دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، فروردین 1396، صفحه 1-294 
موسیقی قرآن در فرآیند ترکیب و آرایش معطوف به معنای واژگان

صفحه 51-68

سلمان قاسم نیا؛ نسرین قاسم نیا؛ عبدالله حاجی علی لالانی


رویکردی تربیتی به کارکردهای پرسش از منظر قرآن کریم

صفحه 69-90

نرگس سجادیه؛ نیکو دیالمه؛ سارا طوسیان خلیل آباد


مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع)

صفحه 111-132

زهرا سادات قهاری؛ محمدکاظم رحمان ستایش


محک سند و محتوای روایات‌ مُثبتِ یمین استظهاری

صفحه 157-176

علی تولایی؛ محمود حائری؛ حمیده فراتی زاده