دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-410 
2. امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم

صفحه 25-46

محسن توکلی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی


5. نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

صفحه 91-113

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان


11. سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری

صفحه 235-258

کمال صحرائی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی؛ علی اکبر حاضری جیقه


14. رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد

صفحه 309-334

زهرا هاشمی؛ یحیی میرحسینی؛ حسن زارعی محمودآبادی


15. کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت

صفحه 335-358

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری