مروری بر ابعاد تورات در آیینه روایات اهل بیت(ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

چکیده

اهل‌بیت (ع) به‌عنوان جامع علوم انبیاء سَلف‌‌، در پاره‌ای از روایات خویش به بیان بخش‌هایی از تعالیم تورات پرداخته و یا در مناظرات خود با اهل کتاب به تورات آنان استناداتی داشته‌اند. از دیدگاه اهل‌بیت‌‌ (ع)، تورات به‌صورت دفعی و در میقات بر حضرت موسی (ع‌‌) نازل شده است. در قرآن و روایات منظور از تورات‌‌، همان تورات حقیقی است و گاه به‌صورت مجازی بر اسفار موسی (ع‌‌) و نیز بر سایر اسفار عهد قدیم که نزد یهودیان هم‌عصر اهل‌بیت (ع) بوده، تورات گفته شده است. غالب ساختار و مفاهیم تورات عصر اهل‌بیت (ع‌‌) مطابق همین تورات کنونی بوده است؛ اما تغییراتی در برخی از تعالیم آن پس از ائمه نیز اتفاق افتاده است. شیوه اهل‌بیت رد یا پذیرش کامل تورات یهود نبوده است؛ بلکه برخی آموزه‌های آن را الهی دانسته‌ و در اثبات حقانیت اسلام به آن استناد کرده‌اند و در گامی فراتر، برخی از مفاهیم از دست‌رفته توراتِ اصیل موسی (ع) را گزارش کرده‌اند. این نوشته تلاش می‌کند با استفاده از این روایات و تطبیق آن‌ها با عهد قدیم‌‌، بعضی از تعالیم اصیل تورات فعلی یهود و نیز برخی از متون ازدست‌رفته تورات موسی (ع) را بازیابی کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Dimensions of Torah in the View of Ahl al-Bayt (pbut)

نویسندگان [English]

 • Zahra-Sadat Ghahhari 1
 • MohammadKazem Rahman Setayesh 2
1 Graduate master degree of Quran and Hadith sciences
2 Assistant professor of Quran and Hadith sciences in Qom university
چکیده [English]

Ahl al-Bayt (pbut) as the owner of predecessor prophet’s sciences, in some of narrations, have expressed several parts of Torah’s teachings and documented Torah in his debates with the people of the book. In the view of Ahl al-Bayt (pbut), Torah has been descended suddenly to Moses (pbuh) at Miqat. Torah in their statements refers to real Torah and sometimes metaphorically refers to five books of Moses (pbuh) and other books of Old Testament which Jews contemporary to Ahl al-Bayt (pbut) possessed. Major structure and concepts of contemporary Torah to Ahl al-Bayt (pbut) match current Torah, but after Ahl al-Bayt (pbut) period, changes have been made in some of its teachings. Their method was not absolute denial or acceptance of Torah; rather they accept some of its teaching and utilize them for legitimacy of Islam. Furthermore, they mention some parts of original Torah of Moses which has been lost. This essay attempts to retrieve some original teachings of current Torah and some lost text of Moses’s Torah by using these narrations and comparison them with Old Testament.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Torah
 • Five Books
 • Ahl al-Bayt (pbut)
 • Narrations
 • Authenticity
 1. - قرآن کریم.

  1. آلوسی‌‌، سید محمود؛ روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت‌‌: دار الکتب العلمیة‌‌، 1415 ق.

  2. ابن طاوس‌، علی بن موسی؛ الاقبال بالاعمال الحسنة؛ چ2، تهران‌‌: دار الکتب الإسلامیة‏، 1367 ش.

  3. ــــ؛ سعد السعود؛ قم‌‌: دار الذخائر‌‌، بی‌تا.

  4. ابن منظور؛ لسان العرب‌‌؛ قم‌‌: ادب حوزه‌‌، 1405 ق.

  5. ابن‌بابویه، محمد بن علی؛ التوحید؛ قم‌‌: جامعه مدرسین حوزه علمیه‌‌، ‏1398 ق.

  6. ــــ ؛ علل الشرائع؛ قم‌‌: داوری‌‌، بی‌تا.

  7. ــــ؛ عیون أخبار الرضا (ع‌‌)؛ تهران‌‌: جهان‌‌، 1378 ش.

  8. ــــ؛ من لا یحضره الفقیه‌‌، چ3، قم‌: جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه‌‌، 1413 ق.

  9. اربلی‌، علی بن عیسی؛ کشف الغمة؛ تبریز‌‌: مکتبه بنی‌هاشمی، 1381 ش.

  10. اسپینوزا‌‌، باروخ؛ «مصنف واقعی اسفار خمسه»؛ ترجمه: علیرضا آل‌بویه، مجله هفت آسمان‌‌، ش1، 1378 ش.

  11. انصاری‌‌، مرتضی‌‌، فرائد الاصول‌، چ6، قم‌‌: مجمع الفکر الاسلامی‌، 1425 ق.

  12. بحرانى‌‌، سید هاشم؛ البرهان فى تفسیر القرآن؛ تهران‌‌: بنیاد بعثت‌‌، 1416 ق‏.

  13. بحرانی‌‌، یوسف؛ الحدائق الناضرة؛ قم‌‌: جامعه مدرسین‌، 1363 ش.

  14. برقی‌‌، احمد بن محمد؛ المحاسن؛ چ2، قم‌‌: دار الکتب الإسلامیة‌‌، 1371 ق.

  15. بلاغی‌‌، محمدجواد؛ الرحلة المدرسیة؛ چ2، بیروت‌‌: دار الزهراء‌‌، 1414 ق.

  16. توفیقی‌‌، حسین؛ آشنایی با ادیان بزرگ؛ چ5، تهران‌‌: سمت‌‌، 1381 ش.

  17. جزائری‌‌، سید نعمت‌الله؛ قصص الانبیاء‌؛ قم‌: کتابخانه آیت‌الله مرعشی‌‌، 1404 ق.

  18. دیلمی‌، حسن بن محمد؛ ارشاد القلوب؛ بی‌جا: شریف رضی‌، 1412 ق.

  19. راوندی‌، قطب‌الدین؛ الخرائج و الجرائح؛ قم‌: موسسه امام مهدی‌ (عج‌)‌، 1409 ق.

  20. سلیمانی‌‌، عبدالرحیم؛ «قرآن کریم و بشارت‌های پیامبران»‌، مجله هفت آسمان‌‌، ش16‌‌، 1381 ش.

  21. ــــ؛ یهودیت؛ قم‌‌: انتشارات آیات عشق‌، 1382 ش.

  22. شاهاک‌‌، ایسرائیل؛ تاریخ یهود، آیین یهود (سابقه سه‌هزارساله)؛ ترجمه: رضا آستانه‌پرست، تهران‌‌: قطره‌‌، 1378 ش.

  23. شبلی‌‌، احمد؛ مقارنة الأدیان (الیهودیة‌)؛ چ3، قاهرة‌‌: مکتبة النهضة المصریة‌، 1973 م.

  24. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی؛ شرح اللمعة؛ قم‌‌: داوری‌‌، 1410 ق.

  25. طباطبایی‌‌، سید محمدحسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ ترجمه: سید محمدباقر موسوى همدانى‌‌، چ5، قم‌‌: جامعه‏ مدرسین حوزه علمیه‌‌، 1417ق.

  26. طبرسی‌‌، احمد بن علی؛ الاحتجاج علی أهل اللجاج‏؛ مشهد‌‌: نشر مرتضی، 1403 ق.

  27. طبرسی‌‌، فضل بن حسن؛ مجمع‌البیان فى تفسیر القرآن؛ چ3، تهران‌‌: ناصرخسرو‌، 1372 ش.

  28. طوسی، محمد بن حسن؛ تهذیب الاحکام؛ چ4، تهران‌: دار الکتب الإسلامیة‌‌، 1365 ش.

  29. ــــ؛ مصباح المتهجد؛ بیروت‌‌: مؤسسة فقه الشیعة، 1411 ق.

  30. ظفر الاسلام خان؛ نقد و نگرشی بر تلمود؛ ترجمه: محمدرضا رحمتی‌، قم‌‌: دفتر تبلیغات اسلامی‌‌، 1369 ش.

  31. قرشی‌‌، سید علی‌اکبر؛ قاموس قرآن؛ چ6، تهران‏‌‌: دار الکتب الإسلامیة‌‌، 1371 ش.

  1. 32.  الکتاب المقدس؛ بی‌جا: دار الکتاب المقدس‌، 1980 م.
  2. 33.  کتاب مقدس (ترجمه قدیم‌)؛ چ3، انگلستان‌‌: ایلام‌، 2002 م.

  34. کفعمی‌‌، ابراهیم بن علی؛ البلد الامین؛ بیروت‌‌: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1418ق.

  35. کلینی‌‌، محمد ین یعقوب؛ الکافی؛ چ4، تهران‌: دار الکتب الإسلامیة، 1365 ش.

  36. مجلسی‌‌، محمدباقر؛ بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار؛ چ4، بیروت‌‌: مؤسسة الوفاء‌‌، 1404 ق.

  37. میشل‌‌، توماس؛ کلام مسیحی؛ ترجمه: حسین توفیقی‌‌، قم‌‌: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب‌‌، 1377 ش.

  38. هاکس‌‌، مستر؛ قاموس کتاب مقدس؛ تهران‌‌: اساطیر‌‌، 1377 ش.