نویسنده = البرز محقق گرفمی
اعتبار سنجی و تحلیل پزشکی روایت «اصل خراب البدن ترک العشاء»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

10.30512/kq.2023.20253.3698

سید علی دلبری؛ مهدی یوسفی؛ سید مهدی موسوی؛ البرز محقق گرفمی