تحلیلی بر دیدگاه تفسیری قرآن به قرآن علّامه طباطبایی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه یزد

2 استادیار دانشگاه یزد

3 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، بورس دانشگاه مازندران

چکیده

روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از کارآمدترین روشهای تفسیری است که سابقه‌ای به قدمت عصر نزول قرآن کریم دارد. حال، مسألة مهمّی که با آن مواجه هستیم این است که آیا قرآن کریم بدون لحاظ روایات معصومان (ع) به تنهایی و با تکیه به خود، قابل فهم است و اگر چنین است جایگاه روایات در تفسیر قرآن چیست؟ در این پژوهش، با بررسی دیدگاه مفسّر بزرگ علّامه طباطبایی (ره) در صدد اثبات این مطلبیم که قرآن کریم بتنهایی و بدون مراجعه به منبع دیگری حتّی روایات معصومان (ع) قابل فهم است و بیانات قرآنی در رساندن پیام خویش گویا و رسا هستند و با تدبّر و مراجعه به خود قرآن قابل فهم و تفسیر و بی‌نیاز از غیر است و قرآن در بیان مقاصد خویش، دلالت استقلالی دارد. البتّه دلالت استقلالی قرآن در بیان مقاصد خویش و انحصار قرآن در فهم خود هرگز به معنی بی‌نیازی از سایر ادلّه در رسیدن به احکام الهی و معارف الهی نیست، بلکه برای رسیدن به این دو بطور کامل، هم به قرآن کریم و هم به روایات معصومان (ع) در کنار هم نیاز داریم.
در این راستا به اشکالاتی که به نظر علّامه (ره) وارد شده پاسخ می‌دهیم؛ از جمله اینکه چرا علّامه (ره) با وجود اینکه قرآن را در فهم خود بی‌نیاز از روایات می‌داند ولی خود، بیشترین بهره را از روایات برده است؟ و در نهایت به جایگاه و نقش روایات معصومان (ع) اشاره می­کنیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the exegesis of Quran by Quran in Tabatabaee

نویسندگان [English]

  • Ali mohammad mirjalili 1
  • Abbas kalantari khalil abad 2
  • Mohammad Sharifi 3
1 Associate professor of state university of yazd, Iran.
2 Assistant professor at yazd university, Iran.
3 Student of Quranic Sciences and Hadith at Tehran university, iran.
چکیده [English]

Among the ways in commenting the Quran the way of interpreting it by itself is a method going back to the age of the revelation of Quran. The question, however, is how it can be understood without the aid of the narratives and what the place of the narratives is in understanding the Book. The present paper tries to say that Holy Quran can be understood without the help of any other sources as the narratives and Quran's sayings in conveying their messages are eloquent. We can attain to the meanings of the Quran with contemplation and meditation on its text. While this is the case, it does not mean that other resources for attaining the meaning of the Quran are useless, but it means that in order to reach to a full and perfect meaning we are in need of both the Quran and narratives. The paper also deals with the question why Tabatabaee has used much of the narratives and this is while he believed that in order to comprehend the Quran there is no need of appealing to the narratives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commenting Quran by Quran
  • Tabatabaee
  • Narratives of the inerrants
  • analysis