معنای ضلالت و چگونگی انتساب آن به برخی از انبیای الهی در قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

«ضالّ» با توجّه به معنای لغوی و کاربرد آن در شماری از آیات قرآن، به کسی گفته می‌شود که به هدایت آسمانی راه ندارد و این هدایت آسمانی اعم از آگاهی از اسرار غیب یا بهره‌مندی از وحی الهی است. کاربرد آن دربارة انبیای الهی نیز در چارچوب همین معناست:
در داستان حضرت یوسف (ع)، برادران وی، فرزندانِ پیامبر خدا، در دو مورد پدرشان حضرت یعقوب (ع) را «ضالّ» می‌خوانند:‌ ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ﴾ و ﴿تَاللَّهِ إِنَّکَ لَفِی ضَلالِکَ الْقَدِیمِ﴾. ضلالت در هر دو مورد، به معنای انکار اطّلاع یعقوب (ع) از اخبار و اسرار غیبیی چون منتخب الهی بودن یوسف (ع) در بار اوّل و زنده بودن او بعد از گذشت چندین سال در بار دوّم است. «ضالّ» بودن حضرت موسی (ع) در بیان خودش: ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّینَ﴾ و پیامبر اکرم (ص) در بیان خداوند خطاب به او ﴿وَوَجَدَکَ ضَالاً فَهَدَى﴾ نیز به زمان پیش از نبوّت ایشان و بهره‌مند نبودنشان از وحی الهی اشاره دارد.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meaning of the word “zalalah” (Astray) and its assignment to some of God's prophets in Quran

نویسنده [English]

  • Abbas Esmaeelizadeh
Assistant professor at Ferdousi University of Mashad, Iran.
چکیده [English]

According to the lexical meaning and usage of the word “zall” in a number of the verses in Quran, it means who has no way to heavenly guidance. This guidance includes awareness of unseen secrets and benefits of revelation. The usage of this word for some of the prophets and its assignment to them is as following:
In Joseph story in “surah Yusuf” when his brothers say about their fathers Jacob (AS): “surely our father is in an evident astray” (8), and “By Allah! You are certainly in your old astray” (95), they are denying Jacob's knowledge of the unseen. Because in the first verse it is said that Joseph (AS) is selected by Allah and at the second it is said that he is alive after passing several years of his death. Mosses' astray in his own words: “I did it then, when I was one of the astray ones” (26/20) and Mohammad's astray (PBUH) in God's speech with him: “And also Allah found you one of the astray ones and he guided you” (93/7) refers to the time before of their prophecy.

Meaning of the word “zalalah” (Astray) and its assignment to some of God's prophets in Quran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Astray
  • Misguided
  • prophets
  • inerrancy
  • prophecy