کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن
تحلیل تحول آراء مفسران در مفهوم «ثبات زمین به واسطه کوه‌ها»

دوره 13، شماره 28، فروردین 1402، صفحه 289-304

10.30512/kq.2022.18020.3346

زهرا قاسم نژاد؛ سیده هانیه مومن


معناشناسی تاریخی واژه «مَهر»: کاوشی در دلایل حذف «مَهر» از نظام واژگانی قرآن کریم

دوره 12، شماره 27، مهر 1401، صفحه 7-23

10.30512/kq.2021.16459.3054

سید محمود طیب حسینی؛ علی محمد حکیمیان؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد


تحلیلی زبان‏شناختی- بین ‏الادیانی از انگاره نَذْر در قرآن کریم

دوره 9، شماره 20، فروردین 1398، صفحه 7-28

احمد پاکتچی؛ محمد حسین شیرزاد؛ محمد حسن شیرزاد


آسیب‌شناسی پدیده چشم‌زخم در جامعه اسلامی در پرتو آیات قرآن

دوره 5، شماره 13، مهر 1394، صفحه 73-92

احمد زارع زردینی؛ اصغر کریمی رکن آبادی؛ نعمت الله به رقم


بررسی و نقد دیدگاه فخر رازی از آیه ﴿أُولُوا الْفَضْلِ‏﴾(نور: 24/ 22)

دوره 5، شماره 12، فروردین 1394، صفحه 43-63

حامد دژآباد؛ سیّد محمّد موسوی مقدّم


نقش اشتراک لفظی در پیدایش اختلاف برداشت مجتهدان از آیات قرآنی

دوره 3، شماره 9، مهر 1392، صفحه 163-184

حسین چراغی وش؛ حسین فلاحی اصل؛ کاظم حسینی باصری