دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1391، صفحه 1-227 
تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

صفحه 53-82

علی‌محمّد میرجلیلی؛ عباس کلانتری خلیل آباد؛ محمد شریفی