کلیدواژه‌ها = تفسیر
پژوهشی در تعبیر قرآنی «حق معلوم»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 45-62

10.30512/kq.2021.13316.2593

محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ سید احمد موسوی؛ مهدی اسماعیل پور


نقل به معنا و گونه‌های آن در «التبیان فی تفسیر القرآن»

دوره 11، شماره 24، فروردین 1400، صفحه 323-341

10.30512/kq.2021.11668.2382

سید حسین موسوی دره بیدی؛ امیر احمدنژاد


نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 91-113

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان


مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی

دوره 10، شماره 22، فروردین 1399، صفحه 139-158

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان


حبط قرآنی و بطلان فقهی؛ از همانندی تا هم‌پوشانی

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 311-339

اردوان ارژنگ؛ مرتضی مطهری فرد


تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس

دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 63-100

مژگان کاظمی بوئینی؛ سوسن آل رسول؛ محمدعلی لسانی فشارکی


بازخوانی آراء تفسیری آیه 32 سوره نور با رویکرد تفسیر اجتماعی

دوره 6، شماره 15، مهر 1395، صفحه 7-32

داود اسماعیلی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


مروری بر هشت پرده داستان حضرت لوط (ع): تکرار یا تکمیل؟

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 49-72

یحیی معروف؛ نبی الله پاک منش


جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر «فی ظلال القرآن»

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 103-134

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ محمّد مولوی


مفهوم شناسی تعبیر «صالح ‌المؤمنین» در قرآن و تحلیل آراء مفسّران و مترجمان پیرامون آن

دوره 2، شماره 5، تیر 1391، صفحه 105-133

محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ نفیسه آذربایجانی


نگرشی تاریخی- روایی به اختلاف قرائت «مالک»/ «ملک» بر اساس تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 5، تیر 1391، صفحه 135-159

محمّدتقی دیاری بیدگلی؛ نانسی ساکی


بررسی و نقد دیدگاه آلوسی در مورد آیة تطهیر

دوره 1، شماره 3، مهر 1390، صفحه 111-128

محسن حسن وندی؛ مهدی اکبرنژاد