • رفیعی هنر، حمید تبیین کنش‌های دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش‌های ناشی از «نقاب» در روان‌شناسی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 7-26]

 • روشن ضمیر، محمد ابراهیم واکاوی کاستی‌های ساختاری بر اعتبار تهذیب الأحکام [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 213-231]

 • رومیانی، عباس سبک‌شناسی آوایی عبارات قصار نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 329-347]

ز

 • زارعی محمودآبادی، محمد اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان [دوره 11، شماره 25، 1400]

 • زیدی جودکی، مجید واکاوی اعجاز ادبی تکرار و کارکردهای آن در سوره یوسف (ع) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 129-147]

 • زرسازان، عاطفه توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

س

 • سعیدی روشن، محمدباقر قضا و قدر خدا و نقش انسان در سرنوشت از منظر قرآن و برهان [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 107-127]

ش

 • شاهرودی، محمدرضا تأملی بر روایت «هَلْ مِنْ‌ ناصِرٍ‌ یَنْصُرُنی»؛ سیر شکل گیری، واکاوی معنا و لفظ [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 291-308]

ص

 • صحرایی اردکانی، کمال نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

 • صدر حسینی، سید علیرضا مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 245-264]

ط

ع

 • عباسی، مهرداد توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

 • علیمرادی، زهرا تبیین کنش‌های دوگانه‌نمای شخصیت‌های سالم قرآنی و مقایسه آن با کنش‌های ناشی از «نقاب» در روان‌شناسی [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 7-26]

 • عموری، نعیم سبک‌شناسی آوایی عبارات قصار نهج‌البلاغه [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 329-347]

ف

 • فتاحی زاده، فتحیه جستاری در رویکرد علامه طباطبایی به نقش «زبان» در قرآن کریم با محوریت نمودهای گفتاری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 25-43]

 • فریادرس، محسن راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 27-45]

 • فراهانی، محمد تأملی بر روایت «هَلْ مِنْ‌ ناصِرٍ‌ یَنْصُرُنی»؛ سیر شکل گیری، واکاوی معنا و لفظ [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 291-308]

 • فرجامی، اعظم مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 149-165]

 • فقهی زاده، عبدالهادی تحلیل انتقادی انگاره دلیل دانستن مفاد حدیث «قرب نوافل» بر بشری بودن الفاظ قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 7-24]

ق

 • قیدر، مریم توصیف و تحلیل نظریات قرآنی نظیره زینالدین در مسئله حجاب [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 147-166]

ک

 • کاظمی تبار، محمدعلی کارآمدی دانش ریشه‌شناسی در تبیین غرض دانش وجوه و نظائر (مطالعه موردی واژگان حق و قسط) [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 85-106]

 • کبیری راد، محسن روایت «فُقَهَاءُ ذَلِکَ الزَّمَانِ شَرُّ فُقَهَاء تَحْتَ‏ ظِلِ‏ السَّمَاءِ» در ترازوی نقد [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 285-301]

 • کهن ترابی، میثم بررسی سندی و دلالی روایت علو و ارزیابی استناد به آن در تعامل با غیرمسلمانان [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 193-211]

م

 • محیطی اردکان، محمد علی بررسی ادله قرآنی سریان ادراک در هستی با تمرکز بر آیات تسبیح و شهادت [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 63-83]

 • محققی، حسین واکاوی ساختار «وَدَّ» و «لَو» در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه های فارسی قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 123-145]

 • محمدجعفری، رسول واکاوی ساختار «وَدَّ» و «لَو» در قرآن و بررسی چگونگی ترجمه آن در ترجمه های فارسی قرآن [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 123-145]

 • محمدی مزرعه شاهی، مجتبی کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 227-244]

 • میرجلیلی، علی محمد نقد و تحلیل توثیقات رجالی شیخ عباس قمی (ره) در «سفینة البحار» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 265-283]

 • میرحسینی، یحیی اصول مدیریتی ابناء الرضا علیهم السلام در بحران حذف فیزیکی شیعیان [دوره 11، شماره 25، 1400]

 • مروی، هادی واکاوی کاستی‌های ساختاری بر اعتبار تهذیب الأحکام [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 213-231]

 • مصطفوی فرد، حامد بازتعریف مکتب اخباری‌گری [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 270-289]

 • مهریزی، مهدی تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 201-225]

 • موسوی، سید احمد پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 45-62]

 • موسوی دره بیدی، سید حسین نقل به معنا و گونه‌های آن در «التبیان فی تفسیر القرآن» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 323-341]

ن

 • نریمانی، زهره مصدریابی تطبیقی روایات ««التبیان»» طوسی در تفاسیر «المصابیح» وزیر مغربی و «جامع البیان» طبری [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 149-165]

و

 • وطن خواه، وحید گونه‌شناسی و نقد تأویلات امام جعفر صادق (ع) در تفسیر «عرائس البیان» [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 303-322]

ه

 • هادیلو، بهمن کارکردهای فنی محسنات معنوی در قرآن کریم [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 227-244]

 • هاشم نژاد، حسین مطالعه تطبیقی الگوی ارتباطی پیامبر و اهل بیت (ع) با مهمترین مدل‌ها در روان‌شناسی اجتماعی [دوره 11، شماره 24، 1400، صفحه 245-264]

ی

 • یوسفی مقدم، محمدصادق راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سوره برائت [دوره 11، شماره 25، 1400، صفحه 27-45]