دوره و شماره: دوره 6، شماره 14، فروردین 1395، صفحه 1-181 
بازتاب آراء لغوی و ادبی در تفسیر آیه جعل خلیفه

صفحه 47-64

زهرا صادقی؛ سید محمد سیاه‌منصوری (حسینی‌نیا)


بررسی تطبیقی معاد در قرآن و عهدین

صفحه 113-134

شهاب‌الدین وحیدی؛ کبری بشیری نیا


یادکرد حیوانات در نهج البلاغه؛ کارکرد حقیقی و تصویرآفرینی هنری

صفحه 135-154

سیّد حسن فاتحی؛ مرتضی قائمی؛ بی‌بی راحیل سن سبلی