در جستجوی «هفت آسمان» قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه خوارزمی

چکیده

  قرآن مبین از آسمان‌های هفتگانه سخن می‌گوید، امّا اخترشناسان کنونی نشانی از این گزاره نیافته‌اند و ازمیلیاردها کهکشان سخن می‌گویند. مقالة حاضر با مروری بر پیشینة تاریخی هفت آسمان و ارزیابی مهمترین آرای ارائه شده در این باب، بیان می‌دارد که دربارة هفت آسمان، عهد ذهنی معیّن و معلومی در ذهن مخاطبان مستقیم قرآن وجود داشته است و محتمل است که ایشان به سان پاره‌ای دیگر از قدما، برای ماه و خورشید و هر یک از سیّارات پنجگانة شناخته شده منظومة شمسی در آن دوران، آسمان جداگانه‌ای قرار داده باشند و به تبع مشهود بودن ماه و خورشید و سیّارات پنجگانه، آسمان‌های آنها را هم با نگاهی توّهم‌آلود، مشهود و معلوم فرض کرده باشند. با این‌همه، از آنجا که اراده شدن این معنای مبتنی بر ظواهر و پیشینة تاریخی از سوی قرآن با مسلّمات کنونی علمی تعارض دارد، نگارنده بر آن است که در این موضع باید از ظواهر عبور نمود و از میان تأویلات محتمل، شایسته‌ترین را برگزید. بدین‌سان، می‌توان نتیجه گرفت که حمل عدد هفت بر مطلق کثرت، تأویلی در خور اختیار جلوه می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In search of "Seven Heavens" in Quran

نویسنده [English]

  • Rohollah Najafi
Assistant professor at Kharazmi University, Iran.
چکیده [English]

While Holy Quran speaks of Seven Heavens, there is not such a thing in new astrology and what astrologists are talking about is just billions of galaxies. The present paper by reviewing the history of the problem of Seven Heavens and the most important theories given for its explanation goes on to claim that there were a kind of special context in the mind of the direct audiences of Holy Quran. It is probable that those who were addressed by the book at that time were the people who thought that there are skies for all the five known stars of solar system and also for the sun and the moon as well. However, due to the inconsistency of the findings of modern science and what appears from the Quran and past tradition, the writer holds that the best way is to leave the exterior explanations and have the best explanation as the true one. Therefore he believes that the word "Seven" in "Seven Heavens" should be meant as a sign denoting just the multiple and not the exact number of the heavens. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • seven Heavens
  • relation of science and religion
  • relation of Quran and science
  • inerrancy of Quran
  • objections to Quran