راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سورة برائت
1. راهبردهای جهانی‌سازی اسلام با تأکید بر آیه 123 سورة برائت

محسن فریادرس؛ علی حاجی خانی؛ محمدصادق یوسفی مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1400

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.14822.2815

چکیده
  در نصوص اسلامی سنت‌های بیشماری برای برپایی و دوام نظام‌های اجتماعی ارائه شده که مهم‌ترین آن‌ها، اسلامی‌شدن جهان و پیروزی اندیشه و ارزش‌های ناب الهی بر هر نوع تفکر التقاطی، انحرافی و مادی است. آیه‌ی ...  بیشتر
بررسی ادله قرآنی سریان ادراک در هستی با تمرکز بر آیات تسبیح و شهادت
2. بررسی ادله قرآنی سریان ادراک در هستی با تمرکز بر آیات تسبیح و شهادت

محمد علی محیطی اردکان

دوره 11، شماره 24 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 63-83

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13255.2582

چکیده
  یکی از حقایقی که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول کرده، شعور همگانی موجودات است، موضوعی که ظواهر آیات قرآن کریم گواه آن است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که آیات تسبیح و شهادت چگونه بر سریان ادراک ...  بیشتر
تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث
3. تحلیل انتقادی دیدگاه قرآنیون اهل سنت در تبیین تفاوت واژگان «رسول» و «نبی» مبنی بر عدم حجیت حدیث

طیبه اورنگی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد باقر حجتی

دوره 11، شماره 24 ، بهار و تابستان 1400، ، صفحه 201-225

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.12921.2531

چکیده
  واژگان «رسول» و «نبی» گرچه به صورت گسترده­ای در قرآن کریم و فرهنگ اسلامی مورد استفاده بوده، اما به نظر می­رسد، عدم بررسی­های دقیق و عینی از معنا، مصداق و ویژگی­های این دو واژه در متن ...  بیشتر
تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»
4. تحلیل و نقد کاربست قرآن در نقد حدیث در تفسیر «الفرقان»

زهره نریمانی؛ جعفر فیروزمندی بندپی

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.13097.2555

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.5.0 شناخت و ارزیابی مبانی نقد حدیث به­ویژه در عرصه روایات تفسیری، خدمتی به علم تفسیر و حدیث بوده که در آن اصول سبکی نوین، معرفی و مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته است تا دیگران ...  بیشتر
تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی
5. تصویرسازی استعاره در دعاهای قرآنی

حسین مهتدی

دوره 10، شماره 23 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 165-184

http://dx.doi.org/10.30512/kq.2021.11128.2306

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.23.9.4 استعاره، هنری بیانی است که در آن دو امر متفاوت کنار هم می‌نشیند و موجب وحدت میان اضداد می‌شود. این شیوه بیانی از دو چیز، تعبیری تازه ارائه می‌دهد که شنونده یا خواننده ...  بیشتر
امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم
6. امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم

محسن توکلی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 25-46

چکیده
  DOR: https://dorl.net/20.1001.1.22516026.1399.10.22.2.5  امکان درج نشانه­های نگارشی کنونی در قرآن کریم با یک چالش روبروست. از یک طرف، اهداف و فواید نشانه­گذاری ما را به درج این نشانه­ها در قرآن کریم تشویق و ترغیب کرده ...  بیشتر
بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون
7. بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون

فاطمه سادات زیارتی؛ مینا جیگاره؛ سهیلا صلاحی مقدم

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 67-89

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.4.7 در قرآن مجید از شخصیت‌های مختلفی سخن به میان آمده که یکی از آنها، حضرت مریم(س) است. هدف از این نوشتار، بررسی و تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی زاویه دید در داستان مریم(س) بر ...  بیشتر
نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان
8. نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 91-113

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.5.8 ارتباط و تعامل روبه‏رشد جهان اسلام و دنیای غرب به شکل‏گیری نحله‏های گوناگونی انجامیده که هریک به تنهایی منادی تفسیر اصیل و برداشت صحیح از آیات قرآن هستند. یکی از ...  بیشتر
نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای
9. نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای

محمدمسعود سعیدی

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 185-212

چکیده
  DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.9.2 برای دستیابی به دیدگاه قرآن درباره معنویت، ناچار بایست تعریفی جامع از آن داشته باشیم؛ بویژه اگر بخواهیم این معنویت را با سایر دیدگاه‌ها بویژه با معنویت‌های نوپدید مقایسه ...  بیشتر
کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت
10. کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری

دوره 10، شماره 22 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 335-358

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.15.8 مراجعه و بهره­­مندی از سنت گفتاری و مکتوب معصومان (ع)، از جمله مهمترین قواعد تفسیر قرآن محسوب می­شود؛ زیرا از این رهگذر تفصیل معارف و رفع ابهام از مفاهیم مجمل قرآنی ...  بیشتر
تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه «اعجاز»
11. تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده هفتم و هشتم با تکیه بر مؤلفه «اعجاز»

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی

دوره 9، شماره 21 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 85-120

چکیده
  اصطلاح «قرآن» در علم اصول، مفهوم همواره ثابتی نداشته بلکه در طول تاریخ ­­این علم، تعاریفی متفاوت و مؤلفه‌هایی مختلف به خود دیده است. باآنکه در سده‌های پنجم و ششم هجری، مؤلفه‌های ­­«منقول ...  بیشتر
نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم
12. نقش مشترک معنوی در ترجمه صحیح قرآن کریم

قاسم فائز؛ مریم گوهری

دوره 9، شماره 20 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 223-250

چکیده
  تدقیق در معانی واژگان، نقش مهمی در فهم قرآن کریم دارد. یکی از انواع روابط حاکم بر واژگان، مشترک معنوی است. عدم شناخت دقیق مشترک معنوی منجر به خلط آن با مشترک لفظی شده که این امر منجر به فهم نادرست قرآن شده ...  بیشتر
تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم
13. تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم

ملیکا بایگانیان؛ محمد حسن رستمی

دوره 8، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 7-40

چکیده
  اصولیان را می بایست مؤثرترین اندیشمندانی دانست که به تعریف قرآن، این واژه مهم در تاریخ فرهنگ اسلامی، دست زده‌اند. آنان افزون بر آنکه جزو نخستین عالمانی بوده‌اند که به این کار مبادرت ورزیدند، بارها دست ...  بیشتر
نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی
14. نَفْس در قرآن از دیدگاه حکیم ترمذی

محمد سوری؛ طاهره فیضی

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 227-246

چکیده
  هرچند از حکیم ترمذی اثری مستقل در تفسیر قرآن به جای نمانده است، اما آنچه در جای‌جایِ آثارش برجای مانده، نوعی تفسیر آیاتِ مربوط به نفس به شمار می‌آید. چنین به نظر می‌رسد که مستند حکیم ترمذی در نظراتش ...  بیشتر
بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»
15. بررسی تحلیلی حدیث«إِنَّمَا یَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ خُوطِبَ بِه‌»

کمیل راجانی؛ سید رضا مودب

دوره 8، شماره 18 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 339-365

چکیده
  برخی از اخباریان با استناد به حدیث «انما یعرف القرآن من خوطب به» قائل به عدم حجیت ظواهر قرآن و انحصار حق تفسیر قرآن برای ائمه علیهم السلام شده‌اند. این جمله ذیل روایتی وارد شده که امام باقر(ع) با ...  بیشتر
پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»
16. پژوهشی علمی و ادبی در واژه قرآنی «لجّه»

سید حیدر فرع شیرازی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 7-28

چکیده
  از میان نام‌های مختلف دریا در قرآن کریم یعنی «بحر، لُجّه و یمّ»، نام «لُجّه» با وزنی سنگین‌تر، کم‌ترین بسامد را دارد. این واژه در دو مورد، آن ‌هم در نقش وصفی و مفعولی، به‌عنوان اسم و اسم منسوب ...  بیشتر
«السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت
17. «السنــة قاضیــة علی کتاب الله ...» در ترازوی نقد علمای اهل‌سنت

رحیم خاکپور

دوره 7، شماره 17 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 201-220

چکیده
  سنت به مثابه یکی از مصادر اصیل اسلام، بعضی مبیّن قرآن و برخی دیگر مکمل آن می‌دانند. بر اساس دیدگاه مشهور و غالب، قرآن و سنت در کنار هم، مرجع و منبع امور دینی محسوب می‌شوند. با این ‌وجود، تعدادی از محدثان ...  بیشتر
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان
18. موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 51-68

چکیده
   یکی از ابعاد اعجاز بیانی قرآن، اعجاز در ساختار متن و موسیقی خاص واژگان و آیات قرآن است. این مهم در سیر شکل‌گیری الفاظ، با دو نگاه برون‌متنی و درون‌متنی انعکاس می‌یابد؛ موسیقی بیرونی قرآن، ره‌آورد ...  بیشتر
رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم
19. رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد

دوره 7، شماره 16 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 69-90

چکیده
  توجه به نقش تربیتی قرآن کریم در زندگی بشر و تأثیر شگرف آن در هدایت، نشانگر آن است که علاوه بر اثربخشی محتوا، روش‌های به‌کارگرفته‌شده در آن نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار بوده و شایسته تأمل است. یکی ...  بیشتر
حوزه معنایی واژه «عقل» در قرآن کریم
20. حوزه معنایی واژه «عقل» در قرآن کریم

افلاطون صادقی

دوره 6، شماره 14 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 7-26

چکیده
  در تاریخ تفکر، فلسفه و ادیان، «عقل» موضوع بحث‌های زیادی بوده است. در قرآن کریم واژه «عقل» بسیار به­کار رفته و از آن سخن گفته شده است. بنابراین یکی از سوال مهم آن است که «عقل» در جهان­بینی ...  بیشتر
امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر
21. امکان تسمیه قرآن به «متن» بر اساس تعریف نوین در نظریه های ادبی معاصر

زهرا امیری؛ سید محمدباقر حسینی

دوره 6، شماره 14 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 89-112

چکیده
  همزمان با تحولات اساسی در عرصه­های گوناگون زندگی بشری در قرون اخیر و پس از رنسانس در غرب، مفهوم «متن» نیز دچار تغییرات بنیادین گشتهو پس ‌از آنکه مختص آثار مکتوب بود، بر هر اثر قابل تفسیر و دارای ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق
22. مطالعه تطبیقی دستیابی به غیب در قرآن کریم و عهد عتیق

شیرین رجب زاده؛ بی بی سادات رضی بهابادی

دوره 5، شماره 13 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 25-48

چکیده
  مسأله غیب از آموزه‌های مشترک ادیان الهی است و خبر دادن از آن، یکی از شاخصه‌های شناخت پیامبران ارسال شده از سوی خداوند است. از آنجا که مقایسه ادیان ابراهیمی در موضوعات اساسی، زمینه وحدت و نزدیکی هرچه ...  بیشتر
الگوی راهبردی قرآن در ایجاد گرایش روحی به اهل بیت (ع)
23. الگوی راهبردی قرآن در ایجاد گرایش روحی به اهل بیت (ع)

محمّدتقی دیاری بیدگلی؛ سجاد غفوری نیا

دوره 4، شماره 11 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 105-130

چکیده
  تمام گزاره­های قرآن کریم دارای مفهومی هدف­دار هستند. این گزاره­ها در موضوع­های مختلف، دارای نظم هستند و با یک­دیگر ارتباط دارند؛ به گونه­ای که می­توانند علاوه بر رسیدن به اهداف خود، طرحی ...  بیشتر
عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث
24. عوامل مؤثر در حمایت از کار، تولید و سرمایه مسلمین از دیدگاه قرآن و حدیث

علی محمد میرجلیلی؛ سمیه یوسفی

دوره 3، شماره 9 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 33-64

چکیده
  اسلام خواهان عزّت و اقتدار مسلمین در تمام عرصه­ها و از جمله عرصة اقتصادی است و این هدف در پرتو کار و تولید، حاصل می­شود. ازاین­رو، اسلام برای کار و تولید و سرمایه اهمیّت ویژه­ای قائل می­شود و مسلمانان ...  بیشتر
جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات
25. جنود السموات والارض از منظر آیات و روایات

بمانعلی دهقان منگابادی؛ محمدرضا بابایی دره

دوره 3، شماره 9 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 139-162

چکیده
  تعبیر «جنود السموات و الارض» یکی از عبارات ظریف قرآنی است که از قدرت لایزال حضرت حق، حکایت می­کند ـ عبارتی که در عین اجمال، سرشار از مفاهیم گسترده­ای است که کمتر کسی به بررسی و طبقه‌بندی آن پرداخته ...  بیشتر