معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد

چکیده

نوشتار حاضر به معناشناسی واژه «جسد» در قرآن کریم با روش باهم­آیی می‌پردازد. در این راستا، آیاتی که این واژه در آنها به کار رفته از نظر باهم‌آیی تحلیل متنی شده و پس از تعیین مهمترین عناصری که در فرآیند باهم­آیی با این واژه قرار گرفته­اند؛ یعنی جاودانگی، فراانسانی، مصر، یهود و ملک، فرضیة «اندیشة تجسّد» و «مومیایی» دربارة معنای این واژه ارائه و با شواهد قرآنی، از جمله رواج اندیشة تجسّد در کفّار و مشرکان عصر نزول، اندیشة تجسّد در یهودیّت و مسیحیّت، اندیشة تجسّد و خداانگاری در مصر و همچنین شواهد تاریخی، از جمله پدیده‌های رایج در مصر باستان همچون مومیایی، گوساله‌پرستی و مومیایی آن و خداانگاری پادشاهان، فرضیة مورد نظر تأیید گردیده است. در ادامه نیز با شواهد لغوی نشان داده شده که چگونه واژة جسد و تمام مشتقات آن از مومیایی گرفته شده است. بر همین مبنا، معنای آیاتی که واژة جسد در آنها به کار رفته بازخوانی گردید و در پایان، رویارویی گام به گام قرآن کریم در نفی اندیشة تجسّد در سه مرحلة مماشات، نقد و رد آن ترسیم شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Semantic of the word "jasad" (Corpus) in Holy Quran

نویسنده [English]

  • Ahmad zare zardini
Aasssistant professor in quranic and hadith studies –Ayat-al-Allah Haeri University,
چکیده [English]

In this paper the author argues about the meaning of the word "jasad" (corpus) in the Quran with collocation method. To achieve this aim, the verses in which "jasad" has been occurred, are analyzed from collocation point of view and the most important factors which are in collocation with this word i.e. immortality,
Egypt, Judaism and reign and super human are determined. Then the hypothesis of mummification and also the incarnation theory about the meaning of the word "Corpus" are proposed and with Quranic, historical and lexicological evidences are shown to be true. Accordingly the meaning of the verses in which the word is used
are explained and it is shown that the Quran came to delete the idea of incarnation gradually.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • jasad
  • Corpus
  • semantic
  • textual analysis
  • Collocation
  • mummification