دوره و شماره: دوره 8، شماره 18، فروردین 1397، صفحه 1-380 
پی‌جویی مؤلفه‌های مفهوم جهانی حکمت در مفهوم قرآنی آن

صفحه 7-30

علی دهقان؛ کاوس روحی؛ احمد پاکتچی؛ خلیل پروینی


تحلیل ملاک های شناخت سور: مطالعه موردی سوره یس

صفحه 63-100

مژگان کاظمی بوئینی؛ سوسن آل رسول؛ محمدعلی لسانی فشارکی


روش شناسی روایات تفسیری امام‌سجّاد (ع) در حوزه تبیین معنا

صفحه 101-136

محمدکاظم رحمان ستایش؛ محمدعلی مهدوی راد؛ عذرا میثاقی


تعارض ترجمه عرفی واژه قرآنی «موقوتا» با روایات معصومان (ع)

صفحه 209-226

سید مهدی موسوی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج؛ زینب السادات حسینی


زبان قرآن از دیدگاه مولوی

صفحه 247-274

محمد رضا عزتی فردوئی؛ محمد هادی مفتح