نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن
نقد مدعای گیبسون در تغییر قبله از پترا به کعبه با استناد به آیات قرآن

سید محسن خلیلی نژاد؛ جعفر نکونام

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 7-24

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.1.4 دن گیبسون با استناد به مباحث باستان‌‌شناختی، تاریخی و ادبیات پیشا اسلامی و مقایسه آن با ادبیات پسا اسلامی سعی دارد نشان دهد که قبله مسلمانان، پترا ـ مکانی در شمال غرب ...  بیشتر
امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم
امکان‌سنجی درج نشانه های نگارشی در متن قرآن کریم

محسن توکلی؛ محمدرضا ستوده نیا؛ رضا شکرانی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 25-46

چکیده
  DOR: https://dorl.net/20.1001.1.22516026.1399.10.22.2.5  امکان درج نشانه­های نگارشی کنونی در قرآن کریم با یک چالش روبروست. از یک طرف، اهداف و فواید نشانه­گذاری ما را به درج این نشانه­ها در قرآن کریم تشویق و ترغیب کرده ...  بیشتر
تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی
تحلیل ابهام صبر موسی (ع) در آیات قرآن بر مبنای اصل تشابک دلالتی

زهرا رادی میبدی؛ اعظم پرچم

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 47-66

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.3.6 صبر موسی (ع) از موضوعاتی است کهدر قرآن به انحاء گوناگونی با آن برخورد شده است. در آیه 67 کهف، به عدم استطاعت موسی بر صبر تصریح شده و مدلول برخی آیات مانند آیه 15 سوره قصص نیز، ...  بیشتر
بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون
بررسی زاویه دید در داستان حضرت مریم (س) بر اساس الگوی وجهی‌ ـ‌ روایی پاول سِیمْپْسُون

فاطمه سادات زیارتی؛ مینا جیگاره؛ سهیلا صلاحی مقدم

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 67-89

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.4.7 در قرآن مجید از شخصیت‌های مختلفی سخن به میان آمده که یکی از آنها، حضرت مریم(س) است. هدف از این نوشتار، بررسی و تجزیه و تحلیل زبان‌شناختی زاویه دید در داستان مریم(س) بر ...  بیشتر
نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان
نگرش فمینیستی عزیزه الحبری به آیات قرآن با تأکید بر مسأله‏ ضرب زنان

محمد صادق هدایت زاده؛ سهیلا پیروزفر؛ غلامرضا ریسیان

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 91-113

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.5.8 ارتباط و تعامل روبه‏رشد جهان اسلام و دنیای غرب به شکل‏گیری نحله‏های گوناگونی انجامیده که هریک به تنهایی منادی تفسیر اصیل و برداشت صحیح از آیات قرآن هستند. یکی از ...  بیشتر
آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر
آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ‏ عَلَى النِّساء» در گذر تاریخ؛ مقایسه دیدگاه‌های تفسیری متقدم و متأخر با معاصر

زهرا بختیاری؛ علی شریفی؛ محمد شعبانپور

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 115-138

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.6.9 آیه 34 سوره نساء، یکی از بحث‌برانگیزترین آیات قرآن است که فقها و حقوق‌دانان برای تشریع بعضی از احکام مربوط به زنان و تدوین برخی از قوانین مدنی، به آن استناد می‌کنند. از ...  بیشتر
مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی
مصداق شناسی واژه «طلح» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه شناسی

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 139-158

چکیده
   DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.7.0 طبق آیات قرآن کریم، بهشت سرای سرسبز و خرّمی است که درختان مختلفی را در خود جای داده است. یکی از این درختان، «طلح» است. توصیف این درخت در قرآن کریم با واژه «منضود» ...  بیشتر
مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف
مطالعه انتقادی دیدگاه رشید رضا، سید قطب و سید محمدحسین فضل الله درباره آیه سیف

کاووس روحی برندق؛ حسن کریمی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 159-184

چکیده
   DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.8.1 مقوله جنگ و نگاه اسلام بدان، از مقولات بحث‌برانگیزی است که دیدگاه‌های گوناگونی از سوی علمای دین و انتقاداتی از سوی غیر مسلمانان را در پی داشته است. آیه 29 سوره توبه ...  بیشتر
نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای
نظریه معنویت در قرآن بر پایه روش نظریه زمینه‌ای

محمدمسعود سعیدی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 185-212

چکیده
  DOR:https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.9.2 برای دستیابی به دیدگاه قرآن درباره معنویت، ناچار بایست تعریفی جامع از آن داشته باشیم؛ بویژه اگر بخواهیم این معنویت را با سایر دیدگاه‌ها بویژه با معنویت‌های نوپدید مقایسه ...  بیشتر
بررسی تطبیقی جامعیت قرآن و سنت در آراء صفار و کلینی با توجه به فضای گفتمانی عصر ایشان
بررسی تطبیقی جامعیت قرآن و سنت در آراء صفار و کلینی با توجه به فضای گفتمانی عصر ایشان

سیدهادی دادگر؛ محسن احتشامی نیا

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 213-233

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.10.3 اختلاف صفار و کلینی به عنوان استاد و شاگرد در خصوص جامعیت قرآن و سنت را بایستی در نوع نگاه آن ­دو به جایگاه عقل و نص، همراهی امام (ع) با کتاب و سنت، معنای تفویض و نیز با ...  بیشتر
سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری
سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری

کمال صحرائی اردکانی؛ علی محمد میرجلیلی؛ علی اکبر حاضری جیقه

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 235-258

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.11.4 یکی از ابزارهای صیانت حدیث از جعل و دروغ، تدقیق در سند روایات است تا افزون بر آن، به شبهه‌افکنی مخالفان مبنی بر عدم اهتمام شیعه به سند و إسناد تا قرن چهارم و پنجم، پاسخ ...  بیشتر
بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی
بررسی و نقد دیدگاه جرج طرابیشی در انحصار رسالت پیامبر اکرم (ص) به ابلاغ وحی

فاطمه مسجدی؛ مهدی مهریزی؛ سید محمد باقر حجتی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 259-286

چکیده
  ­DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.12.5 جرج طرابیشی نظریه­پرداز نواندیش معاصر با رویکردی انتقادی به دیدگاه مسلمانان، نظریه­ انحصار رسالت پیامبراکرم (ص) به ابلاغ وحی را طرح نموده، حجیّت سنت نبوی را انکار ...  بیشتر
بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر»
بررسی شیوه‌های محقق حلّی در اعتبارسنجی احادیث ضعیف با تکیه بر کتاب «المعتبر فی شرح المختصر»

سمیه کاکائی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ علی حسن بیگی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 287-308

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.13.6 عقیده به ناکارآمدی نظام اعتبارسنجی حدیث‌پژوهان پیشین و ابداع نظام اعتبارسنجی نوین در حلّه، سند را به عنوان مهمترین عامل در اعتبار روایات مطرح کرد. ارمغان این سبک از ...  بیشتر
رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد
رویکرد اهل‌بیت(ع) به گفتمان مشروعیت‌ساز تصمیم اهل حلّ و عقد

زهرا هاشمی؛ یحیی میرحسینی؛ حسن زارعی محمودآبادی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 309-334

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.14.7 مشروعیت سیاسی  عبارت است از دلایل حکومت کردن و اطاعت کردن که گرچه بحث از مبانی نظری آن در دوره معاصر فزونی گرفته است، اما پیشینه‌ای بسیار کهن دارد؛ به گونه‌ای که تا ...  بیشتر
کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت
کارکردهای تفسیری صحیفه سجادیه در تبیین جایگاه نبوت

فتحیه فتاحی زاده؛ مرضیه محصص؛ فاطمه ادایی خضری

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 335-358

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.15.8 مراجعه و بهره­­مندی از سنت گفتاری و مکتوب معصومان (ع)، از جمله مهمترین قواعد تفسیر قرآن محسوب می­شود؛ زیرا از این رهگذر تفصیل معارف و رفع ابهام از مفاهیم مجمل قرآنی ...  بیشتر
بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی
بررسی و تحلیل مبانی رجالی محمدتقی مجلسی

فاطمه شریعتی؛ سیدمهدی لطفی

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 359-384

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.16.9 مبانی رجالی به مجموعه باورها و اعتقاداتی اطلاق می‌شود که پایه و اساس نظرات رجال‌پژوه را تشکیل می‌دهد. بررسی مبانی هر یک از رجالیان در زمره تحقیقاتی است که می‌تواند ...  بیشتر
بررسی گستره کارآیی اخبار علاجیّه ترجیحیّه
بررسی گستره کارآیی اخبار علاجیّه ترجیحیّه

احمد امانی؛ محمد رضا رضوان طلب

دوره 10، شماره 22 ، فروردین 1399، صفحه 385-407

چکیده
  DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.22516026.1399.10.22.17.0 تعارض ادله، در شمار مسائل اساسی اصول فقه و علم الحدیث است. تعارض گاه غیر مستقر بوده و از رهگذر جمع عرفی بین ادله برطرف می­گردد. گاهی نیز تعارض مستقر و پایدار بوده و جمع ...  بیشتر