شیوه‌های بهره‌وری از روایات تفسیری اهل بیت (علیهم السلام) در بینش اندیشمندان اهل سنّت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار دانشگاه قم

چکیده

اهل بیت عصمت و طهارت (ع) به عنوان وارثان علم پیامبر (ص)، بهترین رهنمودها را برای هدایت مردم ارائه کرده‌اند که بخشی از آنها در روایات تفسیری این بزرگواران نمود یافته است. جمع قابل توجهی از اندیشمندان اهل سنّت به نقل احادیث اهل بیت (ع)‌ به عنوان صحابه یا تابعین جلیل ­القدرـ همّت گماشته و از آنها به گونه‌های مختلف بهره برده‌اند.
مقالة حاضر به روش توصیفی ـ اسنادی با رویکردی قرآنی ـ روایی، پس از مطالعة در تفاسیر روایی و غیر روایی اهل سنّت و تأمّل در سایر کتب آنها، به تحلیل و تقسیم­بندی بهره­گیری اندیشمندان اهل سنّت از روایات اهل بیت (ع) پرداخته و ضمن گونه­شناسی، اقسام آنها را در قالب موارد ذیل بیان می‌دارد: «بهره­وری ترجیحی» ‌که در آن، روایت اهل بیت (ع) بر سایر احادیث، ترجیح داده می‌شود؛ «بهره­وری تأییدی» که روایت امام توسّط روایت پیامبر (ص) یا سایرین تأیید می‌شود؛ «بهره­وری انکاری»؛ «بهره­وری تضعیفی» و «بهره­وری انتقادی» از موارد دیگری است که این نوشته به آنها می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of using the Imam's interpretative traditions by Sunni scholars

نویسندگان [English]

  • Hossein Khakpoor 1
  • Ahmad Abedi 2
1 Assistant professor at Sistan University, Iran.
2 Associate professor at Qom University, Iran.
چکیده [English]

Innocent and immaculate Ah al Bait (AS) had inherited Prophet's (S) cognizance and could provide proper guidance to followers.  Their guidance had been partly presented in the descriptive narratives left from them.  A considerable number of Sunni scholars - as recognized companions and followers - have spent great deal in spreading the words left from Ah al Bait (AS). They have applied these words in many ways in their writings.
This article used descriptive-attributive method taking a Quran-Narrative approach in its study of the interpretation of narratives and non-narratives provided by Sunni scholars in their books.  This article analyzed and classified how Sunni scholars had benefited from narratives quoted from Ah al Bait (AS).  The typology and classification of narrative usages discussed in this article include: 1) preferential usage where narratives from Ah al Bait (AS) are preferred over other narratives; 2) confirmatory usage where Ah al Bait (AS) narratives are confirmed by narratives from Prophet (S) or others; 3) negatory usage; 4) enfeebling usage; and 5) disparaging usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ah al Bait (AS)
  • Sunni Scholar
  • Interpretative Narratives
  • Usage