بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون
26. بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون

فاطمه سادات زیارتی؛ مینا جیگاره؛ سهیلا صلاحی مقدم

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 67-89

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.4.7 در قرآن مجید از شخصیت‌های مختلفی سخن به میان آمده که یکی از آنها، حضرت مریم(س) است. هدف از این نوشتار، بررسی و تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی زاویه دید در داستان مریم(س) بر ...  بیشتر
نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان
27. نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 91-113

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.5.8 ارتباط و تعامل روبه‏رشد جهان اسلام و دنیای غرب به شکل‏گیری نحله‏های گوناگونی انجامیده که هریک به تنهایی منادی تفسیر اصیل و برداشت صحیح از آیات قرآن هستند. یکی از ...  بیشتر
آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر
28. آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر

زهرا بختیاری؛ علی شریفی؛ محمد شعبانپور

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 115-138

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.6.9 آیه 34 سوره نساء، یکی از بحث‌برانگیزترین آیات قرآن است که فقها و حقوق‌دانان برای تشریع بعضی از احکام مربوط به زنان و تدوین برخی از قوانین مدنی، به آن استناد می‌کنند. از ...  بیشتر
مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی
29. مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 139-158

چکیده
   DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.7.0 طبق آیات قرآن کریم، بهشت سرای سرسبز و خرّمی است که درختان مختلفی را در خود جای داده است. یکی از این درختان، «طلح» است. توصیف این درخت در قرآن کریم با واژه «منضود» ...  بیشتر
مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف
30. مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف

کاووس روحی برندق؛ حسن کریمی

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 159-184

چکیده
   DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.8.1 مقوله جنگ و نگاه اسلام بدان، از مقولات بحث‌برانگیزی است که دیدگاه‌های گوناگونی از سوی علمای دین و انتقاداتی از سوی غیر مسلمانان را در پی داشته است. آیه 29 سوره توبه ...  بیشتر
نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای
31. نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای

محمدمسعود سعیدی

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 185-212

چکیده
  DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.9.2 برای دستیابی به دیدگاه قرآن درباره معنویت، ناچار بایست تعریفی جامع از آن داشته باشیم؛ بویژه اگر بخواهیم این معنویت را با سایر دیدگاه‌ها بویژه با معنویت‌های نوپدید مقایسه ...  بیشتر
تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم
32. تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد

دوره 9، شماره 20 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 7-28

چکیده
  «نذر» از جمله انگاره‏های دینی در قرآن کریم است که مطالعه پیرامون ماهیت و احکام مربوط به آن، همواره مورد توجه عالمان مسلمان قرار داشته است. فاصله‏های تاریخی- گفتمانی موجب شده است، لغویان و مفسران ...  بیشتر
تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن
33. تحلیل اِسناد-متن اخبار ناظر به خطای کاتبان قرآن

الهه شاه‌پسند

دوره 9، شماره 20 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 29-56

چکیده
  در منابع روایی و تفسیری اهل سنت، اخباری وجود دارد که بیان‏گر خطا و لحن در مصحف است. این اخبار گاه به «خطای کاتبان» در نگارش کلمات خاصی از مصحف و گاه به وجود «لحن» در مصحف اشاره داشته و از مصداق ...  بیشتر
پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن
34. پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن

علی دهقان؛ کاوس روحی؛ احمد پاکتچی؛ خلیل پروینی

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 7-30

چکیده
  واژه حکمت از دیرباز به‌ عنوان یکی از معناهای محوری حوزه معرفت در قرآن مورد توجه عالمان اسلامی بوده است. از سوی دیگر می‌توان حکمت را به‌مثابه مفهومی جهانی در نظر گرفت که در دوره جدید در غرب ادبیات وسیعی ...  بیشتر
تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس
35. تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس

مژگان کاظمی بوئینی؛ سوسن آل رسول؛ محمدعلی لسانی فشارکی

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 63-100

چکیده
  سوره­شناسی یا روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم رشته‏ای از علوم قرآنی است که زمینه­ تدبر و تحقیق در قرآن را به نوعی فراهم می­آورد که باعث ایجاد و افزایش انس با قرآن می­شود. بنابر توصیه معصومین (ع) ...  بیشتر