رابطة دین مداری و بصیرت دینی در نهج ‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد، واحد کرج

2 دانش‌آموخته علوم قرآن وحدیث دانشگاه آزاد، واحد کرج

چکیده

دین اسلام برای همة ابعاد وجودی انسان و شئون مادّی و معنوی زندگی او برنامه ارائه کرده است. پس می‌تواند مدار زندگی بشر قرار گیرد و پاسخگوی نیازهای جسمی و روحی، فردی و اجتماعی انسان باشد.نهج البلاغه به دلیل اشتمال بر تعالیم جامع و مرتبط با حوزه‌‌های مختلف معرفتی، ازجمله عقائد و اخلاق، یکی از منابع اسلام‌شناسی است که قابلیت پاسخگویی به نیازهای معرفتی انسان را دارا می‌باشد، ازآن جمله، مسألة بصیرت دینی و رابطة دین‌مداری با آن است که در این کتاب به طور کامل تبیین شده است. دین‌مداری در نهج‌ البلاغه‌ به معنای بهره‌مندی از روح تعبّد و بندگی و ایجاد تلازم میان علم و عمل در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی است که این دو، شاخصة سوم دین‌مداری یعنی «بصیرت دینی» را موجب می‌شوند که خود، در تعامل متداخل با دو اصل تقوی (تعبّد) و ولایت‌پذیری، حمیّت و غیرت دینی را در وجود انسان دین‌مدار متجلّی می‌سازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religiousity and Basirat (insight) in Nahj al-Balaghe

نویسندگان [English]

  • Del Ara Nemati Pir Ali 1
  • Fateme Masjedi 2
1 Assistant professor at Free University of Karaj, Iran.
2 M.A of Free University of Karaj, Iran.
چکیده [English]

Islam has planning for all aspects of human life. Then it may answer all bodily and spiritual, individual and social needs of human being. Nahj al-Balaghe as contains comprehensive instructions concerning different cognitive religious issues as well as Ethics and principles of Faith, is considered as a resource for answering religious questions. Among these problems is the relation between religiousity and religious insight. In Nahj al-Balaghe religiousity means submission and making religious knowledge correlated with religious well- doing in both individual and social aspects of life. It says that these two can lead us to religious insight which may be considered as the third part of religiousity and these three parts constitute religious jealousy and zeal.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiousity
  • religious insight
  • virtue (taqva)
  • religious jealousy