کلیدواژه‌ها = معناشناسی
بررسی تفاوت کاربرد مُلک برای خدا و انسان براساس روابط هم‌نشینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1402

10.30512/kq.2022.18632.3455

ربابه عزیزی؛ زهره اخوان مقدم


معناشناسی ذکر «لازائده» در مضارع منصوب به «أن» در آیات قرآنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19752.3627

کبری خسروی؛ علی نظری؛ عباد محمدیان


مفهوم شناسی واژه «رشد» از منظر صحیفه سجادیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

10.30512/kq.2023.19873.3647

اقدس مهدی دخت؛ شهربانو مهینی؛ سید حمید شمع ریزی؛ محمود کمالی زارچ


معناشناسی واژه «فتح» با تأکید بر سوره «الفتح»

دوره 10، شماره 23، مهر 1399، صفحه 7-25

10.30512/kq.2021.12421.2473

فریده محمدزاده؛ عاطفه زرسازان؛ مجید معارف؛ نسیم عربی


معناشناسی امنیت فردی در قرآن کریم

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 7-24

اعظم پرچم؛ سمیه عمادی اندانی؛ لاله‌زار حاتمی


معناشناسی بصیرت در نهج‌ البلاغه

دوره 4، شماره 10، خرداد 1393، صفحه 8-36

عباس مصلایی پور؛ مروّت محمدی


معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم

دوره 3، شماره 9، مهر 1392، صفحه 65-87

احمد زارع زردینی


پژوهشی در معنای واژة قرآنی «خشیت» و تفاوت آن با «خوف»

دوره 3، شماره 8، خرداد 1392، صفحه 7-26

سیدمحمود طیّب حسینی


بررسی معناشناختی اصطفاء و پیوند آن با مقام امامت ابراهیم (ع) در قرآن کریم

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 31-50

مهدی مطیع؛ محمّدرضا حاجی اسماعیلی؛ زهرا کریمی


جستاری در واژگان شرعی قرآن

دوره 2، شماره 5، تیر 1391، صفحه 35-54

جعفر نکونام؛ لیلا حسینی


مفهوم شناسی واژه صبر با تأکید بر شبکه معنایی این واژه در قرآن

دوره 2، شماره 6، تیر 1391، صفحه 51-74

حسین یوسفی آملی؛ زهرا اکبری


معناشناسی «ظنّ» در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 41-65

سیّدمحمود طیّب حسینی


معناشناسی واژه ﴿امشاج﴾، واژه ای از واژگان تک کاربرد در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 95-119

محمّدعلی رضایی کرمانی؛ بی‌بی زینب حسینی